Kasvollista omistajuutta tarvitaan myös suuryrityksiin

Kotitalouksilla on pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia yhteensä 57 miljardia (Tilastokeskus/kotitalouksien nettovarallisuus) kun taas julkisella sektorilla on hallussaan noin 220 miljardia (valtio 20Mrd + työeläkevarat 200Mrd). Suuryritystemme omistajaohjaus tapahtuu tällä hetkellä lähes kokonaan julkisen sektorin virkamiesten toimesta.

EK on huolestunut tilanteesta ja toivoo enenmmän kasvollisia omistajia, jotka panostaisivat yritystensä ohjaukseen erilaisella motivaatiolla kuin palkatut virkamiehet. EK on tehnyt asiasta 18 kohdan ohjelman, joka on mielestäni hyvän suuntainen. Minä jaan EK:n käsityksen siitä, että kasvolliset omistajat tuovat tiettyyn rajaan saakka parempaa johtamista. Kasvollisten omistajien hallussa olevat pienyritykset ovat kasvaneet ja lisänneet työvoimaa keskimäärin paremmin kuin virkamiesten hallinnoimat yritykset. 

Eräässä kohdassa EK:n toivelista ontuu.  EK hallitsee yhdessä ammattiliittojen kanssa eläkevakuutusyhtiöitä ja päättää yritysten omistajaohjauksesta. EK edustaa itse yrityksiä ja yritysjohtoa ja siksi asiantila on ongelmallinen. EK:n virkamiesten kautta yritysjohto valvoo itse itseään, määrää itse omat palkkansa ja valitsee yrityksiin hallitukset ja yritysjohdon. Tässä rakenteessa pyörii hyvien veljien piiri. Palkat, palkkiot ja nimitykset tehdään toinen toistaan auttaen. Kasvollinen omistaja olisi parempi.

EK:n ohjelmassa on hyviä osia joista tässä muutama konkreettinen:

 • listayhtiöiden osakkeista saadut osingot ja luovutusvoitot verovapaiksi 1 500 euroon asti
 • perintö- ja lahjaveroa kevennetään ensivaiheessa vuoden 2011 tasolle, ja pidemmällä aikavälillä veromuodosta luovutaan
 • palautetaan First North -yhtiöiden osinkoverotus samaksi kuin listaamattomilla yhtiöillä
 • listataan valtion listauskelpoiset omistukset Helsingin pörssiin ja annetaan yksityissijoittajille mahdollisuus osallistua valtionyhtiöiden listautumisiin ja osakeanteihin

 

 

3 thoughts on “Kasvollista omistajuutta tarvitaan myös suuryrityksiin

 1. EK

  EK on tällä kertaa oikeassa. Eipä Sipilä taida olla innostunut asiasta.

 2. TyEL

  TyEL varojen vertaaminen kotitalouksien pörssiosakkeisiin ja rahasto-osuuksiin ei ole oikein. TyEL varoista noin puolet eli 100mrd on korkopapereissa ja kiinteistöissä. Niillä on ”vain” 100mrd osakkeissa.

  Jutun johtopäätöksistä olen kuitenkin samaa mieltä.

  EK:n ohjelman kohta 14 on erittäin huolestuttava.

  ”Pidetään eläkejärjestelmä kilpailtuna

  14) Huolehditaan siitä, että eläkejärjestelmä säilyy hajautettuna ja monipuolisena (vastuu: sosiaali- ja terveysministeriö)”

  Tässä vain yritetään juntata tilannetta sellaiseksi, ettei meille kansankapitalismia tule. Kansalaisille ei jää varoja. Ne on imuroitu korkealla työeläkemaksulla pois kansalaisilta. Nuo 1500euron verovapaudet ovat ihan toisarvoisia.

  1. Optimissa puolet tuotantokoneistosta on julkisessa omistuksessa

   Nuo mainitut kotitalouksien ”pörssiosakkeet ja rahasto-osuudet” sisältävät kotitalouksien sijoitukset korkopapereihin (= korkorahastoihin) samalla tavalla kuin TyEL sijoituksetkin sisältävät ja siltä osin vertailu on oikein.

   TyEL sijoitukset kiinteistöihin ovat  Tela:n mukaan 16.1 Mrd, joka ei tosiaan ole vertailukelpoinen erä.  Kiitos että huomasit. Vertailukelpoisia TyEL sijoituksia on siis suurin piirtein 180 Mrd€ joita olisi pitänyt verrata kotitalouksien 57 Mrd€ sijoituksiin. Olen pahoillani virheestä. 

   Kansankapitalismia meillä on tosiaan vain pienissä yrityksissä. Suuret ovat julkisessa ohjauksessa. Muistutamme tässä suhteessa Kuubaa, Norjaa, Venetzuelaa ja Pohjois-Koreaa.  En haikaile kapitalismia. Mutta minusta optimi voisi olla kohdassa jossa puolet tuotantokoneistosta on julkisessa omistajaohjauksessa. Tämä tarkoittaisi karkeasti laskien yksityisen pörssiomaisuuden kaksinkertaistamista ja TyEL järjestelmän sijoitusten puolittamista.

Comments are closed.

Related Posts