Epävarmat kumppanit

Kirjoitusvuorossa Mika Huhtamäki

En voi olla osaltani kommentoimatta hallituksen kehysriihen päätöksiä, vaikka aihetta on jo paljon ja ansiokkaasti käsiteltykin. Mielestäni kehysriihen päätökset ja tuloksena syntynyt linjaus kertoo entistä epävarmemmasta politiikasta. Vaikka joukossa on myös hyviä linjauksia, niin poukkoilevat päätökset eivät luo vahvaa uskoa tulevaisuutta ajatellen. Sen lisäksi, että piensijoittajien osinkoverotus nousee merkittävästi, niin arvaamaton päätöksenteko rokottaa myös toista kautta. Vaikka yhteisövero laskee, niin epävarmuus päätösten pitävyydestä lisää kurssiheiluntaa, heikentää arvostustasoja ja vähentää ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostusta. Sijoittajien epävarmuudesta myös Suomen Pankin maksutasetilasto, jonka mukaan suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen jatkoivat aikaisemmin alkanutta laskua, vaikka kiinnostus joukkovelkakirjoihin kasvoi. Tästä voidaan todeta, että valtio ja isot yhtiöt saavat lainarahoitusta, mutta uuden liiketoiminnan riskirahoittajia ei ulkomailta enää entisissä määrin löydy.

Vaikka hallituksen kehysriihen tuloksena syntynyt ehdotus on ehkä tilanteeseen nähden kohtalainen kompromissi, niin piensijoittajia vietiin ehdotuksessa kuin pässiä narussa. Päätösten tuloksista näkee, että suomalaiset pienomistajat eivät ole päättäjille tärkeitä. Samalla suuromistajat (omistus yli 10%) tai yhtiöitetty sukuomistus ei maksa uudessakaan ehdotuksessakaan osinkoveroa. Tämä vie pohjan verotuksen yhdenmukaisuudelta ja myös Jutan lausunnolta, jossa hän mainitsi, että Suomessa ei enää jatkossa verottomia osinkoja makseta. Näillä pelisäännöillä pienomistajien kannattaisikin koota jatkossa omistuksensa yhteiseen yli 10% omistavaan holding-yhtiöön, jossa  pääsisi nauttimaan osinkoverotuksen parhaista puolista

Viimeisimpänä tietona uutisoitiin vielä kehysriihen jälkeinen yllättävä käänne, jonka mukaan hallitus saattaa muuttaa jo tehtyjä osinkoveropäätöksiä.  Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen mukaan kysymys on Fazerin kaltaisista suurista listaamattomista yrityksistä, joiden omistajat voivat nostaa osinkoa 7,5–8 prosentin verolla ilman ylärajaa. Hänen mukaansa päätöstä tehtäessä arvioitiin, että vastaavia yrityksiä olisi vain muutama, mutta asiaa tarkastettaessa onkin käynyt ilmi, että kysymys on sadoista, jopa tuhansista yrityksistä. Tämä tieto pistää miettimään, että miten hyvin valmistelu oli hoidettu, jos päätöksiä tehtäessä ei tiedetty suomalaisen yrityskentän koostumusta.

Epävarmuuden keskellä moni piensijoittaja on varmasti miettinyt miten omat sijoitukset pitäisi järjestellä kohonneen verotuksen kompensoimiseksi. Tähän löytyy vielä vaihtoehtoja, joista alla muutama esimerkki:

  1. Osingot suoraan takaisin sijoittavat ETF:t
  2. Omistusten siirto erilaisten kapitalisaatiosopimusten ja vakuutuskuorien taakse
  3. Sijoitusvelan käyttö sijoitettaessa osinkoyhtiöihin ja korkovähennyksen maksimaalinen hyödyntäminen
  4. Osakeomistuksista luopuminen ja siirtyminen asunto- tai rahastosäästäjäksi
  5. Piensijoittajille yli 10% omistukseen perustuvan holding-yhtiön perustaminen

Kustannustehokkain vaihtoehto lienee osingot takaisin sijoittava ETF-rahasto. Sijoitusvelan käyttö näyttäisi matalien korkojen ja korkeiden osinkojen aikaan myös mielenkiintoiselta vaihtoehdolta, mutta tässä yhteydessä pitää muistaa, että velkavivun käyttö lisää salkun riskiä. Kapitalisaatiosopimuksissa kustannukset nousevat varmasti, joten se sopii vain kohtalaiselle sijoituspääomalle. Piensijoittajien holding-yhtiön perustaminen olisi myös houkutteleva ajatus, mutta vaatii aktiivista massaliikettä taakseen, löytyykö vapaaehtoisia?

Ennen suurempia toimenpiteitä kannattaa odottaa vielä hetki ja kerätä mahdollisesti maksettavat lisäosingot. Tämän jälkeen onkin sitten aika päättää missä muodossa varallisuuttaan jatkossa hoitaa vai onko valmis maksamaan kasvaneita osinkoveroja. Lisäksi voisi etsiä kumppaneita yli 10% omistavan holding-yhtiön osakkaaksi.

 Lue Punaisen mukin blogia.

 

Lisätietoja:

Veronmaksajat: Hallituksen kehysriihen veropaatoksia

http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/hallituksenkehysriihenveropaatoksia/

HS: Hallitus saattaa korjata osinkoveropäätöstään

http://www.hs.fi/kotimaa/Hallitus+saattaa+korjata+osinkoverop%C3%A4%C3%A4t%C3%B6st%C3%A4%C3%A4n/a1364360037352

KL: Arhinmäki haluaa tukkia osinkoverotuksen porsaanreiät

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/arhinmaki+haluaa+tukkia+osinkoverotuksen+porsaanreiat/201303391067

HS: EK:n Häkämies osinkoverosotkusta: Huolestuttavaa

http://www.hs.fi/kotimaa/EKn+H%C3%A4k%C3%A4mies+osinkoverosotkusta+Huolestuttavaa/a1364391262149

Suomen pankki, Maksutase ja ulkomainen varallisuus

http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/maksutase/pages/kuvaus.aspx

Related Posts