Finanssivalonta varoittaa Suomen taloudesta aiheutuvista kasvavista luotto- ja pankki- riskeistä

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien vuoden 2013 lopun tietojen mukaan Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus ja  kannattavuus ovat säilyneet kohtuullisen hyvänä huolimatta Suomen reaalitalouden heikosta kehityksestä.

  – Toimintaympäristön riskit ovat merkittävät, johtaja Anneli Tuominen muistuttaa. – Suomen talouden näkymät ovat epävarmat, mikä kasvattaa finanssisektorin herkkyyttä negatiivisille muutoksille. Riittävien pääomapuskureiden ylläpito onkin finanssimarkkinoiden vakauden ja luottamuksen kannalta keskeistä, johtaja Tuominen korostaa. Heikkona jatkuva taloustilanne edellyttää etenkin pankeilta asiakaskunnan taloudellisen tilanteen tarkkaa seurantaa sekä toimivaa ja riittävää riskienhallintaa.

Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vahvana

Suomalaispankkien vakavaraisuussuhdeluku oli vuoden lopussa 16,0 % (31.12.2012: 17,0 %). Korkealaatuinen ns. ydinvakavaraisuus (Core Tier 1) oli keskimäärin 14,8 % (31.12.2012: 15,5 %). Tunnuslukuja laski Nordea-konsernin sisäinen takausjärjestely, jota huomioimatta sektorin vakavaraisuus vahvistui vuonna 2013 aiempien vuosien tavoin. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku säilyi ennallaan 1,9:ssa.

Pankit paikkasivat matalan korkotason aiheuttamaa rahoituskatteen lovea korkeammilla luottomarginaaleilla ja korotetuilla palvelumaksuilla sekä karsimalla kuluja. Pankkien kulutaso laski, jos pankkiveron vaikutusta ei oteta huomioon.

Luotoista kirjattavat arvonalentumistappiot pienenivät, mutta kotimaiset järjestämättömät saamiset kasvoivat euromääräisesti. Järjestämättömien saamisten kasvu ennakoi pidemmällä aikavälillä arvonalentumistappioiden nousua nykytasolta.

Työeläkesektorin riskinkantokyky vahva

Sektorin vakavaraisuusaste parani hieman ja oli vuoden 2013 lopussa 28,4 % (31.12.2012: 26,2 %). Riskiperusteinen vakavaraisuusasema puolestaan heikkeni jonkin verran 2,1:een (31.12.2012: 2,5). Tämä johtui suuren (lähes 40 %) osakepainon aiheuttamasta selvästi keskimääräistä korkeammasta riskitasosta. Työeläkeyhtiöiden riskitason nosto kasvatti vakavaraisuusvaatimusta, mutta mahdollisti suotuisassa markkinatilanteessa hyvän sijoitustuloksen valtaosalle yhtiöistä.

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus hyvä, vahinkovakuutussektorin vahva

Henkivakuutussektorin toimintapääoma pysyi yli 5-kertaisena suhteessa lain asettamaan vähimmäismäärään (31.12.2012: 5,4). Henkivakuutusyhtiöiden riskiperusteinen vakavaraisuusasema oli 3,7 (3,0). Vakavaraisuuden vahvistumisen taustalla oli sijoitussidonnaisten tuotteiden myynnin kasvu.

Vahinkovakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema oli 2,3 (2,1) ja vakavaraisuusasema 4,2 (4,3). Parantunut kannattavuus vahvisti vakavaraisuutta.

Tammi-maaliskuun vakavaraisuustiedot julkaistaan vain vakuutussektorin osalta

Merkittävien raportointimuutosten vuoksi kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan kesäkuussa vain vakuutussektorin osalta. Pankkisektorin vakavaraisuustiedot julkaistaan seuraavan kerran kesäkuun lopun tietojen pohjalta syyskuussa.

Related Posts

Lajittelematon

Neste ei kelpaa vielä

Neste kuuluu suomalaisten suosikkiosakkeisiin, mutta voimakkaasti syklisenä se ei ole helppo tapaus. Tuloskunto heittelee kuten yleensä energiasektorilla.

Biopolttoaineet ovat muuttaneet Nestettä, mutta eivät poistaneet sen suhdanneherkkyyttä.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com