Hyvinvointi on ihmisten välistä keskinäistä luottamusta

Ihmisten keskinäinen luottamus on pääomaa, jonka varaan on helppoa rakentaa toimiva yhteiskunta. Jos me luotamme, että muut eivät kaiken aikaa hyväksikäyttä meitä, vaan pyrkivät auttamaan, niin silloin mekin yleensä toimimme samoin.  Olemme avuliaita ja pyrimme kannustamaan ja auttamaan kanssaihmisiämme. Ja keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä syntyy talouskasvua, menestystä ja hyvää oloa.

World Walues Survey on maailmanlaajuinen joukko tutkijoita, joka on tehnyt vertailevaa tutkimusta yhteiskunnan luottamuspääomasta. Suomi sijoittuu odotetusti hyvin, mutta tutkimus paljastaa muita kiintoisia asioita.

Yhteiskunnan keskinäisen luottamuksen pääoma (Lähde: Wold Values Survey / Charts.bin)

Pohjoismaiden kanssa kärkitiloja jakavat nopeasti kehittyvät Kiina, Indonesia, Korea ja Vietnam. Vaikuttaisi siltä, että yhteiskunnan luottamuspääomalla on korrelaatiota talouskasvuun ja tuottoon. Mutta säästäjän ja sijoittajan kannalta tällä luottamuspääomalla on muutakin merkitystä. Jos keskinäinen luottamus on korkealla tasolla, niin vähemmistöosakkaita kohdellaan paremmin, korruptoituneisuus on pienempää ja yhteiskunnan toiminta on järjestyneempää. Sellaisiin maihin sijoittavista rahastoista kannattaa hankkia osuuksi.

Ihmisten keskinäinen luottamuksella on vahva korrelaatio hyvinvointiin. Mutta on yllättävää, että korruptoituneisuus voi olla korkealla tasolla, vaikka ihmisillä olisikin luottamus toisiinsa. Tämä selviää kun vertaa yllä olevan kyselyn tuloksia Piksu:n maaindeksivertailusivulla julkaistuihin korruptoituneisuusindekseihin. Ihmiset voivat luottaa, että muut eivät yritä hyväksikäyttää heitä, vaikka he joutuisivatkin maksamaan lahjuksia. Suomalaisesta näkökulmasta tämä on käsittämätöntä. Meidän kulttuurissamme lahjusten antaminen ja ottaminen samaistetaan nimenomaan epäoikeudenmukaiseen hyväksikäyttämiseen.  

Related Posts