Joukkorahoitus tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon perinteisille malleille

 

Perinteisesti kasvuyrityksen ensimmäiset rahoituskierrokset on etsitty perheen ja ystävien joukosta. Puhutaan  FFF – rahoituksesta, mikä tulee englannin kielisistä termeistä, Friends, Fools and Family. Kun yrityksen konsepti on muotoutunut ja lisäkasvua tarvitaan, ollaan yleensä lähdetty hakemaan rahoitusta ammattimaisemmilta sijoittajilta. Keitä nämä ammattimaiset sijoittajat ovat ja miksi tämä hyppy FFF rahoituksesta eteenpäin on usein niin vaikeaa? Ja mitä uutta joukkorahoitus tuo tähän tilanteeseen?

 

Riskirahoitusyhtiöt (Venture Capital tai VC)

VC yhtiöt ovat ammattimaisia sijoittajia, jotka yleensä sijoittavat muiden tahojen varoja. Heidän tavoitteenaan on tehdä mahdollisimman hyviä sijoituksia, päästä näistä sijoituksista eroon hyvään hintaan (exit) ja palauttaa saamansa rahat takaisin korkoineen. Heidän oma tulovirta ja seurattavat mittarit riippuvat paljolti sijoitusten onnistumisista ja exitin nopeudesta. Koska sijoitettu varallisuus on muiden rahaa, VC vaatii tietyn määrän raportointia yrittäjiltä, jotta tietoa sijoituksesta voidaan välittää rahan antajille.

VC yhtiöiden sijoitettavien summien keskiarvo on ajan saatossa kasvanut, joka on entisestään pidentänyt kuilua FFF – ja VC rahoituksen välillä. Esimerkiksi eläkerahastojen VC rahastoihin sijoittamat summat ovat erinäisistä syistä kasvaneet. Koska eläkeyhtiöiden sääntöjen mukaan yksittäinen sijoitus ei saa olla enempää kuin tietty prosentti koko VC rahastoon sijoitetusta summasta, rahastoon tarvitaan enemmän sijoittajia. Loppujen lopuksi VC rahasto on kerännyt suurehkon summan rahaa, jota se pyrkii sijoiitamaan tuottoisasti. VC:n ei tässä tapauksessa kannata jakaa resurssejaan ja sijoittaa satoihin pieniin yrityksiin vaan keskittyä harvempiin ja suurempiin yrityksiin. Näin ollen pienemmät kasvuyritykset jäävät vaille VC yritysten huomiota.

 

Enkelisijoittajat

Enkelisijoittajat ovat varakkaampia yksityishenkilöitä, jotka ovat ryhtyneet sijoittelemaan kasvuyrityksiin syystä tai toisesta. Erottava tekijä VC ja Enkelisijoittamisessa on löyhästi se, että Enkelit sijoittavat omaa rahaa. Tämän takia myös raportointitarpeet ovat keskimäärin vähäisemmät kuin VC toimijoilla. Enkelisijoittajat ovat perinteisesti toimineet FFF – ja VC rahoituksen välimaastossa mutta koska he ovat myös alkaneet järjestäytyä ja suunnitella yhteissijoituksia, tämä on osaltaan välillisesti vaikuttanut siihen että yrittäjillä on vähemmän potentiaalisia sijoittajatahoja ja kuilu FFF ja Enkelirahoituksen välillä on myös alkanut kasvaa.

Puhutaan standardoiduista osakassopimuksista ja sijoitusten syndikoinnista, jolloin sijoittaja sijoitta kohteeseen, vain jos joukon muutkin jäsenet näin tekevät. Aikaisemmin yrittäjä puhui usealle yksittäiselle Enkelisijoittajalle saman aikaisesti, kun taas nyt puhutaan yhdelle tai muutamalle ryhmälle. Näin ollen eri tavalla ajattelevien sijoittavien tahojen määrä on jokseenkin vähentynyt.

 

Joukkorahoitus

Osakepohjainen joukkorahoitus tuo yrittäjälle joustavan ja vaihtoehtoisen tavan oman pääoman löytämiseksi. Summat voivat alkaa muutamista kymmenistä tuhansista euroista 1.500.000 euroon asti viimeisen Euroopan laajuisen regulation perusteella avoimissa joukkorahoituskamppanjoissa. Näin ollen Joukkorahoitus tuo yrittäjille uuden vaihtoehdon perinteisen FFF – Enkeli – VC putken tilalle.

Joukkorahoitusprosessi on kevyempi kuin perinteiset vaihtoehdot ja siihen liittyy vahvasti markkinointikamppanja-elementti. Kamppanjan ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja näin saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä mutta samalla tuotteet ja palvelut tulevat tutuiksi myös potentiaalisille asiakkaille. Mielestäni yksi joukkorahoituksen vahvoja etuja on juuri tämä markkinointi-aspekti, joka puuttuu perinteisistä rahoitusmuodoista. Ideaalitilanteessa yritys saa joukkorahoituksen kautta satoja asiakasomistajia, jotka puhuvat yrityksestä positiiviseen sävyyn omissa maissaan ja ystäväpiireissään.

Joukkorahoitus ei sovi kaikille yrityksille mutta se tuo erittäin mielenkiintoisen ja uudenaikaisen vaihtoehdon perinteisille rahoitusmuodoille. 

 

Tämä artikkeli on aikaisemmin julkaistu Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalla.

Related Posts