Informaatioteknologia on merkittävin liiketoimintaan vaikuttava teknologian osa-alue

Informaatioteknologia on kiinteä osa kaikkia liiketoimintaprosesseja siksi informaatioteknologian kehitystrendeissä on myös sijoittajan kannalta merkittäviää opittavaa. Helsingin messkukeskuksen IT messut 23.-24.3 tarjosivat paljon tärkeää tietoa ja näkemystä.

IT budjetit supistuvat

Yritykset luopuvat tällä hetkellä serverikalustostaan ja siirtävät yrityksen tietoja ja ohjelmistoja "pilveen" eli internetissä oleville servereille, kertoi Pasi Mäenpää / Elisa. Näitä servereitä operoivat konesalioperaattorit, jotka huolehtivat ylläpidosta. Säästö on merkittävä. Esimerkiksi HP on Aalto Yliopiston Tuotantotalouden laitoksen margarita seminaarissa esiintyneen Yrjö Lehtosen /Hp mukaan kyennyt pienentämään oman sisäisen IT budjettinsa 1,5% tasolle, joka lienee aika lailla malliesimerkki siitä, mitä muutoksella voidaan saavuttaa.

Open Source ohjelmistot ovat valtavirta

Open Source ohjelmistojen käyttö on tänä päivänä yhä yleisempää kuten maailman relaatiotietokantojen moottorin, mySQL:n suomalainen luoja, Michael Widenius, mainiossa suomenkielisessä esityksessään kertoi. Merkittäviltä osin Suomessa alkanut "Open Source" toimintatapa tarkoittaa sitä, että ohjelmiston rakenne ja sisältö on asiakkaiden ja sidosryhmien nähtävillä niin, että ohjelmiston eteenpäin kehittäminen on kaikissa olosuhteissa helpompaa kuin silloin, jos käytetään suljetun koodin järjestelmiä.

Internet sopeutuu yhä suurempiin tietovirtoihin

Professori Arto Karila kertoi että internet joutuu sopeutumaan yhä suurempiin siirrettäviin tietomääriin. Katsomme mielellämme suomenkieliset uutiset ja salkkarit livenä internetin kautta vaikka olemmekin matkoilla Kiinassa. Tämän mahdollistaa internetin IP reitityksen päälle syntynyt "cache" eli tallennus-infrastruktuuri, joka tallettaa suuria tietomääriä sisältävät sivut ja videot lähelle kaikkia kuluttajia. Videot tulevat kuluttajalle yllättävän läheltä vaikka kuluttaja luulee olevansa yhteydessä maapallon toisella puolella olevaan sivustoon.

Mobiililaitteet integroituneet osaksi internet:n (facebook, dokumentinhallinta, kalenteri ja osoitekirja) palveluita

Kuluttajien mobiililaitteet integroituvat tänä päivänä tehokkaasti keskitettyyn kalenteriin ja osoitekirjaan ja dokumentinhallintaan. Henkilöt voivat valita kenen ihmisten kanssa he haluavat kommunikoida ja he saavat automaattisesti kyseisen henkilön tiedot profiilikuvineen ja ajantasaisine tietoineen kännykkäänsä. Tämän mahdollistaa mobiililaitteen integroituminen internetin (facebook ja gmail) tietokantoihin, joista profiilitiedot noudetaan. Ainakin toistaiseksi tämä on esimerkiksi Google ekosysteemissä ilmaista. Oleellista ei kuitenkaan ole edullisuus vaan se, että kuluttaja voi samalla mobiililaitteella olla osana useita yhteisöjä, yrityksiä ja kaveripiirejä. Tämä on fundamentaali kilpailuetu (kokonaisuuden rakenne dokumentoitiin yksityiskohtaisesti vuoden 2000 tietämillä ensimmäisen kerran Nokian "Virtual me in the network" konseptissa) on täyttä todellisuutta esimerkiksi Google:n Android/kalenteri/Gmail- ekosysteemissä. Kannattaa kokeilla.

Related Posts

Talous

OMXH25:n puuttuvat brändit

Perjantaina Piksussa lausuttiin OMXH25:stä, että ”Monet näistä yrityksistämme ovat raaka-aine… painoitteisia.” Saman asian sanoi samana päivänä AP:ssa Hannu Angervuo (matala jalostusaste). Ongelma on yhtä vanha