Finanssiala: Luotonkysyntä hieman parantunut

Finanssialan Keskusliiton uuden pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat yritysten ja kotitalouksien luotonkysynnän olevan vähitellen toipumassa. Euroopan velkakriisin kärjistyminen ja epävarmuuden kasvu ovat kääntäneet talletusten suosion uudelleen kasvuun niin kotitalouksien kuin yritystenkin keskuudessa. Barometrikysely tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Yritysten luotonkysyntä elpynyt

Yritysten luotonkysyntä arvioidaan vilkkaammaksi kuin edellisessä barometrikyselyssä. Kysynnän nähdään olevan kuitenkin yhä vuodentakaista laimeampaa. Luotonkysynnän odotetaan kohdistuvan etenkin käyttöpääomatarpeiden kattamiseen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin. Investointeja samoin kuin yrityskauppoja ja -järjestelyjä varten otettavien pankkiluottojen kysynnän odotetaan sitä vastoin pysyvän aiempaa laimeampana.

Yritysten luotonkysyntä (Lähde: Finanssialan keskusliiton pankkibarometri)

Samoin kuin kotitalouksien kohdalla, pankinjohtajat odottavat talletusten olevan kasvattamassa suosiotaan myös yritysten keskuudessa. Samaan aikaan osakkeiden ja osakerahastojen suosion arvioidaan olevan laskusuunnassa.

Kotitaloudet suosivat jälleen talletuksia

Vaikka pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien luotonkysynnän jääneen vuoden 2012 toisella neljänneksellä hieman vuodentakaista laimeammaksi, kokonaisuudessaan luotonkysynnän odotetaan kehittyvän parempaan suuntaan, kuin mitä edellisessä barometrikyselyssä arvioitiin. Asuntoluottojen kysynnän ennakoidaan kuitenkin pysyvän melko laimeana. Sen sijaan asunnon remontointiin ja peruskorjaukseen otettavien lainojen kysynnän odotetaan vilkastuvan kesän ja alkusyksyn aikana.

– Kotitaloudet ovat kaksijakoisessa tilanteessa: yhtäältä matala korkotaso tukee luotonkysyntää, mutta toisaalta talouden yleinen epävarmuus voi hillitä luotonottohaluja, toteaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen .

Osakekurssien voimakas nousu näkyi alkuvuoden aikana osakkeiden ja osakerahastojen suosion kasvuna kotitalouksien keskuudessa. Kevään mittaan tilanne kuitenkin muuttui, kun euroalueen velkakriisi vaikeutui. Pankinjohtajien arvioiden mukaan talletusten suosio on nyt uudelleen lisääntymässä. Lisäksi kotitaloudet ovat sijoituskohteena kiinnostuneet mm. indeksilainoista.

Related Posts