Kiinteistöistä maksettava omaisuusvero nousee 1-2% tasolle

Hallitus korottaa kiinteistöveroa ensi vuodesta alkaen. Korotus koskee sekä yleistä kiinteistöveroprosenttia että asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroprosentteja. Suomessa vallitsee kiinteistöjä koskeva omaisuusvero, jonka suuruus on muutoksen jälkeen 1…2% välillä riippuen kunnasta ja kiinteistön tyypistä. Lisäksi kiinteistöjä koskee myyntivoittovero, jonka suuruus on noin 30…34% siitä hintainflaatiosta, joka on tapahtunut osto ja myyntitapahtumien välillä. Kohoavien verojen uskotaan siirtyvän yhtiövastikkeisiin ja vuokriin noin vuoden viiveellä. Tämä on osa prosessia, jossa työnteon rahalliset sanktiot pienenevät ja vastaavasti kulutuksesta ja omistamisesta lankeavia sanktioita lisätään.

Kunnat päättävät kiinteistöveron suuruudesta lain määrittämän vaihteluvälin rajoissa. Muutoksia on tulossa vaihteluväleihin seuraavasti:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti: 1,03—2,00 prosenttia (tänä vuonna 0,93—1,80 prosenttia)
  • Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti: 1,03—2,00 prosenttia (tänä vuonna 0,93—1,80 prosenttia)
  • Muiden kuin vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti: 1,03—2,00 prosenttia (tänä vuonna 0,93—1,80 prosenttia).

Yleisen kiinteistöveroprosentin ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien korotetaan jo ensi vuoden verotuksessa, mutta vakituisten asuinrakennusten veroprosentin korotusta vasta vuodesta 2019 lähtien.

Muutokset lisäävät kuntien kiinteistöverotuottoja noin 49 miljoonalla eurolla ensi vuonna ja 16 miljoonalla eurolla vuonna 2019.

 

One thought on “Kiinteistöistä maksettava omaisuusvero nousee 1-2% tasolle

Comments are closed.

Related Posts