Kunnan menestyminen perustuu paikallisiin voimavaroihin ja osaamiseen; ei hallintorakenteeseen

     Kunnan menestyminen perustuu pikemminkin paikallisiin voimavaroihin ja osaamiseen kuin hallinnollisiin rakenteisiin ja järjestelmiin. Tutkijat esittävät, että käynnistettäisiin Osaava kunta -kumppanuusohjelma. Ohjelmassa purettaisiin lainsäädäntöä ja annettaisiin kunnille enemmän toimintavapauksia, jolloin ohjelmaan valitut kunnat voisivat vapaammin kehittää palvelujaan.

Yksityiskohtaisen sääntelyn purkaminen edesauttaa luovia ja kestäviä ratkaisuja

Kunnan menestyminen perustuu pikemminkin paikallisiin voimavaroihin ja osaamiseen kuin hallinnollisiin rakenteisiin ja järjestelmiin. Kuntalaisten, puolueiden, hallinnon ja politiikan tai henkilöstöryhmien välinen vuorovaikutus ja yhdessä rakentuva osaaminen on ratkaisevaa kunnan menestymisen kannalta.

   – Keskustelu on keskittynyt tällä hetkellä rakenteellisiin uudistuksiin. Uudistukset voivat olla teknisesti onnistuneita, mutta niiden tuloksellisuus ja toimivuus riippuvat viime kädessä eri toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta, Osaava Kunta -tutkimuksen tieteellinen johtaja, professori Jari Stenvall toteaa.

Uudenlaisia näkökulmia ja kestäviä ratkaisuja rakennetaan eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Kenelläkään yksin ei ole ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin.

– Luovuus kehittyy, kun eri toimijoiden toisistaan poikkeavia näkökulmia kyetään yhdistämään toisiinsa. Toimijat oppivat toisiltaan, jolloin kyetään rakentamaan yhteinen näkemys tulevaisuuden mahdollisuuksista ja ratkaisuista, kehityspäälilkkö Pasi-Heikki Rannisto täsmentää.

Kuntien paikallisten voimavarojen hyödyntämiseen ja sen mahdollistamiseen olisi kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Yksityiskohtainen sääntely johtaa siihen, että kuntien liikkumavara omien vahvuuksien hyödyntämiselle on vähäinen. Lisäksi sääntely johtaa rutiininomaiseen toimintaa ja lyhytjänteisiin päätöksiin.

– Myös paikallisten vahvuuksien sekä henkilöstön osaamisen hyödyntäminen estyy palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että omaehtoinen ratkaisujen etsiminen kunnissa vaikeutuu, toteaa tutkija Sini Sallinen Kuntaliitosta.

Tutkijat esittävät uudenlaista kuntaohjelmaa

Tutkijat esittävät, että käynnistettäisiin Osaava kunta -kumppanuusohjelma. Ohjelmassa purettaisiin lainsäädäntöä ja annettaisiin kunnille enemmän toimintavapauksia, jolloin ohjelmaan valitut kunnat voisivat vapaammin kehittää palvelujaan.

Ohjelman tavoitteena olisivat vaikuttavat ja asiakaslähtöiset palvelut sekä innovatiiviset ratkaisut sekä kuntalaisten ja henkilöstön osaamisen parempi hyödyntäminen palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

– Yksityiskohtaista sääntelyä purkamalla ja toimintavapauksia lisäämällä voidaan turvata paikallisten voimavarojen ja henkilöstön osaamisen parempi hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä, Stenvall, Rannisto ja Sallinen perustelevat.

Kuntien toimintaa ohjaisivat lainsäädännön hengen mukaiset palvelutavoitteet, vaikuttavuustavoitteet sekä asiakkaille taatut oikeudet palveluihin. Kunnat hakisivat ohjelmaan sitä koskevan suunnitelman avulla.

– Ohjelmassa kunnat saisivat valtiolta toimintavapauksia toteuttaa ohjelman ja hyväksytyn suunnitelman mukaisia tavoitteita. Ohjelma ottaisi huomioon kuntien erilaisuuden, sillä eri kunnissa ohjelmaa voitaisiin toteuttaa toisistaan poikkeavin tavoin, Jari Stenvall lisää.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä