Joka kolmas suomalainen nainen työskentelee kunnan palveluksessa

Lokakuussa 2013 kunta-alalla (suorassa palvelussuhteessa kuntiin) työskenteli 432 000 palkansaajaa, joista 79% oli naisia. Henkilöstömäärä väheni 4 500 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärän väheneminen jatkui jo toista vuotta. KT Kuntatyönantajien ennusteen mukaan henkilöstömäärä jatkaa laskuaan lähivuosina. Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa arvioidaan työskentelevän 428 000 henkilöä.

Lokakuussa 2013 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 422 000 ja tuntipalkkaisia 10 000. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tms. oli tämän lisäksi runsaat 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä oli naisia 79 %. Työsuhteisia henkilöstöstä oli 72 % ja virkasuhteisia 28 %.

Tiedot ovat Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkkatilastosta lokakuulta 2013.

Henkilöstömäärän muutoksissa näkyy myös työvoimakustannusten sopeuttamistarpeet ja yleinen työttömyystilanne. Vuonna 2013 määräaikaisen henkilöstön määrä väheni 3 600 henkilöllä ja työllistettyjen määrä kasvoi 400 henkilöllä. Taloudellisesti huonoina aikoina kunnat säästävät erityisesti jättämällä palkkaamatta määräaikaista sijaistyövoimaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) rakenteiden uudistamisen piirissä Manner-Suomen sote-palveluja tuottavissa peruskunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee yhteensä 190 000 henkilöä.

– Lisääntyvistä tehtävistä ja velvoitteista huolimatta kuntasektori on kyennyt sopeuttamaan työvoimakustannuksia ja tehostamaan toimintaansa. Kuntatalouden tilanne pakottaa kunnat jatkamaan samalla linjalla myös kuluvana vuonna, arvioi kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. Todennäköisesti koko kunta-alan palkkasumman kehitys kääntyy negatiiviseksi, ennustaa Jalonen.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija