Euroopan teollisuuden odotukset jatkavat vähittäistä paranemistaan

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello kiertää kellon lailla nelikenttää:
Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

IFO instituutin mittaama suhdannetilanne (Lähde: IFO)

Teollisuuden kasvuodotukset ovat Euroopassa kohtuulliset, vienti kasvaa ja vaihtotase on positiivinen. Jotain pientä optimismia on siis ilmassa.

Teollisuuden korkeat odotukset näkyvät myös Euroalueen BKT:n vahvistumisena (ylempi käyrä alla olevassa kuvassa). Tämä herättää toiveita myös meillä. Suomi seurasi Euroaluetta vuoden 2011 nousukauteen ja niin voi tapahtua taas tälläkin kertaa. Euroalue saattaa vetää meitä taantumasta. 

BKT:n kasvu %:  Euroalueella/oikea pystyakseli    ja    Suomessa/vasen pystyakseli   (Lähde: TradingEconomics)

Suomen BKT:n kasvunopeudet ovat yllä olevan käyrästön vasemmassa reunassa. Ne olivat 2000 luvun alkupuolella noin viisinkertaiset, kun niitä vertaa Euroalueeseen, jonka asteikko on oikeassa reunassa. Nämä hyvin erimitalliset suureet on saatu kauniisti samaan kuvaan, kun näille on käytetty erilaista asteikkoa.

Suomen kilpailuetu on vuoden 2008 jälkeen supistunut ja ehkä jopa hävinnyt.

Related Posts