EKP nostaa ohjauskorkoja 0,5% ja jatkossa lisää, taantuma on väistämätön

Sijoittaminen Talous

Euroopan keskuspankki (EKP) nosti kokouksessaan ohjauskorkoja 0.5% ja indikoi että samansuuruisia koronnostoja tulee lisää. Sijoittajan kannalta tämä tarkoittaa että:

  • Pitkien korkosijoitusten arvot laskevat samalla kun korot nousevat. Tätä trendiä tukee maaliskuussa aloitettava pitkien velkapapereiden vähentäminen EKP:n taseesta.
  • EKP:n tehtävä on palauttaa rahan vakaus ja taltuttaa inflaatio. Joudumme taantumaan, mutta tämä hinta on maksettava siitä, että meillä on jatkossa mahdollisuudet talouskasvuun. Taantuma tarkoittaa työttömyyden nousua ja yritysten inflaatiokorjattujen liikevaihtojen ja tulosten pienentymistä.

EKP:n Christine Lagarden tärkein viesti on Suomen Pankin käännöksen mukaan seuraava:

”EKP:n neuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksiköllä. Tuoreimpien eurojärjestelmän asiantuntija-arvioiden perusteella inflaatio ei hidastu toivotusti, joten korkoja joudutaan vielä nostamaan lisää. Korkotaso on EKP:n neuvoston tämänhetkisen tulkinnan mukaan saatava nousemaan tasaista tahtia merkittävästi korkeammaksi, ennen kuin sen avulla voidaan hillitä hintakehitystä riittävästi ja varmistaa, ettei inflaation palautuminen kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi jää liian kauas tulevaisuuteen. Kun korkotaso pidetään korkeana, kysyntä vaimenee, inflaatiovauhti hidastuu vähitellen eikä inflaation aleta odottaa jäävän keskipitkän aikavälin tavoitetta nopeammaksi. Korkopäätökset tehdään EKP:n neuvoston kokouksissa aina tuoreimpien tietojen pohjalta.”

 

 

Lisää tietoa: Suomen Pankki

 

 

Related Posts