Kiinteistökauppa käy kiihtyvään tahtiin

Maanmittauslaitos on julkaissut viime vuoden kiinteistökauppojen hintatilastot.

Keskimääräiset hinnat ovat olleet:

  • omakotitalot: 160’000….260’000 €    (kalleinta Uudellamaalla)
  • peltohehtaari:  6000…12’000 €/ha     (kalleinta länsirannikolla akselilla: Varsinais-Suomi…Pohjanmaa)
  • metsähehtaari: 2000…4500 €/ha      ( kalleinta Etelä-Karjala…Satakunta akselin eteläpuolella)

Kiinteistökauppoja on tehty paljon sijoitusmielessä

Vuonna 2015 tehtiin 59 300 kiinteistökauppaa, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Rahaa käytettiin 8,4 miljardia euroa, mikä on 4,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Käytetty rahamäärä on suurin, entinen ennätys on vuodelta 2009, jolloin päästiin yli 8,2 miljardin euron. Rahan käyttö kertoo muun muassa siitä, että kiinteistökauppojen koko on kasvanut – suuret metsäalueet ovat vaihtaneet omistajaa.

Pientalotontit ja omakotitalot halpenevat, mutta kauppa käy kiihtyvään tahtiin

Pientalotontteja myytiin vuonna 2015 koko maassa 4150 kappaletta, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Tonttien osto on osin siirtynyt suurten kaupunkien ympäristökuntiin ja  yksityisille markkinoille. Pientalotonttien neliöhinnat ovat yleensä laskusuunnassa. Helsingissä yksityisten myymien kaavatonttien mediaanihinta oli 996 euroa kerrosneliömetriltä (laskua 6 %), Espoossa 906 €/m 2 (+1%) ja Vantaalla 601 €/m2  (-8%).

Pientalokauppoja tehtiin vuonna 2015 yhteensä 14200 kappaletta.  Kauppojen määrä nousi 7% edellisen vuoteen verrattuna. Mediaanihinnat ovat pysyneet kaava-alueilla (172’000 euroa) ja haja-asutusalueilla (120’000 euroa) samoina viisi vuotta.

Rantatontit kiinnostavat, kuivan maan loma-asunnot eivät mene kaupaksi

Loma-asumiseen liittyviä kiinteistönluovutuksia tehtiin vuonna 2015 yhteensä 12’000, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rantaan rajoittuvan lomamökin mediaanihinta nousi 5 % kaava-alueilla (yleiskaava- tai ranta-asemakaava-
alue), hinnan ollessa 108’000 euroa. Kaava-alueen ulkopuolella hintataso oli 78’000 euroa, nousua 2 %. Ilman omaa rantaa olevien
kuivan maan mökkien keskimääräinen hintataso haja-asutusalueella oli 36 000 euroa, laskua 10 % edellis vuoden tasoon.

Rantatonteista kaava-alueilla maksettiin koko maassa keskimäärin 37’800. Haja-alueella olevan rantatontin sai 33’750 eurolla.

Metsähehtaarin hinta on pysynyt samana

Metsätilojen hintataso on pysynyt jokseenkin samalla tasolla vuoteen 2014 nähden. Metsähehtaarin keskihinta oli koko maassa 2730 euroa hehtaarilta.

Related Posts