Keskuskauppakamari vastustaa pörssiyriytyksiltä edellytettävää johdonmukaista sijoittajainformaatiota

Keskuskauppakamari: EU-direktiivi purkaa sääntelyä poistamalla pörssiyhtiöiden kvartaaliraportointipakon. Suomen hallitus ehdottaa kuitenkin avoimuusdirektiivin toimeenpanossa uutta lisäsääntelyä. Ehdotus on ristiriidassa hallituksen aikaisemman lupauksen kanssa, jonka mukaan Suomi ei lisää omaa sääntelyä EU:sta tulevaan lainsäädäntöön.

Pörssiyhtiöt voivat uudistetun EU-direktiivin mukaan jatkossa itse päättää kvartaaliraporttien julkaisemisesta pakollisina pysyvien puolivuotisraporttien lisäksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan kuitenkin direktiivin vaatimustason ylittävää lisäsääntelyä, jonka mukaan pörssiyhtiöiden olisi pidettävä saatavilla riittävät tiedot tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. Vaatimus tietojen johdonmukaisesta saatavuudesta on Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan  Leena Linnainmaa mukaan uusi eikä perustu direktiiviin.

“Hallituksen esityksessä suhtaudutaan hyvin penseästi direktiivin mukaiseen sääntelyn kevennykseen ja sen vastapainona tiukennetaan tietojen antamisen sääntelyä. Lisäksi lakihankkeen yhteydessä jätetään käyttämättä mahdollisuus purkaa arvopaperimarkkinalakiin jo ennestään sisältyvää Suomi-lisää. Laitamme toivomme nyt eduskunnan talousvaliokuntaan, kun hallitus ei pidä kiinni omasta ohjelmastaan”, toteaa Linnainmaa.

Suomi-lisästä pidättyminen on Linnainmaan mukaan erityisen tärkeää sen vuoksi, että direktiivin myötä seuraamuksia kovennetaan nyt merkittävästi. Rikkomuksista voi seurata jatkossa jopa kymmenen miljoonan euron seuraamusmaksu.

“Pörssiyhtiöiden raportointi on tiukasti valvottua ja ankarasti sanktioitua, joten uusien vaatimusten ottaminen Suomen lakiin on torjuttava”, Linnainmaa vaatii.

 

One thought on “Keskuskauppakamari vastustaa pörssiyriytyksiltä edellytettävää johdonmukaista sijoittajainformaatiota

  1. Onkohan Keskuskauppakamari ihan pimahtanut??

    Eihän tässä uudessa laissa edes vaadita kvartaaliraportointia, puolisvuosittainen riittää. Vaaditaan vaan johdonmukaisuutta ja tasapuolisuutta kaikkia sijoittaja kohtaan. Ei siinä pitäisi olla mitään pahaa.

    Olen itse parin pienen yhtiön hallituksessa. Kvartaaliraportit (tase ja tulos) syntyvät nappia painamalla. Ei kvartaaliraporttienkaan tuottaminen pitäisi olla tekniikan tässä vaiheessa vaikeaa.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä