Suomen Yrittäjät: Naisille parempi asema työelämässä

    Jotta Suomen talous saadaan kasvuun, työpanosta on saatava lisää. Nyt kuitenkin erityisesti nuorten naisten on vaikea saada vakaata asemaa työelämässä.

   – Varsinkin naisvaltaisilla aloilla työntekijöiden vanhemmuudesta yritykselle seuraavat kustannukset koetaan liian korkeiksi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Suurin yksittäinen kustannus on tilapäisen hoitovapaan palkkakustannukset, eli palkka niiltä päiviltä, jolloin työntekijä on kotona hoitamassa sairastunutta lastaan. Vaikka hoitopäivät eivät lain mukaan ole palkallisia, ne on työehtosopimusneuvotteluissa sovittu tiettyyn rajaan asti palkallisiksi.

– Tätä ei korvata yrityksille mitenkään, Järventaus huomauttaa.

Suomen Yrittäjien tänään Oulussa kokoontunut liittokokous esittääkin, että yrityksille korvataan palkkakustannuksia, joita sairastuneen lapsen hoitopäiviltä yrityksille aiheutuu.

Suomen Yrittäjien yhdessä Yrittäjänaisten Keskusliiton kanssa tekemän kyselyn perusteella työntekijän lapsen sairastumisesta johtuvia poissaoloja on alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmilla keskimäärin viisi päivää vuodessa. Kokonaiskustannukset yrityksille ovat 115 miljoonan euron luokkaa. Näiden kustannusten kompensoimiseen tarvittavat varat olisi ensisijaisesti joko koottava verotuksella tai kaikilta työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävillä sosiaalivakuutusmaksuilla.

– Vastuuta vanhemmuuden kustannuksista pitäisi kantaa paljon nykyistä laajemmalla rintamalla, koska kyse on koko yhteiskuntaan vaikuttavasta ja väestöpoliittisesti tärkeästä asiasta, Järventaus summaa.

Related Posts