Hypo ennakoi: Asuntoja saa kohta edullisesti

Työttömyys ja heikko kasvu vaivaavat Suomen taloutta, vaikka euron kriisissä näyttäisi pahin olevan takana. Asuntomarkkinoilla on tärkeätä pitää jalat maassa ja pää kylmänä kaikilla puolilla pöytää, jotta asumisen ongelmat eivät kasva ylikäymättömiksi.

Hypon analyysi soi vielä mollissa – edessä ”hentoja kuiskauksia” paremmasta Hypon analyysi vallitsevasta tilanteesta asuntomarkkinoilla heikkenee hieman -190 pisteeseen (-19,0 %), koska positiiviset näkymät antavat odottaa itseään edelleen. (kuvassa asuntoilmapuntari: Lähde HYPO:n asuntomarkkina-analyysi) Eräät positiiviset merkit tulevasta ovat vielä ”hentoja kuiskauksia” paremmasta. Rakennuslupien määrän kasvu, asuntolainakannan kääntyminen kasvuun, asuntosijoittamisen jäähtyminen ja korkotason pysyminen alhaisena antavat aiheen kuitenkin kysyä olisiko edessä asuntoa omaksi kodikseen ostavien markkinat.

Markkinaepävarmuutta lisää se, että asuntolainan hoitaminen voi muuttua vaikeammaksi yhä useammalle. Irtisanomispaketit ja ansiosidonnainen työttömyysturva ovat antaneet suojaa, mutta laajoista yt-kierroksista alkaa olla niin paljon aikaa, että välitilan suvantovaihe päättyy. Maksuvaikeuksien kierre voi uhata kykyä hoitaa asuntolainoja säntillisesti, vaikka korkotaso on ennätysalhaisella tasolla. Pakkomyyntien määrä ei ole kuitenkaan lisääntynyt.

Asuntojen ostamista ja myyntiä vaikeuttaa se, että taantuvilla paikkakunnilla ei ole työpaikkoja, ja toisaalta kasvukeskuksissa hinnat ovat nousseet asunnonostajien halua ja kykyä korkeammalle. Muutto työn perässä voi estyä, koska vanha asunto ei mene kaupaksi, eikä siihen säästettyjä varoja saada käyttöön uuden kasvukeskuksessa sijaitsevan asunnon omarahoitusosuudeksi. Asuntokaupan ketjut ovat jumiutuneet jo yli maakuntarajojen.

Tarvitaan ratkaisuja, jotka vähentävät asuntoköyhtymisen ja asuntovaurastumisen välistä juopaa. Ratkaisuja ovat talouden kääntäminen kasvuun, työpaikkojen synnyttäminen ja kaupunkiasuntotuotannon kasvattaminen – helpommin sanottu kuin tehty. Varsinkin kasvukeskuksissa tarvitaan kaikenlaisia asuntoja lisää eli rakentamisen vauhdittamista. Rahoittajan näkökulmasta RS-lainojen riskipainojen alentaminen voisi olla yksi vauhdittava tekijä.

Katse nykyhetkestä vuosikymmenen päähän

Oman asunnon käypä arvo on suomalaisille yhä tärkeämpi mittari, kun he toteuttavat oman elämänsä eri vaiheiden suunnitelmia. Asuntokauppoja tehdessä on tarpeellista edellyttää pankilta välittäjäriippumatonta arviota siitä, mikä on ostettavan asunnon käypä arvo 10-15 vuoden kuluttua. Pankkien on tehtävä yhä tarkempia analyysejä omille rahoittajilleen, joten asunnon ostajan on syytä edellyttää valistunutta, realistista näkemystä myös itselleen.

Asunnon myyjien on puolestaan hyvä edellyttää asunnonvälittäjiltä itsenäistä pankeista riippumatonta näkemystä myytävän asunnon käyvästä arvosta. Realistinen hintapyyntö on se kivijalka, johon tukeutumalla asuntomarkkinat pysyvät käynnissä ja myyntiajat kohtuullisina.

Korjausvelka kasvaa miljardiluokassa

Suomen asuntokanta on verraten vanhaa ja osin huonokuntoista. Korjausvelan kokoluokka tiedetään, mutta sen tarkka alueellinen ja asuntotyyppikohtainen jakautuminen on arvoitus. On herättävä selvittämään, missä arviolta kymmenien miljardien eurojen määräinen korjausvelka sijaitsee ja millaisissa asunnoissa korjattavaa on eniten. Velka kasvaa joka päivä.

Hypon Asuntomarkkina-analyysi Q2/2014 on kokonaisuudessaan nähtävissä internet-sivuillamme www.hypo.fi

Related Posts