Joukkolainamarkkinat eivät avaudu rivisijoittajan ulottuville (?)

Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2015 työryhmän selvittämään miten Suomen vajavaisesti toimivat joukkolainamarkkinat saataisiin liikkeelle niin, että pientenkin yritysten olisi luontevaa hakea rahoitusta joukkolainamarkkinoilta ja myös pienempien sijoittajien (esim. kansalaisten) olisi luontevaa ostaa/myydä yritysten lainapapereita.

Työryhmän vastavalmistuneen ehdotuksen keskiössä on velkojien oikeus vaihtaa kriisitilanteessa lainansa osakkeiksi. Tämä vähentää velkojien haluja hakea yrityksiä konkurssiin ja lisää joukkolainojen kiinnostusta institutionaalisten sijoittajien parissa.

Ehdotus jää piksu toimituksen mielestä asetetusta tavoitteesta ja piensijoittaja jää edelleen osattomaksi joukkolainamarkkinoista. Mutta ehdotus sisältää kuitenkin instituutioita mielyttävän parannusehdotuksen.

Työryhmä avaa keskustelun yrityssaneerauksen uudistamisesta

Työryhmä ehdottaa, että joukkolainoja pitäisi voida muuttaa osakkeiksi yrityssaneerauksessa ilman osakkeenomistajien suostumusta. Nykyisin yrityksen osakkeenomistajien pitää antaa suostumuksensa tälle niin sanotulle velkakonversiolle. Työryhmä pitää tätä keskeisimpänä esteenä joukkolainamarkkinoiden kehittymiselle erityisesti institutionaalisten sijoittajien näkökulmasta.

Jos omistajien suostumusta ei tarvittaisi, yrityssaneerauksesta tulisi velkojille houkuttelevampi vaihtoehto. Tämä vähentäisi velkojien halua hakea yrityksiä konkurssiin, työryhmä arvioi.

Velkakonversiossa velkojat saisivat erikseen määritellyn omistusosuuden yrityksestä ja vanhojen osakkaiden omistusosuus vastaavasti pienenisi. Ehdotuksen taustalla on muun muassa kokemukset Talvivaaran yrityssaneerauksesta.

Kotimaisten joukkolainojen houkuttelevuus paranisi

Työryhmä pyrkii ehdotuksellaan tukemaan kasvua, työllisyyttä, yrittäjyyttä ja yritystoiminnan jatkuvuutta sekä monipuolistamaan yritysten rahoituskanavia. Uudistus myös parantaisi kotimaisten joukkolainojen houkuttelevuutta suhteessa ulkomaisiin joukkolainoihin, mikä on tärkeää suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksille.

Joukkolainat ovat yleistyneet yritysten rahoitusmuotona viime vuosina. Vuoden 2015 alussa kotimaisten toimijoiden liikkeeseen laskemien joukkolainojen yhteenlaskettu nimellisarvo oli noin puolet osakemarkkinoiden arvosta.

Työryhmä teki kaksi vaihtoehtoista ehdotusta velkakonversiosta yrityssaneerauksessa. Toinen rajautuu pörssiyhtiöihin ja listattujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoihin. Toinen vaihtoehto koskee kaikkia yrityksiä.

Ehdotukset joukkolainanhaltijoiden oikeuksista tarkentuivat

Joukkolainanhaltijoiden edustaja on yritys, joka edustaa sijoittajia liikkeeseenlaskijoiden eli rahoitusta hakevien yritysten suuntaan. Uuden lainsäädännön tavoitteena olisi muun muassa lisätä oikeusvarmuutta ja tehostaa joukkolainamarkkinoita.

Kehittämisehdotusten jatkovalmistelun organisointia ja aikataulua arvioidaan lausuntopalautteen perusteella maalis-huhtikuussa. Työryhmä ehdottaa, että hallitus antaisi täydennetyn esityksensä joukkolainanhaltijoiden edustajien oikeuksista eduskunnalle toukokuussa ja laki tulisi voimaan ensi syksynä.

Lisää tietoa: Työryhmän ehdotus (pdf)

Työryhmä:

lkka Harju (valtiovarainministeriö), lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen (oikeusministeriö), lakimies Ilkka Geitlin (Työeläkevakuuttajat TELA ry), toimitusjohtaja Sari Lounasmeri (Osakesäästäjien Keskusliitto ry / Pörssisäätiö), toimitusjohtaja Leena Mörttinen (Perheyritysten liitto ry / Suomen Yrittäjät ry), lakimies Johanna Palin (Finanssialan Keskusliitto ry), lakimies Timo Rikkonen (Sampo Oyj / Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry) sekä asianajaja Helena Viita (Roschier Asianajotoimisto Oy / Suomen Asianajajaliitto

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin