Etla suosittaa t&k yritystukia

Suuryrityksiltä (Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Työnantajain ja Teollisuuden Keskusliitto) sekä valtion yritystukiorganisaatioilta rahoituksensa saava Elinkeinoeleämän tutkimuslaitos (Etla) suosittaa viimeisimmässä tutkimuksessaan yritystukien suuntaamista T&K tukien muodossa.

Yritykset eivät kykene näkemään tutkimustoiminnan täyttä merkitystä ja Etla kertookin että ”On olemassa vahvaa näyttöä siitä että t&k tuilla on Suomessa onnistuttu lisäämään yritysten t&k toimintaa. Ja kun tutkimusten mukaan t&k toiminta heijastuu myönteisesti liikevaihdon tai arvonlisän kasvuun, t&k- tuille tulee tuottoja.”  Viranomaisten puuttuminen yritysten sisäiseen rahankäyttöön suuntaamalla tukea yritysten tutkimustoimintoihin on siksi viisasta ja tuottaa tulosta.

ETLA painottaa suuryritysten konserniorganisaatioiden merkitystä

Etla:n tutkijat huomauttavat, että lähes kaikissa virallisissa tilastoissa yrityskoko on määritetty yritys- eikä konsernitasolla. Tällöin kaikki suurten konsernien omistamat pienet tytäryhtiöt luetaan pieniksi yrityksiksi. Tilastojen mukaan pienet ja keskisuuret yritykset vastaavat yli kolmanneksesta Suomen koko tavaraviennistä, mutta tästä viennistä kaksi kolmasosaa on sellaisten pk-yritysten vientiä, jotka kuuluvat suureen konserniin. Todellisuudessa siis vain 12 prosenttia tavaraviennistä on aitojen pk-yritysten vientiä.

Pk-yritysten rooli myös työllisyyden ja arvonlisän luojana laskee selvästi, kun yrityskoko mitataan konsernitasolla. Pienemmät yritykset ovat kuitenkin keskeisessä roolissa talouden uusiutumisessa.

Kasvuyrityksiä on Etla:n mukaan vaikea tukea

Politiikan kannalta kasvuyritysten tukeminen kuulostaa houkuttelevalta, mutta se ei ole helppoa: kasvuyritysten joukko on Suomessa varsin kapea. Politiikkatoimien tulisi raportin mukaan kohdistua markkinapuutteisiin, eikä tuen pitäisi estää yrityksiä poistumasta markkinoilta, jos ne epäonnistuvat.

–        Jos politiikkatoimet eivät kohdistu nimenomaan markkinapuutteiden korjaamiseen, on vaarana, että niillä ei ole kokonaistaloudellista vaikutusta. Kyse on silloin vain tulonsiirrosta tietylle yritysjoukolle, Etlatiedon Jyrki Ali-Yrkkö huomauttaa.

Valtion kannattaa rahoillaan ohjata yrityksiä tutkimustoiminnan pariin

Tutkimus toteaakin, että julkiset pääomasijoitukset toimivat parhaiten silloin, kun mukana on myös yksityisiä sijoituksia. T&k-tukien vaikuttavuudesta on jo aiempaa näyttöä, mutta muilla yritystuilla ei ole yhtä selvää vaikutusta: tuet saattavat auttaa yrityksiä kasvuun, mutta ne eivät välttämättä edistä tuottavuutta. Etlan tutkijat arvioivat, että yritystuissa valtion onkin varminta tukea nimenomaan yritysten t&k-toimintaa.

 

5 thoughts on “Etla suosittaa t&k yritystukia

 1. Sen lauluja laulat jonka ruokaa syöt

  Aika luonnollista että suuryrityksiltä ja valtion yritystukiorganisaatioilta rahoituksensa saava ETLA suosittaa yritystukia (t&k tukien muodossa) suurille yrityksille.

  Sen lauluja laulat jonka ruokaa syöt.

 2. Korjaus:Raportissa EI suositella erityisesti suurille t&k-tukia

  Hei,

  Raportissa EI missään kohdassa mainita, että suosittelemme erityisesti suurille yrityksille t&k-tukia. Mikäli olette tästä eri mieltä, pyytäisin ystävällisesti mainitsemaan raportin kohdan, jossa näin sanotaan. Raportti on ladattavissa osoitteesta: https://www.etla.fi/category/julkaisut

  Viitaten JSN:n julkaisemiin journalismiohjeisiin pyytäisin, että korjaisitte sekä otsikon että tekstin.

  1. Pieniä vai suuria yrityksiä?

   Alkup. artikkelissa lausutaan, että ”Suuryrityksiltä (Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Työnantajain ja Teollisuuden Keskusliitto) sekä valtion yritystukiorganisaatioilta rahoituksensa saava Elinkeinoelämän tutkimuslaitos” on tutkimuksessaan todennut seuraavaa: ”Virallisten tilastojen perusteella pk-yritykset tuottavat noin 1/3 koko tavaraviennistämme. Kun otetaan huomioon monien pk-yritysten kuuluminen isoihin konserneihin, osuus putoaa 12 prosenttiin. Myös pk-yritysten rooli työllisyyden ja arvonlisän luojana laskee selvästi, kun yrityskoko mitataan konsernitasolla.”

   Toisaalta Tilastokeskuksen julkaisussa kirjoitetaan:” Pkyritykset työllistivät kaikkien yritysten henkilöstöstä 61,9 prosenttia ja muodostivat liikevaihdosta 48,9 prosenttia.” Hmmm?

   Itse olen pk-yritysten merkitystä kuvannut tuossa:

   TuKKK:n rehtori Tapio Reponen se­losti Paavo Lipposelle professori Linda Applegaten Harvard Business Schoo­lissa esittämää näkemystä. Samat tuotteet ja palvelut pyritään tuotta­maan tehokkuuspyrkimysten takia yhä vain pienemmällä henkilökun­nalla. Ensin tehostetaan tuotantoprosessia, sen jälkeen hallintoa ja suunnittelua. Työllisyyden ylläpitämiseksi ei riitä, että Suomella on me­nestyviä yrityksiä. Niitä tarvittaisiin koko ajan lisää!

   Ko. kirjan historiatoimikunnassa oli 3 KTT:ta. Hmmmmm?

   Sitten Etla voisi toki tutkia myös sitä, että kun Soteuudistuksessa kaikki tapahtuu kuulemma yksityisillä julkista sektoria paremmin, miksi ihmeessä näitä erinomaisia yrityksiä sitten toisaalta pitää esim. alennetuilla alv-kannoilla tukea niin julmetusti. Hmmmmmmmmmm?

 3. Artikkelin otsikko ja teksti on korjattu pyydettyyn muotoon.

  Artikkelin otsikko ja teksti on korjattu pyydettyyn muotoon.  Olemme pahollamme tapahtuneesta virheestä.

 4. Yritystuet ovat pieninä annoksina lääkettä yhteiskuntaan

  Olen samaa mieltä ETLA:n kanssa. Yritysten tuotekehitykseen ja tutkimukseen kohdistetut yritystuet ovat järkeviä.

  Yritystukien osalta on kuitenkin muistettava että ne ovat rahaa, joka on otettu veroina pois hyvin toimivilta liiketoiminnoilta ja jotka annetaan huonommin toimiville. Ne ovat sellaista yhteiskunnan pääomaa joka otetaan niiltä jotka tuottavat iloa ja lisäarvoa ja annetaan niille jotka eivät sitä osaa tuottaa ja jotka hyötyvät virkamiesten ohjauksesta ja rahallisesta tuesta. Siksi on tärkeää että yritystuilla on oikeasti oikeaan suuntaan ohjaavaa vaikutusta (kuten T&K tuilla).

  Yritystuet ovat kuin vahva lääke. Aivan pienissä määrin annosteltuna ne parantavat yhteiskuntaa, mutta suuremmat annokset ovat myrkkyä.

Comments are closed.

Related Posts