Kulutusluottojen suosio kasvoi vuonna 2017

Pitkään niin Suomea kuin muutakin maailmaa piinannut talouslama on kääntynyt viime aikoina hienoiseen nousuun. Yksi selkeä merkki talouden kasvusta on yksityishenkilöiden kiihtynyt kulutus; varsinkin Suomessa tämän talouden veturin ennakoidaan kiihdyttävän nopeuttaan entisestään, koska yhä useammalla on töitä ja sitä kautta myös enemmän ostovoimaa.

Kohentunut talouden tila ja aiempaa alhaisemmat korot ovat kannustaneet suomalaisia myös lainanhakuun. Kulutusluotot ja erilaiset pikavipit kasvattivat suosiotaan vuonna 2017, kun yleisen talouskasvun ja työllisyystilanteen parantumisen rohkaisemina yksityishenkilöt ovat hellittäneet säästämisessä ja sen sijaan ryhtyneet kuluttamaan entistä enemmän.

Parantuneen taloustilan myötä myös lainojen korot ovat madaltuneet, mikä on ollut omiaan rohkaisemaan kuluttajia hakemaan lainaa nopeasti esimerkiksi arjen kuluja tai omia harrastuksia varten.

Kulutusluotot ja pikalainat ovat nykyaikana vain muutaman hiiren klikkauksen päässä, mutta ennen omien lainapäätösten tekemistä on hyvä tietää erilaisten lainamahdollisuuksien erot. Lisäksi on hyvä ottaa tarkemmin selvää, miksi kulutusluottojen suosio on juuri tällä hetkellä nousussa.

Talouden kasvu vaikuttanut kulutusluottojen suosioon

Vuoden 2017 aikana otsikoihin on noussut enenevissä määrin tietoja yleisen taloustilanteen kohenemisesta, minkä myötä kuluttajien luottamus talouteen on noussut. Vaikka maailmanpolitiikassa on kohissut muun muassa Yhdysvaltojen presidentin toimien myötä ja Iso-Britannian EU-eron tilanteen kiihtymisen vuoksi, Suomessa talouden kasvuennuste on suuntautunut ylöspäin.

Tästä kertovat esimerkiksi Suomen Pankin talousennusteet. Vuoden 2016 joulukuussa talouden ennustettiin kasvavan vuonna 2017 1,3 prosenttia. Tuo lukema on kuitenkin ehtinyt muuttua kuluvan vuoden aikana: maaliskuussa Suomen Pankki julkisti 1,6 prosentin kasvuennusteraportin, ja kesäkuussa kasvun ennustettiin nousevan jo 2,1 prosenttiin.

Talouden kasvun kanssa käsi kädessä kulkevat myös suomalaisten kotitalouksien lainahalukkuus. Vuonna 2017 kotitaloudet ovat ottaneet rohkeammin velkaa kuin edellisenä vuonna, sillä tiukkaa säästämistä ei katsota järkevimmäksi vaihtoehdoksi tällä hetkellä.

Koska työllisyystilanne ja ostovoima ovat olleet nousussa, suomalaiset kotitaloudet kuluttavat enemmän kuin tienaavat luottaen talousennusteisiin. Tämä näkyy niin asuntolainojen kuin kulutusluottojenkin suosion nousussa; kun lainojen korot ovat matalalla ja yleinen taloustilanne näyttää hyvältä, kuluttajat myös uskaltavat rahoittaa elämäänsä lainarahalla.

Suomen Pankki raportoi vuoden 2017 syyskuussa kulutusluottojen kannan noususta – elokuun lopussa kanta oli 14,4 miljardia euroa. Vuoden alusta kasvua oli tapahtunut jopa 300 miljoonaa euroa, mikä näkyi selkeimmin pitkäaikaisissa kulutusluotoissa. Tällaisia lainoja ovat yli viiden vuoden mittaiset luotot, esimerkiksi autolainat.

Kulutusluotto, luottokortti vai pikavippi?

Kun yksityishenkilö pohtii pienrahoitusta omiin kuluihinsa – esimerkiksi arjen hankkeisiin tai harrastusten tukemisen – kolme vaihtoehtoa nousee usein ensimmäisenä esiin. Niin kulutusluotot, luottokortit kuin pikavipitkin ovat kaikki tunnettuja lainavaihtoehtoja.

Kulutusluotoilla tarkoitetaan luottoja, jotka on myönnetty lainanhakijalle usein kerralla yhdessä osassa kuluttamista varten, kuten luoton nimikin antaa ymmärtää. Yleensä suhteellisen lyhytaikaiset kulutusluotot voivat olla joko vakuudettomia tai vakuudellisia ja niiden kesto vaihtelee useimmiten vuodesta viiteen vuoteen.

Kulutusluottoja myöntävät pankit ja muut rahoituslaitokset, ja niiden suuruudet ovat tyypillisesti muutamia tuhansia euroja.

Pikavipit eroavat perinteisistä kulutusluotoista erityisesti suuruutensa ja lainakestojensa puolesta. Suomessa tällaiset pienlainat vaihtelevat useimmiten 50 euron ja 1000 euron välillä, joskin myös tätä pienemmät lainamäärät ovat mahdollisia lainanmyöntäjästä riippuen.

Pituudeltaan pikaluotot tunnetaan lyhytaikaisina lainoina; vuonna 2014 keskimääräisen pikavipin takaisinmaksulaina oli kolme kuukautta, kun lainamäärän keskiarvo oli noin 300 euroa.

Luottokortit ovat myös eräänlaisia lainapalveluja. Edellä mainituista luotoista poiketen luottokortteja käytetään usein suoraan maksuvälineinä käteisen rahan sijaan, ja ostetut ostokset laskutetaan jälkikäteen tyypillisesti kerran kuussa. Luottokorttien on arvioitu kasvattavan kuluttajien ostohalukkuutta, sillä niiden avulla yksityishenkilöt voivat kuluttaa esimerkiksi tulevan palkkansa etukäteen.

Kulutusluottojen suosio on vuosien aikana noussut selkeästi niiden helppouden ja esimerkiksi pikavippejä alhaisempien korkojen vuoksi. Kuluttajat ovat huomanneet olevan huokeampaa hakea suurempia kulutusluottoja pienten pikavippien sijaan, sillä pikaluotoissa korot voivat vaihdella suuresti.

Kulutuslainojen suosion syyksi voidaan laskea myös niiden monimuotoisuus; kuluttaja saa tietyn rahamäärän käyttöönsä, jonka voi käyttää hyödyksi haluamallaan tavalla.

Luottojen koroissa suuria eroja

Kuten aiemmin mainittiin, luottojen korot ovat laskeneet järjestelmällisesti vuosien aikana. Varsinkin pienlainojen vallatessa alaa 2000-luvun keskivaiheilla korot olivat todella korkeita, mutta kilpailun ja sääntelyn kasvaessa korot ovat madaltuneet entisestään kuluttajille otollisimmiksi. On silti hyvä huomata, että erilaisten luottojen koroissa on edelleen selkeitä eroja eri palveluiden ja pankkien välillä.

Erityinen ero luottojen koroissa näkyy varsinkin vakuudellisten ja vakuudettomien kulutusluottojen välillä. Suomen Pankki kertoi syyskuussa, että vuoden 2016 elokuussa vakuudellisten kulutusluottojen kannan vuosikorko oli 2,72%, kun vakuudettomien luottojen vuosikorko oli 5,31%.

Jos tili- ja korttiluottoja ei lasketa mukaan, kulutusluotoista noin 60% on vakuudellisia – tällaisia vakuudellisia luottoja ovat useimmiten suurikokoiset pankista haetut lainat.

Yksityishenkilöiden jokapäiväisiin kuluihin sopivat kuitenkin useimmiten nopeat vakuudettomat lainat, joiden vuosikorko on luonnollisesti aina suurempi kuin vakuudellisten lainojen. Rahoituslaitokset pyrkivät kilpailemaan asiakkaista juurikin mahdollisimman alhaisilla koroilla, joten omaa kulutusluottoa harkitessa on erittäin tärkeää ottaa selvää mahdollisimman monen lainayrityksen tarjoamista palveluista.

Alhaisten korkojen etsimiseen on erikoistunut myös yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen tarkkaan kilpailtuja lainoja. Kilpailutuksessa on myös muita hyviä puolia; erilaiset rahoitusyhtiöt tarjoavat erikokoisia ja -kestoisia lainoja, jotka voivat sopia yhdenlaisille kuluttajille paremmin kuin toisille.

Nopeaa lainaa miettiessä omaan kulutukseen on hyvä muistaa, että luoton takaisinmaksun kesto ja lainan määrä itsessään näkyvät usein myös lainan korossa. Lyhytaikaiset pikavipit sisältävät lähes aina suuremmat korot kuin pitkäaikaisemmat kulutusluotot. Kuluttajan on kuitenkin viisasta käyttää hyödykseen monien lainayritysten tarjoamat kuluttomat ja korottomat ensilainat, joilla pyritään houkuttelemaan kuluttajia yrityksen asiakkaiksi.

Kuluttajaluottojen maine kohentunut vähitellen

Erilaisten nopeiden lainojen imago kärsi 2010-luvun alun pikavippiyritysten toiminnasta, jolloin rahoitustoiminnan tarkkailu ei ollut tarkasti säädeltyä ja esimerkiksi lainojen korot saattoivat sisältää piilotettuja kuluja. Tärkeiden tietojen pimittäminen asiakkailta ja lainojen höveli myöntäminen asiakkaille heikensi kuluttajaluottojen mainetta, mutta viime vuosien aikana pikaluottojen suosio on jälleen noussut maineen puhdistumisen myötä.

Vuonna 2013 säädetyt lakimuutokset tekivät kulutus- ja pienlainoista turvallisia ja varmoja rahoitustapoja kuluttajien tarpeisiin. Lainojen myöntämisen ehtoja tiukennettiin merkittävästi, ja eri lainayritysten toimintaa ryhdyttiin seuraamaan tarkemmin.

Tiukennuksien myötä pienlainojen määrä laski jyrkästi ja alan yrityksistä moni lopetti, mikä kertoo selkeää kieltä siitä, kuinka nykyään toimivat lainayritykset haluavat noudattaa selkeästi asetettuja ohjenuoria.

Vaikka monet lainantarjoajat haluavatkin pitää toimintansa läpinäkyvänä ja voittaa asiakkaidensa luottamuksen, lainanhakijan kannattaa silti kiinnittää huomiota varsinkin itselleen tuntemattomien pikaluottoyritysten lainaehtoihin. Erityistä huomiota on hyvä kiinnittää esimerkiksi vuosikorkoon ja erilaisiin kuluihin, joita lainannostamisesta voi asiakkaalle koitua.

Yleisesti ottaen rahoituksentarjoajien maine on kuitenkin kohonnut selkeästi alan alkuvaiheista, mitä voidaan pitää myös erittäin myönteisenä asiana koko kansantaloudelle; kuluttajien into kuluttamiseen säästämisen sijaan kasvaa, mikä näkyy myös omalta osaltaan talouden kasvussa.

 

Kuvan lähde:  Wikimedia

One thought on “Kulutusluottojen suosio kasvoi vuonna 2017

  1. Kulutusluotto

    Hei

    Kiitos paljon mielenkiintoisesta artikkelista. Kun aikoo nostaa pikavipin tai kulutusluoton, niin kannattaa ehdottomasti vertailla eri tarjoajien kesken. Jos tarvitsee vain lyhyaikaista rahoitusta niin monet lainatarjoajat tarjoavat jopa korottoman ja kuluttoman ensilainan. Lisää esim. täältä http://www.lainoja.fi

     

Comments are closed.

Related Posts