Peliriippuvuudesta oirehtivat osaketreidaajat löytävät apua netin kautta

Valtakunnallisen peliongelmaisia ja heidän läheisiään auttavan Peluurin tuore vuosiraportti paljastaa, että ongelmapelaaja etsii apua yhä useammin verkon kautta. Nettiapu myös auttaa, kertoo tuore väitöstutkimus. Tieto on rohkaiseva, sillä yhä useammin peliriippuvuus syntyy verkkopelaamisen taikka yli-aktiivisen osaketreidauksen parissa.

Peluurin vuoden 2013 käyttäjätilastojen mukaan ongelmapelaajat pelaavat keskimääräistä useammin verkossa. Arviolta vajaat 30 % kaikesta rahapelaamisesta tapahtuu tänä päivänä verkon kautta, mutta Peluurin kohtaamista ongelmapelaajista noin puolet pelaa verkossa. Positiivinen kehitys on se, että verkosta osataan yhä useammin etsiä paitsi pelipalveluita myös ratkaisuja ongelmapelaamiseen.

Peluurin nettipalveluiden suosio kasvoi huomattavasti

Vuonna 2013 Peluurin palveluista erityisesti verkkosivusto ja sähköiset vertaistukipalvelut Valtti ja Pelivoimapiiri kasvattivat suosiotaan. Pelivoimapiirissä oli vuoden lopussa 17 % edellisvuotta enemmän jäseniä, keskustelufoorumi Valtin volyymi kasvoi 20 % ja Peluurin verkkosivuston käyntimäärä oli peräti 57 % edellisvuotta suurempi.

Peluurin auttavan puhelimen käyttäjämäärissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Viime vuoden aikana vastattiin 2 566 puheluun, joista 1 301 oli peliongelmaa koskevia soittoja. Soitoista 64 % tuli pelaajilta, 33 % läheisiltä ja loput 3 % työssään pelihaittoja kohtaavilta ja muilta peliongelmista kiinnostuneilta.

Verkon kautta apu on helposti saatavilla ja vaikuttavaa

Toimintavuonna julkaistusta väitöskirjasta (Castrén, Sari: Disordered Gambling in Finland – Epidemiology and a Current Treatment Option) saatiin lisänäyttöä Peluurin tarjoaman Peli poikki -ohjelman vaikuttavuudesta. Kyseessä on itsenäisen opiskelun, vertaistuen ja terapeutin tuen yhdistävä verkkopalvelu. Tutkimus osoitti ohjelmalla olevan positiivisia vaikutuksia pelihimon pienentymiseen, rinnakkaiseen alkoholin käytön vähenemiseen sekä mielialan paranemiseen. Myönteiset elämänhallintaan liittyvät muutokset jatkuivat edelleen puolen vuoden seurannoissa.

”Asiakkaat hakeutuvat peliongelman kaltaisissa arkaluonteisissa ongelmissa mielellään sähköisten palveluiden pariin. Lisääntyvä tutkimus antaa jatkuvasti uutta näyttöä sähköisen palveluiden toimivuudesta ja siitä, että pitkiä terapiajaksoja tarvitsevat vain harvat. Usein kevyempikin puuttuminen auttaa. On huolestuttavaa, että vaikka sähköisen avun edut ovat näin ilmiselvät, niiden järjestämiseen ei ole riittävää rahoitusta tai kiinnostusta julkisella puolella”, sanoo Peluurin kehittämispäällikkö Mari Pajula.

 

 

Related Posts