Köyhyys häviämässä maailmasta, samalla häviävät erilliset paikalliskulttuurit

Kevyttä Yhteiskunta

Globaali, yhteisesti ymmärretty kulttuuri ja yhteiset arvostukset ovat nopeasti levinneet ja syrjäyttäneet paikalliset arvostushierarkiat eli paikallisen kulttuurin. Kehityksen seurauksena länsimaisen arvostushierarkian mittarilla, rahalla, mitattu köyhyys on lähes hävinnyt ja enää reilusti alle 10% ihmisistä elää länsimaisen arvostusasteikon mukaisessa köyhyydessä (tulot ovat alla 1,9 USD / päivä, PPP).

Köyhyyttä voidaan torjua kolutuksella ja suorilla tuotannollisilla investoinneilla

Koulutuksella voidaan parhaiten torjua köyhyyttä ja eriarvoisuutta maailmassa. Koulutus opettaa yhteistä kieltä ja kulttuuria ja avaa mahdollisuuksia kulttuurivaihtoon. Syntyy yhteistä kieltä joskus jopa siinä määrin että englannin kielestä tulee toimiva kommunikaatioväline jopa paikalliseen asiointiin. Koulutuksen avulla luodaan instituutioita ja arvomaailmaa ja yhteisiä tapoja toimia. Tällä tavalla paikallinen kulttuuri saadaan loppujen lopuksi assimiloitua globaaliin yhtenäiskulttuuriin.

Tuotannolliset investoinnit merkitsevät myös monelle kehittyvälle maalle keinoa saada tietotaitoa ja länsimaisen rahan mukaista arvostusasteikkoa tekemiseen ja toimintaan. Kun palkat maksetaan rahassa niin palkat maksetaan sen mukaisina kuin länsimainen arvohierarkia kutakin tekemistä arvostaa. Tällä tavalla saadaan ihmiset tavoittelemaan länsimaista tekemistä ja toimintaa.

Köyhyyden häviäminen tarkoittaa paikalliskulttuurien häviämistä

Köyhyyden väheneminen on lahjomaton paikalliskulttuurien häviämisen mittari. Paikallisessa arvohierarkiassa elävät ihmiset arvostavat niitä asioita jotka heidän mielestään ovat tärkeitä ja tekevät työtä saavuttaakseen näitä paikallisesti tärkeitä tavoitteita ja unelmia. Jos kulttuuri on erillinen, niin paikallisilla arvostuksilla ei ole yhteyttä länsimaiden rahassa mitattavan arvohierarkian kanssa.

Jos paikallinen kulttuuri ei sisällä länsimaisia tavoitteita ja unelmia, niin tuon paikalliskulttuuri on länsimaisessa rahassa mitattavan arvostuksen mukaan köyhää. Köyhyyden hävitessä paikalliskulttuurin arvohierarkia muuttuu yhä lähemmäs länsimaista ja paikallisessa kulttuurissa aletaan arvostaa länsimaisen rahan arvoisia unelmia.  Siksi köyhyyden häviäminen mittaa samalla erinomaisen hyvin onnistumista paikallisten kulttuurien hävittämisessä ja assimiloimisessa globaaliin arvohierarkiaan eli kulttuuriin.

 

Tietojen lähde: maailmanpankki

Kuvan lähde: wikimedia

Related Posts