LähiTapiola kehoittaa pitämään osakesijoitukset pieninä

”Maailmantalouden kasvuhuolet ja sijoitusmarkkinoiden poikkeuksellinen heilunta eivät ole kovin nopeasti ohimenevä ilmiö. Arvioimme, että hitaan talouskasvun vaihe ja turbulenssi sijoitusmarkkinoilla jatkuvat vielä ensi vuoteen. Tämä ei tue riskipitoisten omaisuusluokkien kuten osakkeiden ja korkeariskisten korkosijoitusten osuuden lisäämistä omassa sijoitussalkussa”, sanoo johtaja Jyrki Mäkelä LähiTapiola Varainhoidosta.

Sijoitusmarkkinoita kalvaa tällä hetkellä kaksi merkittävää epävarmuustekijää: Yhdysvaltain keskuspankin mahdollisten koronnostojen vaikutukset entuudestaan heikkoon maailmantalouden kasvunäkymään sekä Kiinan hyvin epäselvä suhdannetilanne.

”Näiden epävarmuustekijöiden vuoksi sijoitusten arvojen heilunta on viime kuukausina ollut poikkeuksellisen voimakasta. Valitettavasti näköpiirissä ei ole viitteitä siitä, että turbulenssi hiljentyisi markkinoilla lähiaikoina. Yksittäisiä positiivisia uutisia markkinoilta on tullut viime päivinä, mutta ne eivät heijastele maailmantalouden tilanteen parantumista kokonaisuudessaan”, Jyrki Mäkelä sanoo.

Vähäinen ja epävarma tieto vaikeuttaa sijoitusmarkkinoiden arvioimista

Maailmantalouden tilannetta arvioivien sijoittajien ja varainhoitajien harmina on se, että Yhdysvaltain keskuspankin FED:n koronnostoaikeista saadaan informaatiota vain tipoittain. Lisäksi sijoittajat joutuvat päättelemään Kiinan talouden ongelmien todellista luonnetta epäluotettavan talousdatan vuoksi sikäläisten viranomaisten toiminnasta.

”Kiinan keskuspankin yllätysdevalvaatiot elokuun toisella viikolla olivat melkoinen kylmä suihku sijoitusmarkkinoille. Ne ruokkivat huhuja Kiinan vientiteollisuuden odotettua suuremmista kilpailukykyongelmista. Kiinan tilanne vaikuttaa laajasti raaka-aineiden tuottajamaihin, kehittyvien talouksien valuuttoihin sekä myös Euroopan suuriin vientiyrityksiin esimerkiksi Suomessa. Kiinan suhdanne-epävarmuuden vuoksi Euroopan keskuspankki on jo joutunut alentamaan euroalueen kasvuennusteita, vaikka tämän vuoden kasvuluvut euroalueella ovatkin pääsääntöisesti yllättäneet myönteisesti”, Mäkelä sanoo.

Osakeriskin ottaminen ei juuri nyt kannata

Suhdanneriskien voimistuminen pitää osakemarkkinat edelleen haavoittuvaisina.

”Yhdysvaltain keskuspankin mahdolliset koronnostot yhdistettynä maailmantalouden epävarmuuteen ovat hankala toimintaympäristö kaikille riskipitoisille omaisuuserille. Myös käyttämämme arvostusmallit osoittavat, että korvaus osakeriskin ottamisesta ei nykyisissä markkinaolosuhteissa ole riittävä. Siksi kehotamme myös piensijoittajia harkitsemaan, kannattaako osakeriskin ottaminen lyhyellä aikavälillä. Olemassa olevan sijoitussalkun osakepainoa kannattaa tarkastella suhteessa omaan jäljellä olevaan sijoitusaikaan ja tavoiteltuun riskitasoon. Jos sijoitusaikaa ei ole enää useita vuosia, kannattaa harkita osakesijoitusten osuuden pienentämistä. Varainhoitoasiakkaillemme ja LähiTapiola-yhdistelmärahastoihin sijoittaneille teemme muutokset heidän puolestaan”, Mäkelä sanoo.

LähiTapiola Varainhoito pitää taktisessa mallisalkussaan osakeriskin selvässä alipainossa. Taktinen mallisalkku ottaa kantaa sijoitusmarkkinoiden 6–12 kuukauden näkymiin. Osakesijoitusten sisällä LähiTapiola alipainottaa sijoituksia syklisesti herkille eli suhdanneherkille markkinoille. Näitä ovat kehittyvät markkinat, Aasia ja Suomi. Euroopan osakemarkkinoilla LähiTapiola on voimakkaimmin ylipainossa.

”Osakkeiden sijaan suhdannekuva puoltaa tällä hetkellä korkosijoitusten lisäämistä sijoitussalkussa. Euroalueen valtionlainojen poikkeuksellisen alhaisen tason vuoksi pitäydymme kuitenkin joukkolainoissa neutraalipainossa. Osakkeiden alipainotuksen vastapainoksi olemme rahamarkkinasijoituksissa tuhdissa ylipainossa. Pitkien korkosijoitusten sisällä ylipainotamme valtionlainoja ja pidämme riskillisimmät korko-omaisuusluokat, kuten korkeariskiset high yield -yrityslainat ja sijoitukset kehittyville korkomarkkinoille alipainossa. Sijoitustalous-kiertueella kerromme lisää näkemyksistämme.”

Laskevat kurssit tarjoavat myös ostosmahdollisuuksia

Pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle osakesijoittajalle kurssilaskut tarjoavat aina myös hyvän tilaisuuden tehdä lisäsijoituksia edullisemmilla kursseilla. Siksi sijoitussalkun hajautuksen lisäksi ostojen ajallinen hajauttaminen on tärkeää.

”Yhä useammalla suomalaisella alkaa olla sijoittamisesta niin paljon kokemusta, että laskevia osakekursseja voidaan myös käyttää hyväksi. Niitä hyödynnetään tekemällä lisäsijoituksia laskevien kurssien aikaan. Näin salkun keskihankintahinta saadaan alemmas ja kun kurssit jälleen nousevat, on sijoitus nopeammin plussalla ja tuotto parempi”, sanoo myyntijohtaja Ilkka Tuominen LähiTapiola Private Banking -palvelusta.

2 thoughts on “LähiTapiola kehoittaa pitämään osakesijoitukset pieninä

  1. Osakkeet ovat edelleen järkevä sijoituskohde

    Minusta korot ovat edelleen alhaalla, maailmantalous kasvaa 3% vauhdilla ja yritykset tuottaa pörssistä osketta kohden noin 5..6% tuottoa (P/E- luvun käänteisluku).

    Jäitä hattuun ja hermoilu pois. Kyllä osakkeet ovat edelleen järkevä kohde. Ei vielä kannata hermoilla.

Comments are closed.

Related Posts