Ganska bra tid att köpa aktier

När man ser på S&P 500 och DAX indexens utveckling skulle man lätt kunna tro att recessionen är över och att vi är på väg över de nivåer som rådde under toppåret 2007. Just nu är vi riktigt nära att gå över de här nivåerna, hur otroligt det än låter. Samtidigt är läget på vår egen börs OMXH, som i år dessutom firar 100 år, ganska bekymmersamt. Det ser ut som om bolagen på vår börs är inne i en ytterst dålig period. Visserligen har börsindexet (OMXHCap) i år stigit ca 7%, men vi är drygt 40% under 2007 års toppnivå.

Ganska långt handlar väl ändå dessa låga nivåer på vår börs om en global osäkerhet där medel söker sig till sådana platser som upplevs som bekanta och trygga. Då är den amerikanska och den tyska börsen rätt goda alternativ. Samma sak ser man ju på de här ländernas statsobligationsräntor som är på häpnadsväckande låga nivåer. De här länderna eller bolagen på dessa börser är inte i ett sådant skick att de här nivåerna vi nu ser är helt motiverade.

Då pengar söker sig till en plats så tas de från en annan. Finland har uppenbarligen varit ett land som fått ta stryk på börsen. En delorsak till pengaflykten kan tänkas vara Nokia. Vad är Finland utan Nokia kan ju en och annan internationell placerare tänka. Fokusen flyttas lätt mot tillväxtländer och andra konkurrenskraftiga alternativ även om Nokia knappast varit de internationella placerarnas favorit på ett tag.

Ur den långsiktiga aktiespararens synvinkel är sådana här beteendemönster mycket välkomna. Det finns verkligt förmånliga bolag på börsen att köpa idag, och för mig personligen är det lite svårt att välja rätt bolag när utbudet är så pass stort som det nu är. Jag hittar lätt ett trettiotal mer eller mindre billiga bolag på vår lilla börs.

Det tredje kvartalet var väl ingen höjdare, men förstärker åtminstone min syn på marknaden att det går rätt bra för bolagen trots att stater och kommuner lider, men att den bästa tillväxttakten avtagit. Bland annat återspeglas detta i orderböckerna som var en aning tunnare än vad vi fått vänja oss med i närmare tio kvartal redan. Detta är knappast sådant som vi mer långsiktiga aktiesparare ska bry oss så mycket om, vi söker ju efter bolag som har prissättningskraft , vinstgenereringsförmåga och en lämplig tillväxt. Goda bolag har god verksamhet i alla konjunkturer.

Själv har jag fortsatt att utnyttja marknadsläget och sedan sista kolumnen har jag för min egen del köpt aktier i Outokumpu, Cargotec och TeliaSonera. Outokumpu är fortsatt risktagande i ett bolag i förändring, medan de två andra kanske mera kan kategoriseras som vettiga investeringar. Men kvar på börsen väntar riktigt många fördelaktiga aktier på hugade köpare.

Närframtiden är dock som vanligt oviss, men jag väntar mig varken någon krasch eller större eufori som läget nu är. Måste bara följa med läget och se på vilket sätt man borde fortsätta bygga upp portföljen. Det saknas ännu viktiga bolag som utan vidare måste fås med i portföljen innan man kan känna sig nöjd. Men allt har sin tid och plats, det visade åtminstone exemplet Cargotec åt mig så här långt. Det lönade sig att vänta tålmodigt och priset blev en bit under 17e.

Svenne Holmström

sven-eric.holmstrom ( a ) suomi24.fi

Skribenten är aktiv suppleant i styrelsen för Aktiespararnas Centralförbund rf och arbetar som kontorsdirektör i Aktia Bank Abp, Ekenäs.

Related Posts