Finanssirosvous OSA 2

Tämä keskustelu luottokysynnän vähäisyydestä on outoa. Välillä sanotaan, että pankeista ei saa lainaa  seuraavassa vaiheessa sanotaan, että lainaa ei kysytä . Tukosta on ja myös estettä. Pitäisikö kustannuksia vähentää jotta kysyntä lähtisi liikkeelle?

Pankit pelkäävät jäävänsä korkoloukkuun kun korot alkavat nousemaan. Pankit antavat lainoina pitkiä lainoja ulos ja lainaavat markkinoilta huomattavasti lyhyempää rahaa. Yleensä pitkissä ja lyhyissä lainoissa on korkoero lyhyiden lainojen hyväksi. Kun korot nousevat, niin korkojen nousu vaikuttaa nopeammin lyhyisiin lainoihin eli pankkien varainhankintaan mitä ei voida siirtää asiakkaalle. Tämän vuoksi pankit hyvin mielellään muuttaisivat omaa varainhankintaansa myös pidemmäksi jotta he voisivat hallita paremmin korkoriskiä. Tämä on muuten hyvä, mutta se lisää kustannuksia pankeille. Toinen kustannuksia lisäävä tekiä on oman pääoman vaatimuksen kasvu. Kun omalle pääomaa vaaditaan enemmän ja sille vaditaan kuitenkin sama tuotto, niin pankin tulojen pitää kasvaa. Tämäkin lisää marginaalipaineita. Kolmas marginaalipainetta lisäävä tekijä on maksuvalmiuden parantaminen. Likvideille varoille saadaan kaikkein heikoin tuotto ja sekin nostaa muiden omaisuuserien tuottovaatimusta eli marginaalipainetta.

Näiden kaikkien syiden takia pankit ovat kustannuspaineessa.  Euroopassa on ongelma kun yritysten rahoitus tulee pankeista tai luottoyhtiösta  jotka nostavat margiaanlejaan. Kreikassa 96%, Espanjassa 87%, Portugalissa 86%, Italiassa 85% ja Saksassa 78% yritysten lainoista otetaan pankeista. USA ei ole pankeista samallalailla riippuvainen koska siellä vastaava luku on vain 28% ja tämä kustannus ei vaikuta USAan samallalailla kuin Eurooppaan. Rahan välityksen kustannus on nousemassa. Rahoituksenvälitys on koko rahoitusjärjestelmämme tärkein tehtävä ja jotkut ovat sitä mieltä ettei koko rahoitusjärjestelmällä ole edes muuta tehtävää. Pankit ja luottoyhtiöt tulevat hoitamaan tulevaisuudessa huonommin tämän rahoituksenvälityksen (eli kalliimmalla), niin olisi syytä hakea muita vaihtoehtoja ja päästä pankkijärjestelmän vankeudesta eroon. 

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija