Julkinen sektori menestyy koulutusviennissä

Talous Yhteiskunta

Laboren tekemän selvityksestä käy ilmi, että koulutus on toimiala, joilla julkinen sektori pystyy menestykselliseen toimintaan. Koulutusvientialan kokonaisarvo oli Labore:n mukaan lähes miljardi euroa. Suuri osa (50%) ulkomaalaisista opiskelijoista muuttaa valmistuttuaan muualle, mutta Suomeen jäävät maksavat veroina takaisin enemmän kuin mitä kaikkien koulutus ja tuet maksavat.  Arvonlisästä suurin osa tulee ulkomaalaisten opiskelijoiden valmistumisen jälkeisestä työpanoksesta Suomessa.

Koulutusviennin lisäarvoa mitattiin selvityksessä laajasti ottaen huomioon erilaisia suoria ja epäsuoria vaikutuksia. Tausta-aineistona oli käytetty muissa maissa tehtyjä vastaavia tutkimuksia. Kvantitatiivisen arvion tekeminen on ollut parhaasta tahdosta huolimatta vaikeaa. Epäsuorat vaikutukset ovat niin moninaisia että niiden kvantifiointi on erittäin haastavaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä että Tuomo Suhonen, Juuso Villanen, Milla Nyyssölä ja Hannu Karhunen tekmä tutkimus on onnistunut haasteista huolimatta hyvin. Pitä kuitenkin huomata että tutkimus on tilaustutkimus, jossa sekä tutkimuksen maksaja (Opetushallitus) että tekijäorganisaatio (Labore) hyötyvät siitä, että koulutusviennin arvosta annetaan mahdollisimman positiivinen kuva.

Kuvan lähde:   wikimedia

 

 

 

Related Posts