IMF lupaa kiihtyvää maailmantalouden ja kaupan kasvua

Maailmantalous ja maailmankauppa kasvavat IMF:n talouskatsauksen mukaan kiihtyvällä vauhdilla ja kuluttajat ja teollisuus ovat yhä luottavaisempia tulevaan.

Talouskasvu kiihtyy tänä vuonna 3,5% vauhtiin ja kiihtyminen jatkuu ensi vuonna. Talouskasvua hillitsevät ennen kaikkea epätasainen tulonjako ja kehittyvien maiden (USA) mahdolliset protektiiviset toimet.

Noin 75% talouskasvusta tapahtuu kehittyvissä maissa joiden osuus maailman hyvinvoinnista kasvaa. IMF arvioi trendin jatkuvan edelleen. Tilaa kasvulle on runsaasti.

IMF kiinnittää huomiota työläisten kurjistuvaan asemaan

IMF kiinnittää huomiota siihen, että työntekijöiden osuus kansantuotteesta on systemaattisesti pienentynyt ainakin vuodesta 1980 alkaen. IMF syyttää asiasta sitä että tuotanto on yhä pääomaintensiivisempää ja että globaalit tuotantoketjut kilpailuttavat eri maiden työntekijöitä keskenään kuristaen palkkoja.

IMF:ltä jää kokonaan huomaamatta oleellisin syy, tulonsiirrot. Tulonsiirrot työn tekijöiltä niille, jotka eivät työtä tee, ovat kasvaneet kaikkialla. Tulonsiirrot kuristavat työtä tekevien osuutta kansantuotteesta maailmanlaajuisesti kymmeniä prosentteja samalla kun joutilaisten hyvinvointi paranee.  Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun IMF:n ymmärrys makrotalouden oleellisista ilmiöistä horjuu (Piksu toimituksen huomio).

 

 

Related Posts