Euroopaan kehitetään rajat ylittävä kuluttajakauppa

   Euroopan lainsäädännössä on menossa hankkeita, joissa yrityksille tehdään mahdolliseksi myydä palveluita ja tuotteita kaikille euroopan kansalaisille ilman että yritysten tarvitsee ottaa huomioon kansallista lainsäädäntöä tai lupamenettelyä.

Osana tätä kehitystä, valtioneuvosto lähetti 1.12 eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksen yhteiseksi eurooppalaiseksi kauppalaiksi. Sen mukaan tuotteen myyjä ja ostaja voisivat rajat ylittävän kaupan tehdessään sopia noudattavansa eurooppalaista kauppalakia kansallisen lainsäädännön sijaan.

Ehdotuksen mukaan yhtenäisten sääntöjen käyttäminen alentaisi erityisesti rajat ylittävää toimintaa harjoittavien pk-yritysten liiketoimintakustannuksia ja kannustaisi uusia pk-yrityksiä rajat ylittävään liiketoimintaan. Myös kuluttajat hyötyisivät, sillä tuotevalikoimat laajenisivat ja hinnat halpenisivat.

Ehdotettu eurooppalainen kauppalaki syrjäyttäisi kuluttajaa suojelevat kansalliset säännökset, kun elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat sopineet lain soveltamisesta. Ongelmallista on, että kuluttajan olisi sopimusta tehdessään vaikeaa arvioida ratkaisunsa käytännön vaikutuksia. On myös kyseenalaista, parantaisiko ehdotus käytännössä pk-yritysten edellytyksiä toimia sisämarkkinoilla.

Vaikka kansallisten lainsäädäntöjen erot komission toteamalla tavalla haittaavat osaltaan sisämarkkinoiden toimintaa, valtioneuvosto toteaa kuluttajien ja yritysten haluttomuuden rajat ylittävien sopimusten tekoon johtuvan monista käytännön esteistä. Siitä, mikä esimerkiksi kielen, maantieteellisten seikkojen sekä kuluttajien tottumusten ja mieltymysten keskinäinen merkitys on, on eri suuntiin meneviä tutkimustuloksia.

Valtioneuvosto suhtautuu hankkeen jatkovalmisteluun tässä vaiheessa varauksellisesti, sillä epävarmaa on, voitaisiinko kauppalailla edistää sisämarkkinoiden tehokkuutta niin merkittävästi, että sen hyödyt olisivat ongelmia suuremmat. Ehdotuksen hyötyjä ja haittoja punnitaan valmistelun edetessä.

One thought on “Euroopaan kehitetään rajat ylittävä kuluttajakauppa

  1. Ihan hyvä

    Mielenkiintoista esitystä ottaen huomioon erityisesti vaikkapa Suomen ja Viron vahvat kauppasuhteet & lähentyvät liiketoimien ympäristöt.

    Toivon, että Piksu jaksaa pitää meitä ajan tasalla tästä Suomen juridiikan muuttumisesta. smiley

     

     

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan