Euroopan teollisuuden uudet tilaukset

Eurostatin tilaston mukaan Euroopan teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat vuositasolla 12.5% vaikka heinäkuussa oli laskua edelliseen kuukauteen verrattuna 2.3%.

Suurimmat nousut vuositasolla nähtiin Latviassa (+66%), Virossa (+37.8%) ja Unkarissa (+29.7%). Suomessa kasvua oli 22.3%.  Suurin lasku nähtiin Kreikassa (-4.1) joka oli Portugalin kanssa (-0.3%)  aninoita maita joissa uusien tilauksien määrä laski vuositasolla.

Kasvu oli voimakkainta puolivalmisteissa ja investointitavaroissa (18.9% ja 10.9%). Kuluttajatuotteissa kasvu oli huomattavasti heikompaa.

Related Posts