Euroopan rahaliittoon kaavaillaan Suomen johdolla suurempaa tilivelvollisuutta ja avoimuutta

   Euroopan unionin valtiontalouden tarkastusvirastot haluavat Suomen johdolla parempaa tilivelvollisuutta ja avoimuutta talous- ja rahaliittoon.

Suomen valtiontalouden tarkastusviraston johdolla ja aloitteesta Euroopan unionin valtiontalouden tarkastusvirastot ja tilintarkastustuomet ovat hyväksyneet yhteisen kannanoton tilivelvollisuuden vahvistamiseksi Euroopan unionin talous- ja rahaliitossa. Kannanotto luovutettiin eilen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuylle.

Suomen valtiontalouden tarkastusvirastolla ja pääjohtaja Tuomas Pöystillä sekä finanssipolitiikan tarkastuksen päälliköllä, ylijohtaja Tytti Yli-Viikarilla johtivat lausuman muodostamisprosessia. Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastus toimii Euroopan unionin tarkastusvirastojen finanssipolitiikan tarkastuksen verkoston puheenjohtajana.

Euroopan unionin valtiontalouden tarkastusvirastojen ja tilintarkastustuomioistuimen presidentit ja pääjohtajat muodostavat Euroopan unionin perustana olevien sopimusten mukaista unionin ulkoisen tarkastuksen yhteistyötä varten yhteisen komitean. Suomen valtiontalouden tarkastusviraston aloitteesta komitea kokoontui ylimääräiseen kokoukseen arvioimaan talous- ja rahaliiton ja pankkiunionin kehitystä julkisen talouden ohjauksen, tilivelvollisuuden ja demokraattisen legitimiteetin näkökulmista.
 
Komitea hyväksyi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuylle osoitetun kannanoton tilivelvollisuuden turvaamisen ja vahvistamisen tarpeesta. Kannanotto liittyy kesäkuun Eurooppa-neuvoston 27–28.kesäkuuta 2013 kokouksen valmisteluun, jossa asialistalla on Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan raportti tiekartasta todellisen talous- ja rahaliiton toteuttamiseksi.
 
Lausumassa todetaan, kuinka unionin tarkastusvirastot ovat kiinnittäneet erityistä huomiota niihin liittyviin tarkastus- ja tilivelvollisuusjärjestelyihin. Lausumassa edelleen todetaan, että riittävän tilivelvollisuuden toteutuminen olisi tarpeen turvata ja huolehtia tilivelvollisuuden edellytyksenä olevan ulkoisen tarkastuksen kattavasta järjestämisestä Euroopan talous- ja rahaliitossa uudistusten yhteydessä ja pankkiunionissa. Kun valtuuksia ja vastuuta siirretään kansalliselta tasolta EU:n tai hallitustenväliselle tasolle on samalla huolehdittava, että unioniin luodaan kansalliselta tasolta siirtyvää toimivaltaa vastaavat valvontajärjestelmät.
 
Euroopan keskuspankille siirtyvän vakavaraisuusvalvonnan on tarpeen olla kattavasti ulkoisen tarkastuksen ja tilivelvollisuuden piirissä. Yhteyskomitea korostaa demokraattisen legitimiteetin ja tilivelvollisuutta koskevien periaatteiden merkitystä kehitettäessä pankkiunionia ja laajemmin talous- ja rahaliitossa.
 
EU:n tarkastusvirastojen yhteyskomitea haluaa kannustaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla lujitetaan EU:n talouden ja rahapolitiikan ohjausjärjestelmään, tehokkuuteen ja avoimuuteen liittyviä tarkastus- ja tilivelvollisuusjärjestelyjä sekä luotettavien tietojen saantia julkishallinnon ja julkisten varojen hallinnoinnin alalla.
 
Yhteyskomitea korostaa erityisesti, että EU:ssa on tarpeen luoda johdonmukainen tarkastus- ja tilivelvollisuuskehys, tunnustaa julkisiin varoihin kohdistuvan ulkoisen tarkastuksen merkitys EU:n lainsäädännössä, lujittaa pankkiunionia koskevia tarkastusjärjestelyjä, kiinnittää erityistä huomiota julkisen tarkastuksen rooliin budjettikurin alalla ja varmistaa rahoitusvakautusvälineisiin kohdistettavien tarkastusten johdonmukaisuus. Tilivelvollisuutta koskevissa järjestelyissä ovat välttämättömiä niin Euroopan parlamentin kuin kansallisten parlamenttien roolit.

2 thoughts on “Euroopan rahaliittoon kaavaillaan Suomen johdolla suurempaa tilivelvollisuutta ja avoimuutta

  1. Suomi sai juuri EU:lta ukaasin,

    että nuo tiedonjakamista ja avoimuutta käsittelevät lait on laitettava myös lainsäädäntöön. Vaikuttaa hieman siltä, että avoimuusjohtajan (=Suomi) oma pesä ei lähempää tarkastelua kestä. Ovatko nämä uutiset vain propagandaa, kun kerran Suomi puhuu ja tekee toista?

Comments are closed.

Related Posts