Finanssivalvonta kehoittaa meitä varautumaan mahdolliseen pörssiromahdukseen

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien joulukuun lopun tietojen mukaan Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on kokonaisuutena tarkastellen hyvä. Vakavaraisuus vahvistui useimmilla sektoreilla.

− Korkoympäristö on kuitenkin sekä pankkien että vakuutusyhtiöiden kannalta entistä haastavampi, johtaja Anneli Tuominen muistuttaa. – Tässä tilanteessa finanssisektorin toimijoiden on huolehdittava siitä, että tuottoja ei haeta liiallisella riskinotolla. Myös arvopaperien mahdollisen yliarvostuksen purkautumiseen on varauduttava.

Esitysmateriaali: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit.pdf


Arvopaperien yliarvostuksen synty ja syy, korkojen lasku (Lähde: Valvottavien taloudellinen tila)

Pankkisektorin vakavaraisuus vahva ja vahvistui edelleen

Pankkisektorin kannattavuus parani hieman palkkiotuottojen ja rahoituskatteen kasvun ansiosta. Varainhankinta toimi hyvin ja matala korkotaso piti sen kustannukset alhaisina. Järjestämättömät saamiset pysyivät edelleen maltillisella tasolla.

Pankkisektorin kokonaisvakavaraisuussuhde 31.12.2014 oli 17,3 % (30.6.2014: 15,3 %) ja ydinvakavaraisuussuhde (Common Equity Tier 1) 15,8 % (30.6.2014: 14,1 %).  Vakavaraisuussuhdelukujen paraneminen on pääosin perustunut pääomanhankintaan ja kertyneiden voittovarojen kasvuun. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku oli vuoden lopussa 2,0 (30.6.2014: 1,9).

Vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna työeläkelaitosten vakavaraisuusaste vahvistui 30,3 %:iin (31.12.2013: 28,4 %). Riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi ennallaan 2,1:ssä. Vakavaraisuusraja nousi 14,4 %:iin (31.12.2014: 13,5 %), koska toimijat hakivat tuottoja riskipitoisemmista sijoituksista.

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus hyvä, vahinkovakuutussektorin vahva

Henkivakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema vahvistui 3,9:ään (31.12.2013: 3,7). Vakavaraisuusasema oli 5,1 ja pysyi lähes edellisvuoden lopun tasolla (31.12.2013: 5,2). Sijoitussidonnaisen vastuuvelan määrä nousi edelleen, mikä siirtää sijoitusriskejä yhä enemmän vakuutuksenottajille.

Vahinkovakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema vahvistui 2,7:ään (31.12.2013: 2,3), mikä oli korkein vuodesta 2009 alkavan tarkastelujakson aikana. Vakavaraisuusasema vahvistui 4,5:een (31.12.2013: 4,3). Vahinkovakuutuksen kannattavuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde heikkeni vuoden lopussa useiden yhtiöiden laskettua diskonttokorkojaan vastuuvelan täydentämiseksi.

Liite

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015   (koko materiaali)

3 thoughts on “Finanssivalvonta kehoittaa meitä varautumaan mahdolliseen pörssiromahdukseen

 1. Kurssiralli käynnistymässä ???

  Minä en lähtisi hötkyilemään.

  Euroopan keskuspankki tuuppaa rahaa markkinoille hirmuisia määriä ja pankit lähestyvät sijoitusasiakkaitaan edullisilla 1% lainatarjouksilla ja kehoittavat ottamaan sijoituslainaa. Varsinainen rallimeno on käynnistymässä sanoisin.  Tästä kisasta ei henno millään jäädä pois jo ennen kuin on päästy kunnolla edes alkuun. 

  Missään ei näy vielä merkkejä veret seisauttavista ja kurssit romauttavista koronnostoista. Finanssivalvonta on mielestäni varoittelemassa liian hätäisesti. Vielä tehdään hyvää rahaa.

  1. Finanssivalvonnan tehtävä

   ..ei taida olla kansalaisten sijoitustuottojen maksimointi:

   "Toimintamme tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteenamme on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviimme kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista."

   http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Tehtavat/Pages/Default.aspx

    

 2. Fiva

  Vaikka Finanssivalvonna tehtävä on varoitella, siihen on nyt poikkeuksellisia syitä. Pääsyy on Suomen talouden riskiset näkymät, mitkä voivat laukaista työttömyyden kasvun, mikä taas aiheuttaisi mahdollisesti luottotappioita ja asuntojen hintojen laskun. Toinen on ympäristönmuutos missä  matalan korkojen ympäristössä tulee ongelmia. Toistaiseksi korkosijoitukset ovat tuottaneet kun korot ovat laskeneet, mutta nyt 0-korkoympäristössä maksimituotto on kuponkikorko, koska korot eivät voi laskea alle nollan. Riskinä on myös vakuutusyhtiöillä kun muutetaan vastuuvelan laksennassa aletaan käyttämään riskitöntä korkoa (0 korkoa). Tässä aletaan katselemaan vakuutusyhtiöiden korkoriskiä hiukan eri suunnasta. 

   

  Tuo on hyvä dokumentti kun miettii riskejä jos sijoittaa finanssisektorille.

  Tässä tuli myös mieleen näyttä kuinka huonoja sijoittajia henkivakuutusyhtiöt ovat. Yhtiöt lisäsivät käteistä ja vähensivät osakepainoaan koko vuoden 2014, vaikka kurssit nousivat. Ei se sijoittaminen ole noillekaan helppoa.

  Ja kun osakkeet noisivat lähes koko vuoden niin nuohan kokoajan olivat myyntilaidalla.

Comments are closed.

Related Posts