Kansainväliset sijoittajat arvioivat Suomen kehnoksi investointikohteeksi

Maantieteellisen hajautuksen avulla voi suojautua valuuttakurssivaihteluilta ja paikallisen politiikan aiheuttamilta häiriöiltä. Hajautetun salkun arvo kehittyy tasaisemmin. Mutta mitä maantieteellisiä alueita kannattaa painottaa? Missä ovat osakkeet edullisia?

Oheisessa taulukossa on maantieteellisiin alueisiin keskittyviä indeksirahastoja järjestettynä salkun hinta/liikevaihto (Price/sales) tunnusluvun mukaiseen järjestykseen. Vihreät ovat edullisia ja punaiset kalliita maita ja alueita.

Maantieteellisiin alueisiin keskittyviä pörssinoteerattuja rahastoja (Tietojen lähde: Yahoo finance)

Taulukon tunnusluvut:

P/S:               Osakeportfolion arvon suhde siinä olevien yritysten liikevaihtoon

Market cap:  Rahaston koko (miljardeja USD)

P/E:               Osakeportfolion arvon suhde siinä olevien yritysten yhteenlaskettuun tulokseen

Price/Casch flow:  Osakeportfolion arvon suhde siinä olevien yritysten kassvirtaan

Price/Book:    Osakeportfolion arvon suhde siinä olevien yritysten yhteiseen tasevarallisuuteen

Kansainväliset sijoittajat pelkäävät investoida Suomeen

Tämän vertailun perusteella suomalaiset osakkeet ovat edullisia. Suomi vertautuu investointimaana Venäjään, Kreikkaan, Italiaan, Turkkiin sekä Japaniin. Näissä kaikissa maissa on omat erityiset ongelmansa. Venäjällä on poliittinen riski, Kreikan, Turkin ja Italian vaihtotaseet ovat vahvasti pakkasella (maat velkaantuvat) ja Japanissa taas valtiontalouden holtiton hoito on aivan omaa luokkaansa.

Syitä Suomen edullisuuteen ovat muun muassa pörssimme puunjalostusvaltaisuus, korkean teknologian puute (vientimme jalostusaste on pudonnut), taloutemme kehityssuunta sekä mahdollinen huoli poliittisen päätöksentekokoneistomme toiminnasta. Meidän oma mielikuvamme maamme kilpailukyvystä on parempi, mutta ikävä kyllä me emme päätä tätä asiaa. Kilpailemme kansainvälisten sijoittajien suosiosta eikä meidän omalla mielipiteellämme ole silloin merkitystä.

Voisivatko suorat sijoitukset Suomeen käyttäytyä eri tavalla kuin suomalaisten osakkeiden arvo? Ikävä kyllä näillä asioilla on yhteys. Jos emme ole kyenneet saamaan nykyisiäkään yrityksiä paremmin tuottaviksi ja niidenkään näkymiä nykyistä paremmiksi, niin mitä näyttöä on siitä, että kenenkään kannattaisi investoida tänne tehtaita. Kyllä pörssiarvo on mittari, joka näyttää suunnan myös suorille investoinneille.

Minulla itselläni on paljon kansainvälisiä sijoittajia parempi kuva Suomesta, mutta ikävä kyllä se ei auta.

One thought on “Kansainväliset sijoittajat arvioivat Suomen kehnoksi investointikohteeksi

  1. Suomi on mitätön pussinperä

     

    myös koulutettujen maahanmuuttajien mielestä.

    Econimist lehden OECD:n tilastoista keräämät tiedot kertovat, että keskimäärin maahanmuuttajilla on korkeampi koulutustaso kuin maassa ennestään asuvilla. Kaikkien OECD maiden keskiarvona 31 %:lla maahanmuuttajista on yliopistokoulutus (3. asteen koulutus) kun maassa asuvilla on vain 29 %:lla.

    Lehdessä on kuva joka kertoo näiden kahden ryhmän muutoksesta vuosina 2000-2010 ja siinä Suomi on pohjimmaisena.

Comments are closed.

Related Posts