Joukkorahoitus tuo suorat kiinteistösijoitukset myös piensijoittajien ja säästäjien ulottuville

Joukkorahoitus on nousemassa vauhdilla perinteisten rahoitus- ja sijoitusmuotojen rinnalle nyt myös kiinteistöalalla. Maailmalla vakiintunut kiinteistöjen lainapohjainen joukkorahoitus on rantautunut viimeisten kuukausien aikana myös Suomeen.

Joukkorahoitus antaa mahdollisuuden rahoittaa suoraan mieluisia hankkeita portinvartijoiden ja ylimääräisten välikäsien ohi. Se tuo rahoitusmarkkinoille niin läpinäkyvyyttä kuin konkreettisuuttakin. Rahoittaja tietää tasan tarkkaan mihin säästönsä laittaa, mihin varat käytetään ja ketkä ovat hankkeen takana. Tällöin riskien arviointikin on helpompaa kasvottomiin kohteisiin verrattuna.

Erityisesti kiinteistöalalla joukkorahoitus murtaa vakiintuneita käytäntöjä. Aiemmin suorissa kiinteistökohteissa jo vähimmäissijoitukset ovat olleet tavallisten ihmisten ulottumattomissa. Joukkorahoituksen ominaispiirre on, että minimisijoitukset ovat usein maltillisia. Tällöin mahdollisuus matalariskisiin suoriin kiinteistösijoituksiin on laajemman joukon ulottuvilla.

 

Markkinatilanne rohkaisee innovatiivisuuteen

Rakennuttajan näkökulmasta joukkorahoitus tarjoaa uuden lähteen rahoitustarpeen kattamiseen. Nykyisessä markkinatilanteessa pankkien vaatimukset rakennuksen valmiusasteesta lainan myöntämiseksi ovat tiukentuneet. Tämä on vaikeuttanut monen etenkin pienemmän kehittäjän hankkeen rakennusvaiheen aloittamista. Riittävää pääomaa pankkien vaatiman valmiusasteen täyttämiseksi on vaikea saavuttaa myymällä tulevan kiinteistön huoneistoja ilman, että tontilla on kiveä kiven päällä.

Joukkorahoituksella vastataankin näin rakennusvaiheen aloittamisen kustannuksiin. Kun joukkorahoitetulla vieraalla pääomalla lapio on mahdollista iskeä maahan, saadaan alkuun saatetulle hankkeelle varoja myös huoneistojen myynnistä ja edelleen pankista urakan loppuun saattamiseksi. Näin ollen joukkorahoitetut lainat ovat usein verrattaen lyhytaikaisia, jopa allen vuoden mittaisia.

 

Joukkorahoitus haastaa perinteisiä sijoitusmuotoja

Maailmalla erilaiset vaihtoehtoiset sijoitusmuodot ovat vallanneet merkittävän jalansijan. Niiden markkinaosuus on jo vuonna 2016 ohittamassa mm. yhteenlasketun yritysten alku- ja kasvuvaiheen venture capital sijoitusten volyymin.

Tilastot osoittavat joukkorahoitusmarkkinoiden käsittämättömän kasvuvauhdin. Joukkorahoituksen kokonaisvolyymi on yli kaksinkertaistunut vuosittain jo pidemmän aikaa. Euroopassa kasvuvauhti on ollut viime vuodet jopa yli 140%. Suurin osa vaihtoehtoisesta rahoituksesta on lainapohjaista joukkorahoitusta.

Tämän kaltaiset lukemat eivät kerro vain hurjasta kasvusta. Ne heijastelevat käynnissä olevaa huomattavaa murrosta sijoittamiseen ja rahoitukseen liittyvissä käytännöissä, tavoissa ja tottumuksissa. On ennakoitu, että henkilökohtaisen sijoitusportfolion pitäminen pankissa on muutaman vuoden päästä yhtä harvinaista kuin paperilehden tilaaminen kotiin: ei poikkeuksellista, mutta aikalailla hiipuvaa kansanperinnettä. Myllerrys on melkoinen ja väiteltävää löytyykin lähinnä vain muutoksen ajankohdasta ja vaikuttavuudesta. 
 

Jukka Kajan

Kirjoittaja on joukkorahoituspalvelu Joukon Voiman toimitusjohtaja. Joukon Voima rahoittaa kohteita, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja kestävää energian kulutusta. Parhaillaan Joukon Voimalla on käynnissä Finnoonportin uusiutuvaa energiaa hyödyntävän toimitilakeskuksen joukkorahoituskampanja. Vastineeksi sijoittajat saavat 7,0 prosentin vakuudellisen velkakirjan kahden vuoden laina-ajalle.

One thought on “Joukkorahoitus tuo suorat kiinteistösijoitukset myös piensijoittajien ja säästäjien ulottuville

  1. Kiinteistökehitys voisi hyötyä joukkorahoitussivustosta

    Olisi mukavaa jos tuohon ”Joukon Voima” palveluun alkaisi tulla enemmän kiinteistökehitykseen liittyviä joukkorahoitusprojekteja. Suomeen tarvittaisiin sivusto, joka välittää kiinteistökehityksen joukkorahoitusta siten, että suurin piirtein kaikki kiinteistökehitysprojektit voisi löytää saman sivuston kautta.

    Sivusto voisi vaatia projekteilta tietyt sijoittajasuojaa koskevat edellytykset ennen kuin ne pääsevät hakemaan rahoitusta kyseisen sivuston kautta.

Comments are closed.

Related Posts