Asuntojen myyntiajat pidentyneet

   Hypon analyysi heinä-syyskuun markkinatilanteesta johtaa -155 pisteeseen (-15,5 %). Alkukesän analyysin pisteet osoittivat tilannetta -90 (-9,0 %). Kesän alussa ennakoitu hyytyminen toteutui ja näkymät heikentyivät jonkin verran lisää kuluttajien luottamuksen laskun myötä. Korot pysyvät edelleen kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Asuntolainojen keskimarginaalit ovat vakiintuneet lähelle 1,5 – 2,0 prosentin tasoa koko maassa.

Hypo:n asuntomarkkinailmapuntari (Lähde: Hypo)

Paljon esillä ollut Suomen valtion luottoluokituksen lasku merkitsisi käytännössä myös kaikkien suomalaisten asuntolainojen korkomenojen nousua. On kaikkien asuntomarkkinaosapuolien etu, että valtion luottoluokitus pysyy AAA – tasoisena.

Asuntojen hinnat jatkavat eriytymistään. Kysyntäpaine keskittyy kasvukeskusten pieniin asuntoihin, mikä näkyy niiden hintakehityksessä. Kynnys omaan asuntoon pysyy kasvukeskuksissa korkealla, koska kohtuuhintaisia asuntoja on tarjolla kysyntään nähden liia n vähän. Kasvukeskusten ulkopuolella asuntojen hinnat ovat laskeneet. Kasvukeskuksissa asuntovelkaantuminen jatkuu ja taantuvilla paikkakunnilla asuntovarallisuuden arvonkehitys on uhattuna. Markkinakehityksen eriytymistä vauhdittavat finanssialan sääntely muutokset.

Asuntorahoituksen saatavuus ja ehdot ovat tiukentuneet, tämä on heikentänyt kuluttajien asunnonostokykyä, mikä näkyy muun muassa uusien asuntolainojen kysynnän vähentymisenä ja asuntojen myyntiaikojen pidentymisenä. Asuntomarkkinoiden näkymät muuttuvat positiiviseksi, jos uhka työttömyyden kasvusta pienenee ja asuntorakentaminen saadaan kysyntää vastaavaan kasvuun. Näiden osalta hallituksen viimeaikaisiin linjauksiin on latautunut paljon odotuksia. Aika näyttää milloin ja miten odotukset täyttyvät.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan