Eduskunnan alainen sitovista budjettikehyksestä päättävä makrotalousasiantuntijoista koostuva foorumi ratkaisisi valtion velkaantumisongelmaa

Yhteiskunta

Demokratian ongelmana on budjettikehysten rikkominen ja jatkuvasti paisuva valtion ja julkisen sektorin osuus taloudesta. Eduskunnan alainen useammaksi vaalikaudeksi nimitettävä budjettikehys-foorumi olisi ratkaisu, joka tehokkaasti ratkaisisi ongelman.  Budjettikehys-foorumin tehtävänä olisi asiantuntijavoimin päättää budjettikehyksistä ja hallituksen olisi tätä päätöstä noudatettava.

Meillä oli aikoinaan keskuspankkikorkoa koskeva samantapainen ongelma. Eduskuntamme osasi kyllä päättää keskuspankkikoron (peruskoron) laskemisesta, mutta se ei pystynyt päättämään koron nostamisesta. Seurauksena oli kaaos ja toisiaan seuraavat valuutan (markan) arvon devalvaatiot. Ongelmaan löytyi ratkaisu. Suomen pankista tehtiin itsenäinen ja eduskunta hyväksyi sen tosiasian, että siitä ei ole keskuspankkikoron säätäjäksi. Suomen pankki säilytti asemansa eduskunnan alaisena instituutiona, mutta eduskunnan ja Suomen pankin välinen työnjako selkeytyi. Syntyi aitoa ja yleisesti hyväksyttyä Suomen pankin ja eduskunnan välistä vallanjakoa. Budjettikehys-foorumi olisi täsmälleen saman ratkaisun toistamista. Budjettikehys-foorumi olisi edelleen eduskunnan alainen, mutta sillä olisi selkeä tehtävä ja valta sen tehtävän toteuttamiseksi. Tehtävänä olisi vastata valtion kohtuullisesta velkaantumisesta ja sillä olisi itsenäinen valta päättää budjettikehyksistä tuomatta budjettikehyspäätöstä eduskunnan äänestykseen.

Tämä ehdotettu ratkaisu, budjettikehysfoorumi,  olisi siinä mielessä toimiva, että samaa ratkaisua käytetään keskuspankkien yhteydessä kaikissa demokratioissa. Mutta asiasta pitäisi sopia perustuslain säätämisjärjestyksessä ja siitä olisi tehtävä osa hallitusmuotoa. Olisiko Suomi maa joka uskaltaisi tehdä näin radikaalin ratkaisun? Eihän sitä koskaan tiedä. Tässä sitä on nyt joka tapauksessa ehdotettu. Euroalueella on käynnissä kaksikin tälle ehdotukselle täydentävää tai vaihtoehtoista prosessia, joiden molempien tarkoituksena on kansallisvaltioiden saaminen budjettikuriin:

  • EU:ssa on käynnissä poliittinen lainsäädäntöhanke, jonka päämääränä on kohtuuttomasti velkaantuvien kansallisvaltioiden ottaminen EU tason pehmeään ja myöhemmin kenties myös kovempaan keskitettyyn ohjaukseen.  Tämä tarkoittaa budjettivallan siirtämistä EU tasolle.
  • EU:n keskuspankki on ottamassa velkaantuvia kansantalouksia korko-ohjaukseen. Se ostaa markkinoilta velkaantuneiden maiden velkapapereita ja se pystyy osto-ohjelmansa avulla säätämään EU maiden markkinoilta saaman rahoituksen hintaa. Tämän hinnan avulla EKP ottaa velkaantuneita maita korko-ohjaukseen. Tämän hankkeen onnistumisesta ei ole epäselvyyttä. Velkoja on aina kaikkina aikoina pytynyt korkojen avulla ohjaamaan velallisia kaidalle polulle.

EU:n ratkaisujen eräs ominaisuus on, että ne siirtävät kansallisen vallan EU tasolle. Kansallisvaltioiden kannalta asia on kiusallinen, mutta kansalaisten kannalta tärkeintä on että hallinto toimii. Jos demokraattiset kansallisvaltiot eivät kykene taloudenpitoon niin jonkunhan on otettava isännän ote. Jos itse saisin veikata niin loppupeleissä voittava taho on EKP. Kansallisvaltioiden budjettikehykseet siirtyvät vähitellen EKP:n korko-ohjaukseen. Olisin toivonut, että valta olisi säilynyt Suomessa, mutta minkä sille mahtaa jos emme itse osaa itseämme hallita. Jonkun on silloin otettava isännän ote.  Budjettikehysfoorumin tyyppinen ratkaisu säilyttäisi vallan meillä täällä Suomessa. Se on ainakin eräs toimiva ehdotus.

 

Kuvan lähde:  Wikimedia/Prussilainen äkseeraus

 

 

 

 

 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan