Kasvuyritysten vauhdikas vuosi ja Norvestian uusi strategia

Kirjoitusvuorossa: Juha Mikkola

Vuosi 2015 oli Norvestian noteeraamattomille kasvuyrityksille erityisen vahva vuosi. Arvonnousua syntyi vuoden aikana yli 100 prosenttia, josta Coronaria Hoitoketjun osuus oli merkittävin. Myös muiden kasvuyritysten osalta vuosi oli hyvä. 

Norvestian markkinasalkku pärjäsi myös hyvin, joten kokonaisuudessaan vuosi 2015 oli yhtiölle vahva vuosi. Syksyllä Norvestialle linjattiin uusi sijoitusstrategia, jossa on tavoitteena allokoida noin 100 miljoonaa euroa kasvuyrityksiin seuraavan kolmen vuoden aikana. Tällä hetkellä kasvuyritysten käypä arvo on noin 34 miljoonaa euroa, joten uusia sijoitusmahdollisuuksia etsitään koko ajan.

Kasvuyritysten kehittäminen on noussut Norvestian strategiassa keskeiseen asemaan. Olemme aktiivinen omistaja ja hallitustyöskentelyn kautta olemme mukana linjaamassa yhtiöiden kasvupolkuja ja operatiivisia askeleita tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on kasvattaa kohteiden sijoituskokoa siten, että voisimme tehdä joitakin merkittävän kokoisia vähemmistösijoituksia jopa 10 miljoonan kokoluokassa. Tällä hetkellä tyypillinen sijoituksemme on 2-5 miljoonaa euroa per yritys.

Onnistumisen kulmakivenä on jatkossakin kolme asiaa:

1) Haluamme sijoittajaa yrityksiin, joiden omistajat ja johto haluavat kasvattaa toimintaa merkittävästi. Meille ei riitä 5-10 prosentin tasainen kasvu, vaan haemme nopeita kasvajia ja yrittäjiä, joiden ambitiotaso on korkealla.

2) Etsimme yrityksiä, joiden liiketoiminta ei perustu valtaviin käyttöpääomainvestointeihin. Emme sijoita yrityksiin, joiden onnistuminen voidaan mitata vasta sen jälkeen kun investointi on kokonaan toteutettu. Sen sijaan modernit kasvuyritykset yrittävät päästä osallisiksi palveluliiketoimintoihin, joissa on ennustettavuutta ja joiden yksittäiset projektiriskit ovat hyvin hallittavissa.

3) Emme etsi pikaexit-mahdollisuuksia. Haluamme olla rakentamassa hyviä yhtiöitä, joita kehitetään sen takia, että niistä syntyy arvoa, työllisyyttä ja toivottavasti myös vientiä. Meille mieluisa vaihtoehto on, että yritys tavoittelee listautumista ja voisimme olla mukana myös kasvuhakuisessa pörssiyhtiössä aktiivisena omistajana.

Näiden kolmen kriteerin avulla voimme löytää hyviä sijoituskohteita, joita kehitetään tavalla, joka synnyttää yhteistä hyvää kaikille yrityksen sidosryhmille. Tätä strategiaa olemme toteuttaneet jo muutamia vuosia ja uskon, että saamme hyviä arvonnousuvuosia myös jatkossa.

Ps. Voit lukea uutisia Norvestian kasvusijoituksista kotisivuiltamme ja halutessasi tilata kasvusijoituskirjeen.

Lue Punaisen mukin blogia.

Related Posts

Talous

”Jotain tarttis tehrä”

7.2.2024 Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa lausui: ”Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut. On