Kuljetusyritysten ajamista kilometreistä näkyy Suomen talouden läpileikkaus

Suomen talous kulkee pyörillä. Kuljetusyritysten ajamista kilometreistä ja tonneista näkee hyvän läpileikkauksen Suomen talouden aktiivisuudesta. Kilometrit kertovat jakeluyritysten ja kuluttajien aktiivisuudesta ja tonnit kertovat raskaan vientiteollisuuden toimituksista. Molempia vaivaa nyt SKAL:n kuljetusbarometrin mukaan alakulo.

   

Kuljetetut tonnit ja ajetut kilometrit (Lähde: SKAL:n kuljetusbarometri)

Viennin lamaannus ja lisääntynyt hintakilpailu näkyvät kuljetusyritysten tuloksissa

Kesän aikana kuljetetut tonnimäärät ja mittariin kertyneet kilometrit olivat huomattavasti yrittäjien keväistä ennustetta alhaisemmalla tasolla. Niin tonnit kuin ajosuoritekin vähenivät miltei 40 prosentilla vastanneista ja kasvoivat vain noin 17 prosentilla. Vajaa viidennes yrittäjistä odotti syksyltä kuljetusmäärien kasvua, runsas kolmannes laskua.

Vain neljännes kuljetusyrityksistä oli onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan kesän aikana. Vertailussa eniten myyntiään kasvattaneita yrityksiä nähtiin Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla sekä Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Suoritealoista parhaiten pärjäsivät elintarvike- ja säiliökuljetukset, mutta kaikissa kuljetuslajeissa liikevaihto laski useammalla kuin nousi. Rajuimmat liikevaihdon laskut nähtiin Helsingin seudulla ja Länsi-Suomessa sekä puukuljetuksissa ja ulkomaan liikenteessä. Etenkin pääkaupunkiseudun kuljetusyritysten myyntiä ja kannattavuutta nakertaa edelleen maa-aineskuljetusten raju hintakilpailu. Kannattavuus oli heikentynyt maa-aineskuljetuksissa miltei puolella (46 %) yrityksistä. Myös ulkomaan kuljetuksissa kannattavuus laski lähes puolella (44 %) vastanneista. Luvuissa näkyy vientiteollisuuden lamaannus ja kova kilpailu kuljetettavasta. Venäjän pakotteiden vuoksi vapautunutta kuljetuskapasiteettia on ollut tarjolla myös Suomen markkinoille halpaan hintaan, mikä näkyy myös ulkomaan kuljetuksissa.

Related Posts