Finverasta on tulossa tervettä voittoa tavoitteleva luottolaitos (??)

Talous Yhteiskunta

Valtion omistaman erityisluottolaitoksen, Finvera:n, hallintokäytäntöjä ollaan tervehdyttämässä:

– Laitoksen valvonta siirtyy keväällä 2024 Euroopan Keskuspankin alaiselle Finanssivalvonnalle. Finveraa aletaan valvoa samojen periaatteiden mukaan kuin muitakin luottolaitoksia.

– Finvera indikoi julkisessa viestinnässä olevansa ennen kaikkea voittoa tavoitteleva luottolaitos. Muut arvopäämäärät ovat välinearvoisia tälle ensisijaiselle päämäärälle.

– Laitoksen luottokannan (12 Mrd€) vakuutena on 7% verran omaa pääomaa. Tämä on kaukana pankkien vakavaraisuudesta. Onneksi valvonta siirtyy Finanssivalvonnalle ja tätä kautta saadaan osaava riskienhallinta.

– Laitoksen emoyhtiön, lähinnä vientiluottoihin liittyvälle takauskannalle (26 Mrd€) on Suomen Valtion takaus eikä tämä erä sisälly Finveran vastuihin. Näitä takauksia ei voida ainakaan nykyisellään siirtää Finveran vastuulle. Vastuut ja riskit ovat yksinkertaisesti liian suuria kun Finveralla ei ole omaa pääomaa kuin ainoastaan 7%. Nämä vastuut syntyvät valtion virkakoneiston ulkopuolella, raportoidaan Finveran taseen ulkopuolisina sitoumuksina, mutta ne ovat kuitenkin valtion vastuulla. Tässä prosessissa on vielä virkavastuuseen, vastuusuhteisiin ja prosessiin liittyvää kehittämistä. Kaikki ei ole päätösprosessin vastuujaon osalta kohdallaan. On olemassa riski, että tulee miljardiluokan harmeja.

Finveran syntyi keskusjohtoisen liiketoimintasuunnittelun kulmakiveksi

Finvera on syntynyt aikana jolloin ajateltiin että julkisella sektorilla on viisautta siitä mitä liiketoimintaa kannattaa edistää ja mikä liiketoiminta on eduksi kansantaloudelle. Oli olemassa uskoa julkisjohtoiseen suunniteltuun talouteen.

Julkisen sektorin asema oli Finveraa rakennettaessa nykyistä tukevammalla pohjalla. Varakkaan valtion kontolle voitiin kätevästi siirtää yritysten vastuita. Ja julkinen sektori saattoi ottaa edullista lainaa ja jaella sitä sitten Finveran kautta omien arvopäämääriensä mukaisiin kohteisiin.

Tilanne on muuttunut ja Finveraa kehitetään toivottavasti terveen liiketoiminnan suuntaan.

 

Lisää tietoa:

 

Related Posts

Asunnot ja metsä

Oikotiestä

Olen käyttänyt varsin kauan ko.palvelua, ilmoitan vuokrattavat asunnot siellä ja tarkistan luottotiedot paketilla, jossa on ilmoituksen ja luottotietojen tarkistaminen samassa kokonaisuudessa.

Tuossa tekstissäni oudoksuin, miten LKV:t

Sijoittaminen

Kiinteistösijoittajan helmi

Korkea korkotaso koettelee monia sektoreita, ei vähiten pääomavaltaista kiinteistöalaa, jossa yhtiöt toimivat tyypillisesti reippaalla velkavivulla. Pörssihaukan jonosta lähdön saanut Kojamo joutui leikkaamaan kokonaan osinkonsa viime vuodelta.

Kustannuksia tilanne