Internet liikenne kasvaa 32% vuodessa

Internet:n käyttöönotto on taloutta ja yhteiskuntarakennettaa muokkaava tekijä ja internet liikenteen määrä on eräs mittari tuolle muutokselle.

Internet:n merkittävin runkorakenteiden toimittaja, Cisco, on julkaissut vuosittaisten liikenne-ennusteen vuodelle 2015 (alla kuvaaja liikenteen kehittymisestä Cisco:n mukaan). Liikenne kasvaa tällä hetkellä vakuuttavasti noin 32% vuodessa, mutta kasvuprosentti pienenee vähitellen vuosien saatossa, kuten oheisesta käyrästä voimme havaita (kuvaaja olisi suora viiva, jos prosentuaalinen kasvu olisi joka vuosi sama).

Internet liikenteen määrä (Lähde: wikipedia, cisco)

Kasvuprosenttien pieneneminen ei johdu siitä että internet:n merkitys olisi vähenemässä vaan muista seikoista:

  • internet:n lisääntyvä mobiilikäyttö ei luo aivan yhtä paljon uutta liikennettä kuin aiempi kiinteän internet:n käyttö
  • internet verkkoa on parannettu niin, että tieto ei enää tule kaukaa, toiselta puolen maapalloa, vaan verkkoon on kehitetty teknologioita, jotka varastoivat tietoa lähemmäs kuluttajia (liikenne tulee lähempää)

Internet:n yhteiskuntaa muovaava merkitys ja lisäarvo syntyy tänä päivänä ennen kaikkea sellaisissa palveluissa kuten Facebook, Skype, Linkedin, Google documents,… Pelkkä liikenteen määrä ei kerro muutoksen koko merkitystä ja voimaa, mutta liikenteen määrä on kuitenkin suuntaa antava ja yksikäsitteisesti mitattavissa oleva asia.

Cisco ennustaa liikenteen nelinkertaistuvan vuoteen 2015 mennessä

Cisco ennustaa internetliikenteen nelinkertaistuvan vuoteen 2015 mennessä. Syynä kasvuun on se, että maapallolla on tuolloin yli 15 miljardia laitetta, joilla pääsee verkkoon. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi tabletit, älypuhelimet sekä nettiyhteydellä varustetut televisiot. Kasvua vauhdittavat myös internetiä käyttävien ihmisten määrän kasvu, internetvideoiden katsominen sekä laajakaistayhteyksien nopeutuminen.

Ciscon ennusteet perustuvat vuosittain julkaistavaan Visual Networking Index (VNI) -ennusteeseen, joka tehtiin nyt viidennen kerran. Sen mukaan internetliikenne saavuttaa 966 exatavun tai lähes zettatavun rajan vuoteen 2015 mennessä. Pelkän internetliikenteen kasvun arvellaan olevan vuonna 2014-2015 200 exatavua, mikä on enemmän kuin vuoden 2010 koko internetliikenne.

Internetliikenteen kasvua vauhdittavat laite- sekä käyttäjämäärän lisääntyminen. Vuoteen 2015 mennessä maailmassa on jo yli kolme miljardia internetin käyttäjää, mikä vastaa yli 40 prosenttia koko maailman väestöstä. Vuonna 2010 internetiin pääsi 7,3 miljardista laitteesta, kun vuonna 2015 on jo lähes 15 miljardia nettiyhteydellä varustettua laitetta.

"Vuonna 2015 maailmassa on jo niin paljon internetyhteydellä varustettuja laitteita, että niitä riittää jokaiselle maapallon asukkaalle yli kaksi. Viime vuonna PC-laitteet tuottivat 97 prosenttia kaikesta internetliikenteestä, kun vuonna 2015 niiden osuus on enää 87 prosenttia. Tablet-laitteiden, älypuhelinten ja nettiyhteydellä varustettujen televisioiden merkitys tulee siis olemaan huima", kertoo Suomen Ciscon TelePresence Techonology -yksikön maajohtaja Owe Ekman.

Video vauhdittaa kasvua

Myös internetvideoiden määrä jatkaa kasvuaan ja ruokkii samalla internetliikenteen kasvua.

"Vuonna 2015 netissä katsotaan miljoona videominuuttia joka sekunti, eli 674 vuorokauden verran videota joka sekunti. Tuolloin jopa 1,5 miljardia ihmistä lataa ja katsoo nettivideoita, kuukausittain kolme miljardia minuuttia videoita. Jos yksi ihminen katsoisi tuon kaiken, hän voisi istua videoiden äärellä 5,7 miljoonaa vuotta", toteaa Ekman.

Lyhyiden videoklippien (esim. YouTube) rinnalla myös pidempien videoiden, kuten ohjelmien tai elokuvien (esim. Voddler, Elisa Viihde ja Sonera Koti TV) määrä kasvaa. Viime vuonna pidempien videoiden määrä synnytti jo kolme kertaa enemmän internetliikennettä (2,7 exatavua) kuin lyhyiden videopätkien katselu (1,1 exatavua).

Laajakaista nopeutuu ja mobiilikäyttö kasvaa

Verkkoliikenteen kasvua ruokkii myös laajakaistayhteyksien nopeutuminen. Laajakaistayhteyksien nopeus on jo kaksinkertaistunut vuoden 2009 3,5:stä vuoteen 2010 mennessä 7:ään Mbps:iin ja sen arvoidaan edelleen nousevan 28 Mbps:iin vuoteen 2015 mennessä. Vuoteen 2015 mennessä 68 prosenttia kaikista laajakaistayhteyksistä on nopeampia kuin 5 Mbps, mikä merkitsee 41 prosentin kasvua nykyiseen.

Myös mobiilin internetliikenteen määrä kasvaa huimasti, sillä sen arvioidaan kasvavan 26-kertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2015 mennessä. Tuolloin mobiilidatan määrä on 6,3 exatavua kuukaudessa ja 75 exatavua vuodessa. Mobiilivideoiden määrä tulee olemaan 66 prosenttia kaikesta mobiililiikenteestä vuonna 2015.

"Samalla, kun kuluttajat draivaavat internetliikenteen kasvua, myös yritysten internetliikenne kasvaa kolminkertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2015. Tällöin saavutetaan 10,1 exatavua kuukaudessa. Erityisesti video- ja virtuaalineuvotteluiden määrä kasvaa rajusti, ennusteen mukaan se kuusinkertaistuu vuoteen 2015 mennessä", Ekman kertoo.

Ciscon VNI-ennuste perustuu riippumattomiin ennusteisiin ja tutkimuksiin sekä Ciscon omiin arvioihin mobiilisovellusten käytöstä ja liikennenopeuksista.

Related Posts