Finanssisektorista kilpailutekijä? – Jyri Häkämies asettanut työryhmän

Suomalaisessa omistajaohjauksessa olevat yritykset ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana menestyneet muita paremmin ja  suomalainen finanssi- ja sijoitus- sektori on osoittanut pätevyytensä resurssien ohjaamisesessa tuottavien henkilöiden ja yritysten haltuun.

Rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri Jyri Häkämies on asettanut 1.9 käynnistyvän työryhmän valmistelemaan kansallista pääomamarkkinastrategiaa.  Ryhmän tehtävänä on laatia kansallinen pääomamarkkinastrategia, joka sisältää suosituksia rahoitusjärjestelmän ja pääomamarkkinoiden kehittämiseksi Suomessa. Suositusten tarkoituksena on parantaa suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksia ja kilpailukykyä, houkutella ulkomaisia sijoittajia investoimaan Suomeen sekä edistää kotitalouksien mahdollisuuksia sijoittaa arvopaperimarkkinoille. 

Suositusten tarkoituksena on myös selkeyttää suomalaisten finanssimarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa, varmistaa hyvä kuluttajansuoja sekä vahvistaa pääomamarkkinoiden vakaata toimintaa ja läpinäkyvyyttä. Kansallinen pääomamarkkinastrategia tähtää kotimaisten pääomamarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamiseen tarkoituksena vauhdittaa talouskasvua ja parantaa työllisyyttä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii konsernijohtaja Kari Stadigh Sampo Oyj:stä.

Jäseniä ovat valtiosihteeri Jouni Hakala työ- ja elinkeinoministeriöstä, toimitusjohtaja Satu Huber Eläke-Tapiolasta, johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, rehtori, professori Eva Liljeblom Hankenista, toimitusjohtaja Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä, toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion eläkerahastosta, hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:stä, varatoimitusjohtaja (1.9. alk.) Jukka Ruuska Suomen Asiakastieto Oy:stä ja Assistant General Counsel Kaarina Ståhlberg Nokia Oyj:stä.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Oikotiestä

Olen käyttänyt varsin kauan ko.palvelua, ilmoitan vuokrattavat asunnot siellä ja tarkistan luottotiedot paketilla, jossa on ilmoituksen ja luottotietojen tarkistaminen samassa kokonaisuudessa.

Tuossa tekstissäni oudoksuin, miten LKV:t

Sijoittaminen

Kiinteistösijoittajan helmi

Korkea korkotaso koettelee monia sektoreita, ei vähiten pääomavaltaista kiinteistöalaa, jossa yhtiöt toimivat tyypillisesti reippaalla velkavivulla. Pörssihaukan jonosta lähdön saanut Kojamo joutui leikkaamaan kokonaan osinkonsa viime vuodelta.

Kustannuksia tilanne