Sijoittajan riskit ovat LähiTapiolan mukaan Yhdysvalloissa

Euroopan ja maailman talouden näkymät ovat paremmat kuin pitkään aikaan. Positiivisia uutisia varjostavat kuitenkin riskit, joita on poikkeuksellisen paljon. Odottamattomin riskitekijä vuodelle 2015 on USA:n talous. Riskit suhdanteen heikkenemisestä ovat siirtymässä Euroopasta Yhdysvaltoihin, sanoo pääekonomisti Jari Järvinen LähiTapiola Varainhoidosta.

”Alkuvuoden talousdata Yhdysvalloista on ollut merkillepantavan heikkoa. On mahdollista, että maa ohitti suhdannehuipun viime vuoden jälkipuoliskolla. Riskit suhdanteen heikkenemisestä ovat siirtymässä Euroopasta Yhdysvaltoihin”, Jari Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan maailmantalouden moottorilta USA:lta odotetaan tänä vuonna tasohyppäystä 2,5 prosentin kasvusta selvästi yli 3 prosentin kasvuvauhtiin. Tämä vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä tämän hetkisten tietojen valossa.

Riskitietoisuus on Järvisen mukaan tarpeen siksi, että finanssimarkkinoilla eri omaisuusluokkien hinnoittelu poikkeaa nyt paljon historiallisista normaalitasoista.

”Osakkeiden arvostukset ovat vähintäänkin korkeita, jos eivät vielä kalliita, ja joukkolainatuotot ovat historiallisilla pohjatasoilla – Euroopan ydinmaissa suurelta osin jopa negatiiviset.”

Eurosijoittaja hyötyy euron arvon laskusta

Järvisen mukaan euron heikentyminen dollaria, jeniä ja puntaa vastaan on hyödyttänyt viimeisen vuoden aikana niitä sijoittajia, joiden kotivaluutta on euro. Hyötyä ovat saaneet eurosijoittajat kaikissa omaisuusluokissa osakkeista korkosijoituksiin, jos valuuttoja ei ole suojattu.

”Esimerkiksi pitkiin yhdysvaltalaisiin valtionlainoihin sijoittaneet ovat saaneet viimeisen vuoden aikana tuottoa 57 prosenttia (13.3. tilanne). Tuotosta yli puolet on tullut dollarin vahvistumisesta ja loput pitkien korkojen laskun mukanaan tuomasta arvonnoususta.”

Järvisen mukaan kuluvan vuoden aikana euron heikkeneminen todennäköisesti jatkuu, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin alkuvuonna. ”Euro on jo noin 9 prosenttia aliarvostettu dollaria vastaan ostovoimapariteetilla mitattuna. Euron pidempikestoinen käänne uudelleen vahvistuvalle uralle edellyttää vielä suurempaa aliarvostusta, jonka vuoksi eurosijoittaja saanee myös jatkossa lisätuottoja euron heikkenemisestä. ”

Osakkeet neutraalipainossa, tuottoa riskipitoisemmista korkosijoituksista

LähiTapiola Varainhoito suosittaa osakkeille tällä hetkellä ainoastaan neutraalipainoa arvostustasojen nousun ja toimintaympäristön riskialttiuden vuoksi, vaikka syklisen näkymän paraneminen tukeekin riskipitoisia omaisuuseriä.

Osakesijoituksissa LähiTapiola pitää kehittyvät markkinat lievässä ylipainossa ja Euroopan alipainossa. ”Yhdysvaltojen tilanteen mahdollinen heikkeneminen voi kevään mittaan muuttaa alueellisia sijoituspainotuksiamme”, Järvinen sanoo.

Pitkien korkojen voimakkaan laskun vuoksi valtionlainasijoitusten riskit ovat oleellisesti kasvaneet ja siksi LähiTapiola on laskenut valtionlainasijoitukset alipainoon.

”High yield –lainojen sekä kehittyvien korkomarkkinoiden tarjoama juokseva tuotto on mielestämme nykyoloissa hyvin houkutteleva, minkä vuoksi pidämme riskipitoisimmat korko-omaisuuserät lievässä ylipainossa. Lisäksi nostamme hyvälaatuisten yrityslainojen osuuden aiempaa lievempään alipainoon.”

Sijoittaja, suojaudu riskeiltä riittävällä hajautuksella!

Järvisen mukaan Euroopan talouden näkymiä parantavat merkit siitä, että keskuspankin massiivinen elvytys alkaa vihdoinkin purra. Myös globaali suhdannenäkymä on nyt parempi kuin vielä puoli vuotta sitten. Samaan aikaan riskejä aiheuttavat muun muassa Kiinan kasvun hidastuminen, ultrakevyen rahapolitiikan sivuvaikutukset sekä euromaiden sisäisiin kilpailukykyeroihin liittyvät ongelmat.

”Näiltä riskeiltä sijoittaja ei voi varautua muuten kuin huolehtimalla sijoitustensa riittävästä hajautuksesta. Riittävä hajautus varmistetaan siten, että sijoittajalla on sijoituksia useasta eri omaisuusluokasta. Myös sijoitusten tasapainoinen maantieteellinen ja toimialakohtainen hajautus kannattaa huomioida”, hän sanoo.

3 thoughts on “Sijoittajan riskit ovat LähiTapiolan mukaan Yhdysvalloissa

 1. USA:n osakemarkkinat ovat jo

  USA:n osakemarkkinat ovat jo jonkin aikaa olleet yleisesti alipainossa, siinä ei ole mitään uutta. Yllättävää on se, että Tapiolan varainhoito pitää nyt Eurooppaa alipainossa, vaikka vahva elvytys piristää taloutta ja osakkeet ovat odotetusti hyvällä nousu-uralla. Monet tahot ovat nostaneet osakepainoa ja kehottaneet siirtämään sijoituksia USA:sta Eurooppaan ja Suomeen. EKP:n viimeaikaiset päätökset tukevat Euroopan osakemarkkinoita ja ilman vahvoja perusteluja en laita Eurooppaa salkussani alipainoon. Voi olla, että Tapiolan varainhoito on yleislinjaltaan hyvin varovainen ja varoittelee hyvin varhain markkinoiden mahdollisesti heikentymisestä. Kehotuksia osakepainon vähentämiseen on saatu jo useita kuukausia sitten. Ylivarovainen myy liian aikaisin. 

  Varoitteleva sormi on suunnattava USA:han. Konsensusennusteet odottavat S&P-indeksin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskertymän laskevan 3,1% vuoden takaisesta. Citigroupin makrotalouden myönteisiä yllätyksiä mittaava indeksi on alimmillaan sitten elokuun 20011 – ja mitä tuolloin tapahtui: S&P -indeksi luisui alaspäin sijoittajien uskoessa suhdanteiden kääntyvän huonompaan suuntaan. USA:n pörssiyritysten tulokset eivät välttämättä vastaa sijoittajien odotuksia ensimäisen kvartaalin osalta. 

  Kehittyvät markkinat ovat vähän vaikea käsite, kun alue on kokonaisuudessaan hyvin laaja ja maakohtaiset erot jopa huikeat. Kehittyviltä markkinoilta löytyy alueita, joita tulee karttaa ja sitten joitakin alueita, joihin voisi jopa sijoittaa varojaan. Alueelliset erot ovat paljon suuremmat kuin mitä Euroopassa. Mielestäni tällä hetkellä on turvallisinta sijoittaa Eurooppaan ja erityisesti suuriin vientiyrityksiin. Kun tuotteita tehdään euroissa ja myydään dollareissa ja muissa valuutoissa, niin halpa euro tukee sellaisia yrityksiä. 

   

   

  1. TechDAX listan yritykset hyötyvät euron halpuudesta

   Ainakin Saksassa on noita mainitsemiasi vientiyrityksiä, jotka hyötyvät Euron laskun kautta tulevasta kilpailuedusta.

   • Saksan suurimmat teknologiayritykset (TecDAX) kuuluvat ainakin suurimmaksi osaksi tähän kategoriaan: http://en.wikipedia.org/wiki/TecDAX
   • Myös muissa keskisuurissa yrityksissä (MDAX) on joitakin halvasta eurosta hyötyviä (http://en.wikipedia.org/wiki/MDAX), mutta suurin osa näistä kuuluu sisämarkkinayrityksiiin jotka hyötyvät vähemmän
   • DAX indeksiin kuuluvat globaalit toimijat ovat mielestäni kansainvälisiä yrityksiä, joilla on henkilökuntaa ja tuotantoa joka puolella maailmaa ja siksi niiden saama hyöty voi olla rajallinen: http://en.wikipedia.org/wiki/DAX  . Näissäkin on poikkeuksia kuten Siemens, joka on selvä hyötyjä.

   TechDAX listan yrityksiä ja muita sakasalaisia yrityksiä voi ostaa minun käsittääkseni aika monen suomalaisen välittäjän kautta. En löytänyt saksalaisiin vientiyrityksiin keskittynyttä ETF tuotetta joten täytynee tehdä suoria osakeostoja jos haluu yrittää onneaan juuri tässä sektorissa.

   Saksan TechDAX yritykset:

 2. Ihmettelyä

  Itse hämmästelen tätä lausetta:"High yield –lainojen sekä kehittyvien korkomarkkinoiden tarjoama juokseva tuotto on mielestämme nykyoloissa hyvin houkutteleva, minkä vuoksi pidämme riskipitoisimmat korko-omaisuuserät lievässä ylipainossa. Lisäksi nostamme hyvälaatuisten yrityslainojen osuuden aiempaa lievempään alipainoon."

   

  Osakkeita ei suosita, koska pelätään taloudella menevän huonosti, mutta toisaalta suositaan huonolaatuisten yritysten lainoja. Mikäli talous sakkaa, niin hunolaatuisille yrityslainoille käy helposti myös huonosti tai ainakin niiden riskipreemiot kasvavat.  Mutta kieltämättä huonolaatuisetkin lainat ovat menestyneet, ehkä liikaa?
  http://www.bloomberg.com/quote/BUHY:IND

   

  Mutta tuossa jutussa oleva pohdinnat eivät mielestäni olleet erityisen laadukkaita, vaikka johtopäätöksissä Tapiola saattaa olla oikeassa. 

Comments are closed.

Related Posts