Finanssialan keskusliiton pankkibarometri kääntymässä kohti parempaa

Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat odottavat, että yritysten ja kotitalouksien luotonottohalukkuus pysyy lähikuukausina viimevuotista laimeampana.

Pankkibarometrin luoton kysyntää koskevat odotukset ovat ennustaneet hyvin Suomen talouden ja pörssikurssien kehitystä. Pankkibarometrin nousu alkuvuodesta 2009 ja taas lasku alkuvuodesta 2011 käyvät hyvin yksiin pörssikurssien kehityksen kanssa. Luotonkysyntää koskevat odotukset ovat nyt kääntyneet kohti parempaa.

Pankkibarometri (Lähde: Finanssialan keskusliitto)

Alkuvuonna koettu pörssikurssien voimakas nousu on kasvattanut osakesijoitusten ja osakerahastojen suosiota kotitalouksien ja yritysten keskuudessa. Talletusten suosio jatkuu yhä hyvänä. Barometrikysely tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Kotitalouksien odotetaan lisäävän sijoituksiaan osakemarkkinoille

Taloustilanteen heikentyminen on vähentänyt kotitalouksien luotonottohalukkuutta vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. Pankinjohtajat odottavat tilanteen kuitenkin vakautuvan kevään aikana: kotitalouksien luotonkysyntää koskevat odotukset eivät ole enää jatkaneet heikentymistään. Oman asunnon remontointiin ja peruskorjauksiin otettavien lainojen kysynnän odotetaan jopa hieman piristyvän viimevuotisesta.

"Markkinakorkojen viimeaikainen alentuminen ja rahoitusmarkkinoiden rauhoittuminen tukevat kotitalouksien luotonkysyntää. Luotonkysynnän jatkuminen on tärkeää koko kansantalouden kannalta", toteaa Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila .

Pankinjohtajien arvioiden mukaan kotitalouksien halukkuus sijoittaa osakkeisiin ja osakerahastoihin on selvässä kasvussa. Myös joukkovelkakirjojen, korkorahastojen ja talletusten suosio on myötätuulessa.

Myös yritysten luotonkysynnässä vakautumisen merkkejä

Pankinjohtajat arvioivat yritysten luotonottohalukkuuden heikentyneen vuoden 2012 alkukuukausien aikana. Samoin kuin kotitalouksien kohdalla, myös yritysten luotonkysynnän odotetaan kuitenkin vakautuvan kevään aikana. Luotonkysynnän arvioidaan edelleen kohdistuvan lähinnä käyttöpääomatarpeiden kattamiseen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin. Sen sijaan investointeja varten otettavien luottojen kysynnän odotetaan pysyvän viimevuotista laimeampana.

Yritysten sijoitushalukkuuden arvioidaan olevan lisääntymässä. Talletusten suosion odotetaan säilyvän hyvänä, mutta niiden lisäksi myös osake-, korko- ja kiinteistösijoitusten nähdään olevan aiempaa houkuttelevampia yritysten näkökulmasta.

Related Posts