Kansalaisten tasa-arvo saavutetaan kohtelemalla kansalaisia eriarvoisesti; tarkoitus pyhittää keinot

Yhteiskunta

Aikoinaan, 60-luvulla, pyrittiin siihen että samasta työstä saadaan sama palkka. Nyt eduskunnan tehtävänä on sen sijaan epätasa-arvoistaa työelämää ja tasa-arvoistaa tällä tavalla tulotasoa. Tätä kutsutaan nykyään tasa-arvoksi.

Julkisen sektori rapauttaa ”samasta työstä sama palkka” periaatteen

Otetaanpa esimerkki. Puolipäivätyötä tekevälle ilmoitetaan tyypillisesti noin 15000€ ns. bruttopalkka, josta hän saa työhön liittyvien veroluonteisten maksujen (1197€)  jälkeen noin 13800€ palkan. Samaa työtä tekevälle kokopäivätyöntekijälle ilmoitetaan 30000€ bruttopalkka, josta hän saa verojen (6113€)  jälkeen noin 23900€ palkan tililleen.  Kokopäivätyötä tekevää kollegaa rangaistaan ylimääräisellä noin 3700€ versakolla siitä, että hän on ahkera ja tekee kokopäivätyötä. Tuo ylimääräinen verosakko maksetaan suurelta osin tulonsiirtoina hänen puolipäivätyötä tekevälle kollegalleen. (Laskelman verot ovat veronmaksajien keskusliiton taulukosta)

Julkisen sektorin tavoite on kansalaisten omaisuuden supistaminen

Aikoinaan, 60-luvulla, pyrittiin myös siihen että kaikkia sijoittajia koskevat samat säännöt ja sanktiot. Tästä tavoitteesta on luovuttu. Nyt eduskunnan tehtävänä on kohdella sijoittajia eriarvoisesti ja saavuttaa tällä tavalla toivottu omistajarakenne. Tätä kutsutaan eettisesti hyveelliseksi toiminnaksi.

Otetaanpa esimerkki. Oletetaan että inflaatio laukkaa kolmen vuoden aikana yhteensä 15% ja sijoitusten nimellisarvot nousevat myöskin tuon saman 15%. Suomalainen yksityissijoittaja maksaa tuosta nimellisestä arvonnoususta aikanaan noin 34% veron. Tämä tarkoittaa noin 5% omaisuusveroa vaikka omaisuuden arvo ei reaalisesti nouse. Luxemburgiin kirjansa siirtänyt sijoittajakollega ei näitä veroja maksa. Suomalaiset ”yleishyödylliset” toimijat kuten nyt lakossa olevat työmarkkinajärjestöt eivät nekään näitä inflaatiosta aiheutuvia veroja maksa. Tämä tarkoittaa sitä, että eduskunta pyrkii verotuksella siirtämään pääomia vähitellen ulkomailla asuville, ulkomaalaisille ja kotimaisille ”yleishyödyllisille” toimijoille. Eduskunta on pitänyt tätä tavoiteltavana ja eettisesti oikeanlaisena eriarvoisuutena.

Suomi on tasa-arvon maa, jota toteutetaan ihmisten ja toimijoiden eriarvoisella kohtelulla. Tarkoitus pyhittää keinot.

Eduskunta näkee kansalaiset ahneina ja itsekkäinä oman edun tavoittelijoina

Kaiken takana on ihmiskäsitys.  Kansalaisten toimintaa pidetään Eduskunnassa yleensä lähtökohtaisesti itsekkäänä ja kollektiivien ja erityisesti valtion toimintaa pidetään epäitsekkäänä.

Epäitsekästä toimintaa on laajasti kaikki voittoa tavoittelematon kollektiivinen toiminta kuten urheiluseurat, poliittisten puolueiden ja poliitikkojen toiminta, ammattiyhdistysliikke, työnantajajärjestöt, ….. Luettelo on pitkä.

Yksittäisen ihmisen altruismiin ei luoteta eikä haluta luottaa. Ja jos joku pyrkii toimimaan toisin ja auttamaan lähimmäisiään niin siitä seuraa luonnollisesti rahalliset sanktiot, perintö- tai lahjavero. Ihminen on eduskunnan silmissä paha, ahne ja itsekäs, ja sellaisena pysyköön.

 

Kuvan lähde: wikimedia

2 thoughts on “Kansalaisten tasa-arvo saavutetaan kohtelemalla kansalaisia eriarvoisesti; tarkoitus pyhittää keinot

  1. Minunkin mielestä hyvä kirjoitus ja erityisesti tämä ”ihmiskäsitys” osuus.

Comments are closed.

Related Posts