Suhdanteissa varovaista valon pilkahdusta

Suhdannetilanteesta on positiivista kerrottavaa. Hidastumista kohti kääntyneet Saksan, Euroalueen, USA:n ostopäälikköindikaattorit ovat marraskuun aikana osoittaneet varovaista kääntymistä parempaan. Selvä hidastuminen on ainakin väliaikaisesti päättynyt.

Suhdannekierto on heikentynyt ja nopeutunut

Suhdannekello on ollut sijoittajan eräs parhaista ystävistä. Se on osoittanut milloin on aika panostaa osakkeisiin ja milloin taas korkoinstrumentit ovat parempi valinta. Tilanne on vuoden 2011 jälkeen muuttunut merkittävästi. Suhdannekäänteet ovat tulleet nopeammiksi ja heikommiksi. Vuoden 2009 pitkät ja vahvat suhdannemainingit ovat poissa ja tilalla on pientä, nopeaa ja vaatimatonta aaltoilua. Suhdannekello on alkanut antaa sijoittajalle yhä epätarkempia lukemia (ohessa Saksan suhdannetilannetta mittaava ifo- kello, jonka käyrä on mennyt sykkyrälle) eikä menestyvä sijoittaja voi enää perustaa työtään yksinomaan suhdanteen seuraamiseen. Menestykseen tarvitaan nyt hienojakoisempaa tietotaitoa.  

Keskuspankit ja valtiot voivat toimillaan aiheuttaa tai vaimentaa suhdannevaihteluita

Suhdannevaihteluiden vaimenemisen taustalla on keskuspankkien onnistunut toiminta.

Vuoden 2009 jyrkkä ja vahva suhdannekierto aiheutui pääosin IMF:n suosituksista. IMF suositteli vuonna 2007 valtioita elvyttämään. Niin tapahtui ja sitten vuonna 2010 oltiinkin sitten jo siinä tilanteessa, että valtiot joutuivat laajalti säästämään. Kaikki tapahtui samanaikaisesti ja siksi suhdanteista tuli niin suuria ja sijoittajan kannalta ihanan helppoja. 

Nyt tilanne on selvästi paremmin hallinnassa. Kun USA elvytti, niin Euroalue kiristi rahapolitiikkaa. Ja nyt kun Euroalue elvyttää, niin USA kiristää. Eri suuntaan vetävät toimet tasapainottavat taloutta.

Sijoittajan kannalta tilanne on lohdullinen

Hetken jo heikkenemään päin kääntynyt suhdanne saattaa sittenkin kääntyä parempaan. Oleellista on kuitenkin havaita, että tarvitaan uudenlaista otetta:

  • menestyjäyritysten etsiminen ja löytäminen on yhä tärkeämpää (stock picking)
  • tuottoa kannattaa ottaa sieltä, mitä sitä varmuudella saa (tulosta tekevät yritykset ovat aina kiinnostavia)
  • voi olla järkevää sijoittaa myös korkoinstrumentteihin, jos korko on kohtuullinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.