USA:n osakemarkkinat ovat Schiller P/E luvun valossa yliarvostettuja

Osakkeen hinnan suhde tulokseen, niin sanottu P/E- suhde, kuvaa osakkeen tai indeksin edullisuutta. Osaketta tai indeksiä kutsutaan kalliiksi, jos p/e suhde ylittää 20 (tulostuotto sijoituspääomalle on silloin alle 5%) ja edulliseksi, jos se alittaa arvon 10 (tulostuotto on silloin yli 10%). P/E suhde vaihtelee kuitenkin kvartaalin/vuoden tuloksen (Earnings) mukana volatiilisti ylös ja alas. Tämä epäkohta on korjattu sijoituspäätöksiin yleensä paremmin soveltuvalla suhdannepuhdistulla P/E luvulla (toisilta nimiltään "Schiller P/E", "P/E 10" tai  "CAPE").

Suhdannepuhdistettu P/E (Schiller P/E) on tavallista P/E lukua hyödyllisempi

Suhdannepuhdistetussa P/E luvussa on Earnings (tulos) korvattu tuloksen viimeisen kymmenen vuoden liukuvalla keskiarvolla. Tutkimusten mukaan tämä luku kuvaa tavallista P/E lukua paremmin yrityksen tuloksentekokykyä ja pörssikehitystä myös tulevaisuudessa. Luvun käyttöä ovat ensimmäisenä, vuonna 1988, ehdottaneet taloustieteilijä John Y Cambell ja taloustieteen Nobelisti Robert Schiller.

Suhdannepuhdistettu P/E kuvaa hyvin myös osakemarkkinan arvostustasoa

Tiettyyn indeksiin (esim. OMX HEX) kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu tuotto käyttäytyy sekin volatiilisti. Talouden turbulenssit, kuten asuntomarkkinakriisi, vaikuttavat laajalti koko yrityssektoriin, ja yritysten tulokset romahtavat kriisissä väliaikaisesti aina siihen asti, kunnes yritysten menot on sopeutettu tuloihin ja liikevaihtoon. Siksi tuo suhdannepuhdistettu P/E luku kuvaa myös koko osakemarkkinan (esim S&P 500) hinnakkuutta/edullisuutta.

Suhdannepuhdistettu P/E luku S&P 500 indeksille (Lähde: multpl.com)

USA:n osakemarkkinat ovat yliarvostetulla tasolla

Osakemarkkinat (S&P 500) ovat juuri tällä hetkellä suhdannepuhdistetun P/E mukaan hieman yliarvostetulla tasolla. S&P 500 indeksiin kuuluvien yritysten tulokset ovat liikevaihtoon nähden hyvällä tasolla ja tulosta riittää jaettavaksi osakkeenomistajille, mutta jopa tämä historiallisesti korkea tulostaso on osakkeiden hinnoissa yliarvostettu.  Osakemarkkinat ovat historiallisen hyvässä arvostustasossa.

Yliarvostus säilyy ja vahvistuu tämän syksyn aikana

Mutta tilanne voi jossain vaiheessa muuttua. Korkotasolla on aivan oleellinen merkitys. Se vaikuttaa kahdella tavalla. Yritykset joutuvat korkojen noustessa tinkimään tuloksesta ja maksamaan enemmän lainaamastaan pääomasta. Niiden tulos laskee. Toisaalta myös sijoittajat kaikkoavat silloin osakemarkkinoilta ja siirtyvät suosimaan korkoinstrumentteja.

Korkojen ohella osakemarkkinoiden arvostustaso voi korjaantua myös jostain muusta syystä, esimerkiksi poliittisen riskin takia. Kukaan ei tosin tiedä korjaantuvatko arvostustasot vai nousevatko osakkeiden hinnat vielä tänä syksynä ja hätyytteleekö suhdannepuhdistettu P/E ensi talvena jo vuosien 1929 ja 2000 lukemia. Minä itse arvelen, että osakemarkkinoiden korkeinta arvoa ei ole vielä nähty edes kalliiksi hinnoitellun S&P 500 indeksin osalta. Tulevaisuus näyttää mikä on totta ja mikä huonoa arvausta. On hyvä olla varovainen.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä