Inflaation ja hitaan talouskasvun yhdistelmä, stagflaatio, ei näytä todennäköiseltä

Kevyttä Talous

Stagflaatio, eli inflaation ja pysähtyneen talouskasvun yhdistelmä, on eräs keskuspankki- ja julkisen velkaelvytyksen mahdollinen lopputulema.  OP-Pohjolan strategi Jari Hänninen pitää oheisella videolla stagflaatiota epätodennäköisenä.

Maailmantalous joutui stagflaatioon 1970- luvulla. Liipaisevana ilmiönä toimi ulkoinen tekijä, öljyn hinnan vahva nousu, joka toimi alkusyynä laajemmalle hintojen nousulle. Ulkoisen syyn aiheuttamaa hidastuvaa talouskasvua koitettiin elvytettää.  Elvytys toimi, mutta johti ajan mittaan  10% vuosivauhdin ylittävään inflaatioon. Elvytys menetti tehonsa ja hintojen nousu oli loppujen lopuksi taloutta vahingoittavaa. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin kiristää rahan tarjontaa (lopettaa elvytys) ja aiheuttaa taloutta tervehdyttävä lama.

Jari Hänninen pitää puheita stagflaatiosta ennenaikaisina. Energian hinta on noussut. Purkautuvat kulutuspaineet ovat aiheuttaneet tuotannon pullonkauloja, tarjonnan vähäisyyttä suhteessa kysyntään ja inflaatiota. Mutta tuotannon pullonkaulat on kuitenkin ensi kesään mennessä ratkaistu ja inflaatiopaineet samalla hellittävät. Edelleen jatkuva elvytys pitää talouskasvua yllä ja stagflaatiopelot ovat tästä syystä ennenaikaisia.

Kuvan lähde: wikimedia

Related Posts