Euroopassa tapahtuu merkittäviä väestöllisiä muutoksia

Kevyttä

Eurooppalaiset arvot ja niistä seuraava yhteiskunnan rakenne ja säännöt muokkaavat kovalla kädellä eri maiden väestömääriä:

  • Euroopan yhteiset arvot näkyvät. Väestö ikääntyy kaikkialla. Osa maista on pystynyt ylläpitämään maahanmuuton avulla väestönkasvua, mutta kaikki eivät ole tähän pystyneet.
  • Itä-Euroopan väestö on pienentynyt ihmisten muuttaessa länteen ja itään. Länteen on pyritty työn ja elintason perässä ja entisen Neuvostoliiton maista on muuttanut venäläisväestöä itään
  • Kulttuurilla on merkitystä. Entisen Neuvostoliiton alueista Lähi-Idän arvomaailmaan kiinteästi sidoksissa olevien Azerbaizanin ja Kazakstanin väestöt ovat olleet kasvussa kun taas Eurooppalaisiin arvoihin sitoutuneiden itä-Euroopan maiden väestöt ovat pienentyneet.
  • Sodilla ja konflikteilla ei ole yksiselitteistä vaikutusta. Konfliktialueiden kuten Irakin, Israelin, Syyrian ja Libyan väestöt kasvavat ja taas sellaisten konfliktialueiden kuten Armenian, Ukrainan ja Georgian väestöt pienenevät.
  • Sosiaaliturvan tasolla näyttäisi olevan korrelaatiota väestönkasvuun. Hyvä valtiotason sosiaaliturva ja siihen liittyvät, menestymään pyrkiville kansalaisille langetetut rahalliset sanktiot, näyttäisivät pienentävän väestönkasvua. Hyvä sosiaaliturva on eräänlaista kansalaisten epätasapuolista kohtelua. Voi olla että väestönkasvuun vaikuttaa enemmänkin epätasapuolinen kohtelu, kuin hyvä sosiaaliturvan taso. Nämä kaksi asiaa ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa ja moniin muihin asioihin ja siksi on vaikea osoittaa seikkaa, joka eniten kahlitsee väestönkasvua.  Etelä-Amerikan väestönkasvu on suurista tuloeroista ja heikosta sosiaaliturvasta huolimatta vaatimatonta. Suoraa johtopäätöstä on vaikea vetää.

Ei ole helppoa osoittaa niitä arvo- ja kultturi- tekijöitä jotka ratkaisevasti vaikuttavat väestönkasvuun. Yksi asia on kuitenkin selvää. Ihmiset tekevät sitä mitä yhteisö arvostaa. Jos lapsilukua arvostetaan esimerkiksi henkilökohtaisen eläkkeen kriteerinä tai muulla tavoin, niin lapsia syntyy enemmän. Ihmiset puuhaavat niitä asioita joita yhteiskunta tai yhteisö arvostaa; hankkivat jopa lapsia.

Lisää tietoa oheisella saksankielisellä videolla:

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan