Euroopan keskuspankki jatkaa elvyttävää rahapolitiikkaa

Luottamus on Suomen Pankin talousennusteen mukaan vahvistunut laaja-alaisesti ja maailmantaloudessa on suotuisia merkkejä:

  • Kasvu on vakaata. Maailmantalous kasvaa runsaan 3% vuosivauhtia ja Euroalueen kasvu jatkuu.
  • Öljyn hinnankorotukset ovat ruokkineet nousevaa inflaatiota. Öljyn hinnankorotuksista riippumaton Euroalueen pohjainflaatio on vielä alle 1% ja Euroopan keskuspankki tulee jatkamaan elvyttävää rahapolitiikkaa ja lainapaperiden osto-ohjelmaa suunnitellusti.
  • Muiden OECD maiden pohjainflaatio on lähellä 2% rajaa ja esimerkiksi USA:n taloutta ollaan jo suitsimaan koronnostoilla. Koronnostot ovat lähes aina loppujen lopuksi johtaneet taantumaan, mutta tällä kerralla FED saattaa onnistua viemään prosessin hallittuun tasapainoon.
  • Luottamus on vahvistunut laaja-alaisesti viimeisen puolen vuoden aikana ja osakekurssit ovat nousseet.
  • Yhdysvaltain dollari on vahvistunut, mutta Euron kurssi on vakaa.

Kiinan kasvu hidastuu 5% tuntumaan

Suomen Pankin ennusteen mukaan maailmantalouden kasvu ei kiihdy vuosina 2018–2019, jolloin Kiinan talouskehitys hidastuu hallitusti noin 5 prosenttiin, mikä vaimentaa maailmantalouden kohenemista. Kiinan kasvu hidastuu, kun se muuttuu rakenteeltaan investointipainotteisesta kulutusvetoiseksi, eikä kasvua ylläpidetä aikaisemmassa määrin lisävelalla. Kansainvälisen talouden ennakoitua heikomman kehityksen riskit liittyvät Kiinan velkavetoisen kasvun ennustettua nopeampaan hidastumiseen.

USA:n kasvu on 2% luokkaa

 

Maailmantalouden ja kansainvälisen kaupan kehitykseen vaikuttaa Yhdysvaltojen uuden hallinnon talouspolitiikka. Yhdysvaltojen talouden odotetaan kasvavan vuosina 2017–2019 runsaan 2 prosentin vauhtia. Kasvu voi olla ennustettua nopeampaa, jos uuden hallinnon odotetut kasvua vahvistavat toimet toteutuvat täysimääräisesti. Toisaalta protektionististen toimien mahdollinen lisääntyminen voi heikentää maailmantalouden ja ‑kaupan kasvua oleellisesti. Lisäksi vaikka sääntelyn kumoaminen voi vahvistaa kasvua lyhyellä aikavälillä, erityisesti rahoitusmarkkinasääntelyn purkaminen lisäisi rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä pidemmällä aikavälillä.

Euroalue saavuttaa USA:n talouden lukuja

Euroalueen talouden suotuisa kehitys on jatkunut. Työttömyysaste on alentunut alle 10 prosenttiin, ja julkinen vaje on supistunut. Euroopassa kasvunäkymiä varjostavat Ison-Britannian EU-vetäytymisneuvotteluihin liittyvä epävarmuus sekä huoli eräiden euromaiden pankkisektorin tilasta ja julkisen talouden näkymistä. Vaikka EU22-alueen kasvunäkymiin kohdistuvat riskit painottuvat heikomman kehityksen suuntaan, kasvun odotetaan jatkuvan vajaan 2 prosentin vauhtia vakaan maailmantalouden kehityksen ja kevyiden rahoitusolojen tukemana.

Öljyn hinnan nousu suhteessa viimevuotiseen näkyy inflaation kiihtymisenä globaalisti ja myös euroalueella. Öljyn hintaa ovat nostaneet sekä kasvuodotusten vahvistuminen että keskeisten öljyntuottajamaiden asettamat tuotantorajoitukset. Öljyn hinnan muutokset aiheuttavat inflaatioon vain tilapäisiä heilahteluja. Koska euroalueen taloudessa on vielä käyttämättömiä voimavaroja, paineet palkkakustannusten ja sitä kautta inflaation merkittävään kiihtymiseen ovat vähäiset.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija