Kesämökkien hinnat tuplaantuneet 2000-luvulla

Suomen puolen miljoonan lomakiinteistön mediaanihinnat ovat kasvaneet reilusti 2000-luvun aikana. Haja-asutusalueella sijaitsevien rantamökkien ja rantalomatonttien mediaanihinnat ovat jopa tuplaantuneet vuosien 2001-2010 aikana. Tulos selviää Metsähallitus Laatumaan ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton tekemästä lomakiinteistökaupan markkinaselvityksestä. Joka neljännessä taloudessa on kesämökki ja arvostamme edelleen kesäistä lomailua lähellä luontoa.

– Vuonna 2001 rantamökin mediaanihinta haja-asutusalueella oli noin 43 800 euroa, kun viime vuonna se oli 90 000 euroa. Rantamökeissä mediaanihinnan suurin kasvu oli vuosina 2006-2007, kun hintataso nousi vuodessa noin kymmenentuhatta euroa. On mielenkiintoista, että kaupan laskiessa taantumassa, mediaanihinta kuitenkin jatkoi kasvuaan. Joskin hinnannousu oli vähäisempää, kertoo Markku Palén Laatumaan kiinteistökehityksestä.

Hinnat kipusivat 2010, kehityskäyrä normalisoitui

Myös haja-asutusalueen rantatonttien mediaanihintojen kehityksessä on nähtävillä mökkihintojen kaltainen kasvu. 2000-luvun alussa rantatontti maksoi noin 15 200 euroa, viime vuonna puolestaan 30 000 euroa. Palénin mukaan tällä vuosikymmenellä rantatontin mediaanihinta on laskenut ainoastaan vuonna 2009 ja tuolloinkin vain niukasti.

– Mökkien ja lomatonttien mediaanihinnat nousivat myös vuonna 2010 edellisvuodesta. Hintakäyrän tarkastelu osoittaakin, että nyt on palattu pitempiaikaiselle, nousujohteiselle trendikäyrälle vuoden 2009 pienen notkahduksen jälkeen, Markku Palén valottaa kehitystä.

Viime vuonna rantamökin hintataso nousi edellisvuodesta noin kuudellatuhannella eurolla. Rantatontin puolestaan noin 4000 eurolla.

Kuivanmaan lomatonttien hintaheilahtelu eläväisempää

Kuivanmaan mökkikauppojen mediaanihinta on noussut haja-asutusalueilla yli 20 000 euroa vuosien 2001-2010 välillä, 22 700 eurosta aina 43 000 euroon. Kaikkina muina vuosina mökkien mediaanihinta on kasvanut, paitsi vuonna 2003, jolloin se pysyi edellisvuoden tasolla. Viime vuonna kasvua oli noin neljätuhatta euroa.

-Kun taas tarkastellaan haja-asutusalueella tehtyjä kuivanmaan lomatonttikauppoja, mediaanineliöhinnoissa suurin kasvupyrähdys oli ehdottomasti vuosien 2007-2008 välillä. Vuonna 2007 tontin mediaanihinta oli 1,56 euroa neliöltä, kun sitä seuraava vuonna se oli 2,14 euroa per neliö, Palén avaa.

Viime vuonna kuivanmaan lomatontin mediaanihinta oli 2,29 euroa neliöltä, kun vuonna 2001 se oli vain 1,18 euroa per neliö. Palénin mukaan kuivanmaan mökkikauppojen mediaanihinnan kehityskäyrä on selkeästi lomatontteja tasaisempi.

Kauppa kiihtyi hiljaisemman vuoden jälkeen

Valtaosa lomakiinteistökaupoista painottuu haja-asutusalueille ja moni kohde sijaitsee edelleen kaavoittamattomilla alueilla. Viime vuonna sekä mökki- että lomatonttien kauppamäärät kipusivat edellisvuodesta. Suurin kasvu oli rantamökkikaupassa, joita tehtiin viime vuonna kaikkiaan 4441 kappaletta. Se on noin 330 kauppaa eli 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös lomatonttikauppa on alkanut virota parin laskuvuoden jälkeen. Kaikkiaan viime vuonna myytiin 2512 lomatonttia, joka on seitsemän prosentin parannus edellisvuoden tulokseen.

Kiinteistönvälittäjät uskovat nousuun

Yli 65 prosenttia kiinteistönvälittäjistä uskoo loma-asuntojen hintojen nousevan tänä vuonna, ilmenee Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) jäsenilleen tekemästä kyselystä.
-Yli viiden prosentin nousua odottaa noin 35 prosenttia vastaajista. Laskua hinnoissa ennakoi vain kuusi prosenttia, kun taas viidesosa välittäjistä uskoi hintatason pysyvän nykytasolla, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas.

Myös kauppamäärissä odotetaan nousua tai vähintään niiden pysymistä nykytasolla. Laskua ennakoi vain pari prosenttia kyselyyn osallistuneista. Selvityksen mukaan hintatasolta alle 100 000 euron kohteet myyvät parhaiten. Yli 200 000 euron lomapaikoille on useimmilla alueilla vain vähän kysyntää. Anttila-Kankaan mukaan kysely osoitti, että tarjonta on edelleen monin paikoin liian vähäistä kysyntään nähden.

Rantamökit käyvät kaupaksi joka vuosi

Laatumaan ja SKVL:n tekemän lomakiinteistökaupan markkinaselvityksen mukaan 2000-luvulla selkeästi eniten rantatonttikauppoja haja-asutusalueella tehtiin vuonna 2007, yhteensä yli 1900 kappaletta. Markku Palénin mukaan tuohon asti kauppamäärät kasvoivat, mutta 2008 käyrä kääntyi jyrkkään laskuun. Rantamökkien kauppamäärien kehityskäyrä kulkee huomattavasti seesteisemmin. Koko 2000-luvun on tehty vuosittain aina yli 2200 kauppaa. Parhaimpina vuosina kauppoja on ollut lähes 3000, Palén toteaa.

Kuivanmaan mökkikauppoja lyötiin lukkoon eniten vuonna 2004, yhteensä 1640 kappaletta. Kaikkiaan kauppamäärissä on pysytty yli 1400 kappaleen vuosina 2001-2007. Vaikka viime vuonna kauppamäärä kasvoi, on parhaimpiin tuloksiin vielä matkaa.

-Kuivanmaan lomatonttikauppojen kehityskäyrä pysyi erittäin tasaisena vuosina 2002-2007, jonka jälkeen kahdessa vuodessa tuli melko suuri sukellus. Nyt kauppa näyttää piristyneen hiljalleen, sanoo Markku Palén.

Mökkikauppamääriin vaikuttanee myös SKVL:n kyselynkin esiintuoma tarjonnan puute. Uusien mökkien rakentaminen on ollut suhteellisen tasaista 2000-luvulla, mutta määrällisesti huomattavasti 1990-lukua vähäisempää.

Matkailukeskuksissa roima hintaharppaus

Suomen matkailukeskuksissa sijaitsevien lomatonttien mediaanihinta nousi roimasti viime vuonna vuodesta 2009, aina 16,58 eurosta per neliö 22,23 euroon neliöltä.
-Vuonna 2008 mediaanihinnat alkoivat nousta pienen laskuvaiheen jälkeen. Samaan aikaan kauppamäärä jatkoi puolestaan laskuaan. 2000-luvun alusta viime vuoteen, matkailukeskusten lomatonttien mediaanihinta on noussut kaikkiaan yli 6,5 euroa neliöltä, Markku Palen toteaa.

Matkailukeskusten lomatonttien kauppamäärät kehittyivät nousuvoittoisesti aina vuoteen 2007 asti, jolloin matkailukeskuksissa tehtiin yhteensä yli 600 tonttikauppaa. Viime vuonna kauppoja tehtiin vajaat 260 kappaletta, joka tiesi pientä kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Kun tarkastellaan esimerkiksi Inarin (Saariselkä), Kittilän (Levi), Kolarin (Ylläs), Kuusamon (Ruka) ja Pudasjärven (Syöte) lomatonttikauppoja, selviää, ettei kokonaisluovutusten määrä ole juurikaan pudonnut.
-Kauppamäärän pudotusta on korvannut se, että monissa pohjoisen matkailukeskuksista lomatontit vuokrataan ja nämä eivät näy kauppatilastoissa, Markku Palén tuo esille.

Yllä mainituissa pohjoisen matkailukeskuksissa hintataso nousi viime vuonna kaikissa muissa paitsi Kittilässä. Hintatasoltaan Inari ja Kuusamo olivat kalleimmat. Näistä selkeästi halvimmalla lomatontin sai Pudasjärveltä.

Loma-asunto harvoin sijoituskohde

Kiinteistönvälittäjien näkemysten mukaan vapaa-ajan asunto ostetaan harvoin sijoitusmielessä. Yleisimmin lomapaikka hankitaan perheen käyttöön tai ennakkoon eläkepäiviä varten.
-22 prosenttia vastaajista näki eläkkeelle lähiaikana jäävät tyypillisinä lomakohteen ostajina. On huomioitava, että ulkomaalaiset nähtiin suurempana ostajaryhmänä kuin yksinelävät tai eläkeläiset, Jaana Anttila-Kangas kertoo.
-Selvityksemme mukaan välittäjät kuitenkin uskovat suurten ikäluokkien eläköitymisen tuovan lisää ostajia markkinoille, joka mahdollisesti nostaa tulevaisuudessa myös hintatasoa.

Varustelutasovaatimukset markkinoiden merkittävimpiä muutoksia

SKVL:n selvitys korosti, että kiinteistönvälittäjät kokevat viimevuosien merkittävimpinä muutoksina markkinoilla varustelutasovaatimusten nousun. Muina muutoksina mainittiin esimerkiksi tarjonnan väheneminen sekä ulkomaalaisten ostajien hintatietoisuuden parantuminen.
-Kiinteistövälittäjien mukaan tällä hetkellä ostajia eniten puhuttaakin kohteiden hinta-/laatu-suhde sekä myös jätevesiasiat, sanoo Anttila-Kangas.

Parhaimpina myyntivaltteina toimivat edelleen oma ranta ja hyvä varustelutaso. Halutuimpia ovat kohteet suurien vesistöjen rannoilta. Myös sähköt ja tie perille ovat tärkeitä. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat etäisyys kotoa ja palveluista, ympärivuotinen käyttömahdollisuus, jätevesiratkaisut ja luonnollisesti hinta.
-Nämä samat seikat sekä rakennuksen kunto, ikä ja tontin ilmansuunta ratkaisevat myös kohteiden hinnanmuodostumisen, Jaana Anttila-Kangas summaa.

Markkinakatsaus perustuu Maanmittauslaitoksen toimittamaan aineistoon vuonna 2010 tehdyistä lomakiinteistökaupoista.

Eri vuosien tilastoissa on käytetty samoja reunaehtoja, joten tulokset ovat vertailukelpoisia. Katsauksessa on tutkittu pinta-alaltaan alle 2 hehtaarin lomakiinteistökaupat (tontit ja mökit).

Jaana Anttila-Kankaalta on mahdollista saada myös kiinteistönvälittäjien aluekohtaisia markkinanäkemyksiä.

Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastot vuodelta 2010 ovat luettavissa tästä.

Related Posts