Front Capital ennakoi katsauksessaan hyvää sjoitusvuotta

Front Capitalin uusimman sijoituskatsauksen mukaan:

 • Maailmantalous elpyy 2015
 • Venäjän taloudellinen kurimus jatkuu ja pahenee
 • Euron heikkeneminen jatkuu
 • Korot pysyvät alhaalla
 • Olemme pörssimarkkinoiden noususyklin loppuvaiheessa; nousu jatkuu vuonna 2015

Pörssimarkkinat ja rahoitusjäämä eli yksityisen sektorin säästämisaste (Lähde: Front sijoitusmarkkinakatsaus)

Maailmantalous elpyy 2015. Merkittävänä tekijänä talouden elpymisessä on raakaöljyn hinnan tuntuva lasku, joka tukee sekä merkittävien Aasian maiden että teollisuusmaiden kasvua ja alentaa niiden jo ennestään vähäisiä inflaatiopaineita. Teollisuusmaiden talouskasvun ennakoidaan nopeutuvan 2015 runsaaseen 2 prosenttiin, Yhdysvaltojen jopa 3 prosenttiin. Euron tuntuvasta heikentymisestä ja energiahintojen laskusta johtuen arviomme Euroalueen (ja myös Suomen) kehityksestä on aiempaa positiivisempi. Aasian maiden taloustilanne on hyvä ja talouskasvun voidaan odottaa vahvistuvan 2015, rakenneuudistuksiaan jatkavan Kiinan talouskasvu yltänee tavoitteeksi asetettuun 7 prosenttiin.

Venäjän taloudellinen kurjimus jatkuu ja pahenee entisestään. Raakaöljyn hinnan lasku ja Venäjän muuttuminen eräänlaiseksi hylkiövaltioksi varsinkin Ukrainan tilanteen seurauksena merkitsevät talouden rajua supistumista tänä ja ensi vuonna. Venäjän ongelmat leviävät maan pankkisektoriin ja riski poliittisesta kaaoksesta maassa kasvaa. Venäjän ohella myös useat muut energiantuottajat, kuten esimerkiksi Kazakstan, Iran, Irak, Venezuela ja Angola ajautuvat merkittäviin vaikeuksiin.

Euron heikkeneminen tulee jatkumaan 2015. EKP:n päätös käynnistää laajamittaiset arvopaperiostot merkitsee teollisuusmaiden keskuspankkien rahapolitiikan eriytymisen jatkumista. Tämä eriytyminen alkoi näkyä jo kesällä 2014 kun euron arvo suhteessa dollariin alkoi heikentyä Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristymisen seurauksena. Euron heikentymisen jatkumista perustelee myös euroalueen rakenteelliset ongelmat, joille euroalueen poliitikot eivät tule tekemään juuri mitään.

Korot tulevat pysymään alhaisina. OECD-maiden rahapolitiikka jatkuu huippukeveänä Japanissa ja euroalueella, mikä vaikuttaa merkittävästi myös muiden maiden keskuspankkien liikkumatilaan. Myös Yhdysvaltojen FED joutuu ottamaan huomioon mahdollisten koronnostojen negatiiviset vaikutukset talouteen dollarin vahvistuessa tolkuttomasti. Joukkolainamarkkinat ennakoivat perustellusti matalien korkojen aikakauden jatkuvan huomattavan pitkään. Euroalueen nk. ongelmamaiden korkoeron kaventumisen suhteessa Saksan korkoihin voidaan odottaa jatkuvan samoin kuin korkeatuottoisten yrityslainojen (HY) korkoeron suhteessa valtionlainoihin.

Sijoitusmarkkinat ovat vahvan noususyklin loppuvaiheessa. Energiahintojen laskun ja varsinkin EKP:n arvopaperiostojen ansiosta hyvien tuottojen jakso sai jatko-ajan, mutta samalla tämä merkitsee sitä, että vuodesta 2016 eteenpäin arvopaperisijoittajan maailma on entistäkin haastavampi. Keskuspankkien harjoittama likviditeetin pumppaus rahoitusmarkkinoille ja siitä seuraava korkojen poikkeuksellinen mataluus vauhdittavat osakekurssien nousua, mutta samalla osakkeiden arvostus on noussut jo korkeaksi erityisesti suhteessa suhdannekehitykseen. Osakekursseihin on rakentumassa samankaltainen kupla kuin vuosituhannen vaihteessa 1999-2000 tai ennen finanssikriisiä 2006-2007.

5 thoughts on “Front Capital ennakoi katsauksessaan hyvää sjoitusvuotta

 1. Minusta tuntuu, että euron heikkenemiselle tulee kohta stoppi

  Mielestäni ihan ansiokas markkinakatsaus joka sisältää sijoittajalle tärkeitä tietoja.

  Olen lähes kaikesta samaa mieltä. Mutta Euron heikkenemisen jatkumisesta minulla on eri näkemys. Euro on melko lyhyessä ajassa heikentynyt 20% suhteessa dollariin (alla kuva infomine palvelusta). Tämä tarkoittaa 20% kilpailuetua eurooppalaiselle teollisuudelle. Euroopan vaihtotase oli jo ennestään positiivinen ja on tälläkin hetkellä 2..3% positiivinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Me siis tuotamme ja palvelemme muita niin että tänne kertyy pääomia. Tuo kilpailukyvyn lisäboosti minkä tuo valuutan heikkeneminen tuo tullessaan on ylimitoitettu tarpeeseen. Siksi minun on vaikea uskoa, että euro enää paljoa heikkenee. Uskon että trendi kääntyy tämän vuoden aikana ja euro jopa hieman vahvistuu.

  Front Capital on rohkea arviossaan siitä että maailmantalous piristyy vuonna 2015 kun ottaa huomioon että sellainen auktoriteetti kuin IMF vasta juuri hetki sitten alensi maailmantalouden kasvuennustettaan radikaalisti. Mutta olen silti samaa mieltä Front Capital kanssa. Kyllä se maailmantalous minunkin mielestäni on vahvempi kuin IMF:n pessimistit ennakoivat.

   

  1. Noususykli edessä

   Front Capitalin arvio, että olemme noususyklin loppuvaiheessa on outo. Atikkelista ei tosin selviä, mistä syklistä Front Capital puhuu. Jos tarkastelemme kuukausien (keskipitkä) sykliä, niin pörssi on noussut keskimääräistä pidempään ja jotkut odottelevat jonkinlaista dippiä pelkästään sen perusteella. Pidempää jaksoa tarkasteltaessa on nähtävissä, että pörssi ei ole elänyt 90 luvun ruusuisia aikoja. Omx Helsinki PI -indeksi on tällä hetkellä suunnilleen samalla tasolla kuin se oli vuoden 2005 lopulla. Pörssi on edennyt suhteellisen flättiä aikakautta aivan niin kuin pitkän aikavälin syklit osasivat ennustaa. Dow Jones Industrial Avarage -indeksiä on seurattu 1920-luvulta saakka ja pitkän aikavälin kurssit osoittavat, että pörssissä mennään n. 15-16 vuoden sykleissä. Koska kysymys ei ole mistään lyhyen ajan otannasta, niin kurssihistoriaan on syytä kiinnittää huomiota. Pörssithän heluvat vuoden sisälläkin melkoisesti, mutta laajemmat taloussyklit seuraavat toisiaan kuin valtameren aallot ja niissä kelluu myös pörssi. 

   Pitkien syklien mukaan olemme eläneet viitisentoista vuotta ns. sekulaarista karhumarkkinaa, jossa voittoja on saanut parhaiten sellainen sijoittaja, joka on osannut välillä vähentää osakesijoituksiaan ja tullut taas suuremmalla painolla mukaan sopivampaan ajankohtaan. Parhaimpana esimerkkinä vuoden 2008 suuri romahdus, jota vuotta analyytikot ennustivat Arvopaperi-lehden kyselyssä vuoden alussa niin, että kurssit nousevat n. 7% vuonna 2008. Eivät nousseet. Olemme kovasti jäljessä niin vuoden 2006 kuin erityisesti vuoden 2007 huipuista. Tänä vuonna ei pitkää sykliä tarkasteltaessa todellakaan eletä nousumarkkinoiden loppuvaihetta, vaan päinvastoin laskumarkkinoiden loppuvaihetta. Sijoituskielellä sanottuna olemme siirtymässä sekulaarisesta karhumarkkinasta sekulaariseen härkämarkkinaan. Nousuvaihe alkaisi, jos 20-luvulta pidetty tilasto edelleen pitäisi paikkansa (miksei pitäisi, kun on tähänkin asti pitänyt) ensi vuoden aikana.

   Tämän vuoden osalta joudumme turvautumaan enemmän arvailuihin. Euroopan kompurointi ei näytä vielä olevan ohi, Kreikan tilanne askaruttaa yhä, Venäjä on yhä arvoituksellinen ja EKP:n taannoiset päätöksest eivät suinkaan kohenna vielä reaalitaloutta. Koska ennustaakin saa, niin luulen tästä vuodesta tulevan osakemarkkinoille melkoista vuoristorataa. Historiallisesti USA:n ensimmäiset koronnostot eivät ole suistaneet osakkeita alamäkeen, vaan vasta seuraavilla koronnostoilla on markkinoille ollut negatiivinen vaikutus. 

   Kuka tahansa voi pitää IMF:ää liian pessimistisenä, mutta samalla tavalla myös Fron Capitalia liian optimistisena. Molemmilla on kantaansa omat perustelunsa ja IMF:n perustelut nojautuvat varsin tukevasti saatuhin talouslukuihin. Öljyn hinta laskenee edelleen ja myös euro heikkenee vielä nykyisestään; ei tietenkään siinä määrin, mitä on tapahtunut – on selvää, että pohjat on tänään lähempänä kun vuosi sitten. Euroopan osakkeet ja tietyt toimialat (mm. autoteollisuus) alkavat olla kiinnostavia ja salkussani BMW ja Renault ovat nousseet hyvin. Kulutustavarat ovat Euroopassa myös kiinnostava ala. Fim arveli äskettäin (Vesa Engdahl), että tänä talvena saatetaan Euroopassa nähdä pienoislama. Se on rohkea arvio. Itse lähden siis siitä, että vola on tänä vuonna melkoista. Kesän laaksosta on salkut täytettävät loppuvuoden nousua ajatellen. 

   1. Istu ja pala!

    Samainen Front Capital ennustaa eilen päivitetyssä artikkelissa (Salkunrakentaja) ennustaa rahoitusmarkkinoiden hintakuplaa ja rajua korjausliikettä. Nykyhetki muistuttaa Frontin mukaan tietyiltä osin teknokuplaa ja finanssikriisiä. Sijoituspalvelutalo toteaa, että tämänhetkisen kriisivaiheen on aiheuttanut Euro- ja finanssikriisiä seurannut poikkeuksellisen keveä rahapolitiikka. Artikkelissa todetaan: "EKP:n likviditeettiohjelma varmistaa, että OECD -maiden rahoitusmarkkinat ajautuvat epätasapainoon ja korjausliike tulee aikanaan rajuna".

    Pörssin viime aikaista nousua Front Capital ei katso hyvällä silmällä. Frontin mukaan yksityinen säästäminen tulee edelleen vähenemään tänä ja ensi vuonna kohti tasoa, joka ruokkii pörssikurssien nousua kestämättömälle tasolle. 

    Voihan artikkalista vetää sellaisen johtopäätöksen, että kurssit edelleen jonkin aikaa nousevat, kunnes se kestämätön taso saavutetaan. Viisaana toimijana Front jättää ajat lukijoidden vastuulle. Ainahan ne pörssikurssit jossain vaiheessa selvästi laskevat, kun tarpeeksi kaun odotetaan. Artikkelista saa joka tapauksessa sellaisen käsityksen, että Fron Capital varoittaa sijoittajia liian optimisista näkemyksistä. Vuosien päähän ei kukaan voi ennustaa, joten lähden siitä, että Front ennustaa selvän dropin tulevan tämän  vuoden aikana.  Se siitä erityisen hyvästä sijoitusvuodesta. 

   2. Syklit

    Itse kun olen tutkinut markkinoita en ole niistä löytänyt syklejä. Välillä markkina nousee ja sitten taas laskee. Ja jos markkinoissa olisi etukäteen tunnistettavia syklejä, johan niitä olisi käytetty hyödyksi sijoittamisessakin eikä pelkästään sijoitustuotteiden markkinoinnissa. 

   3. Moni näkee

    Eikös ne pitkät syklit ole selvästi nähtävissä ja yleisesti niistä puhutaan. Fimin Vesa Engdahl on ainakin puhunut tuollaisista pitkän jakson sykleistä useissa tilanteisssa ja heijastanut valkokankaalle selviä kurssigraafeja, joissa syklit on nähtävillä. Pituudeltaan ne ovat n. 15 vuoden mittaisia. Kyllä jokainen sijoittajakin sen on kokenut, että aikamoisena flättinä Helsingin pörssi on viimeisen runsasan kymmenen vuoden aikana edennyt. 

     

    Pitkän, n. 15-16 vuoden syklin sisällä on luonnollisesti lyhempikestoisia syklejä, jotka sattuvat mm. finanssikriisin aikoina. Poliittiset päätökset, sodat ja muuta levottumudet aiheuttavat markkinahäiriötä ja ylös ja alas mennään. Lisäksi puhutaan myös lyhyestä syklistä, joka kestää sellaiset 5-6 kuukautta ja niiden kurinalainen toistuvuus on jo paljon epävarmempaa kuin pitkän taloussyklin. Viimeisen puolen vuoden aikana Helsinki Cap -indeksi on noussut melkoisen mukavasti. Dropin pitäisi olla siis lyhyen syklin mukaan ovella, mutta analyytikot kehottavat edelleen ostamaan osakkeita – muualta tuottoja ei saa. 

     

    Se oli Fimin tilaisuus, jossa tuo 20-luvulta saakka piirretty Dow Jones -indeksin käyrä  näytettiin. Pitkä ja aina toistuva sykli oli selvästi nähtävillä. Sain kuvan myös paperiversiona, joten minulla on asiasta myös paperista faktaa. Pitkien syklien hyötykäyttö sijoittamisessa on ongelmallista sen takia, että pitkäkestoisesssa sekulaarisessa karhumarkkinassakin on aikoja, jolloin kurssit nousevat voimakkaasti ja tuottoja on saatavilla. Kuka meistä sijoittajista toimii 15 vuoden periodia ajatellen – eivät edes ne, jotka pitävät itseään pitkän tähtäimen sijoittajina. Vuonna 2008 kurssit romahtivat, mutta vuonna 2009 ne lähtivät lentoon – pelkäämättä pitkän syklin karhumaisuutta oli tietenkin järkevää mennä osakeostoksille vuoden 2009 alkupuolella. Sitten tuli vuosi 2011 – tuliko se lasku aivan puun takaa vai eikö mitään merkkejä pulkkamäestä ollut nähtävillä? Markkinariskiä voi yrittää seurata ja ottaa hyöty lyhemmistä sykleistä, mutta myös pidemmistä. Muistan kyllä 90-luvun, jolloin kurssit nousivat, eikä niin ollut väliä, mitä salkussa oli – sen kun köllötteli mukana ja nautti kyydistä. Se oli sitä pitkän ajan noususykliä se. 

Comments are closed.

Related Posts