Kuntarahoitus Oy:lle esitetään muita luottolaitoksia keveämpää vakavaraisuusvaatimusta

Lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa:n työryhmä on pitänyt ongelmallisena EU:ssa kaavailtua sitovaa velkaantumisrajoitetta (leverage ratio), jonka vaikutukset olisivat Kuntarahoitus Oyj:hin merkittäviä.

Mikäli Kuntarahoitus Oyj:n erityispiirteitä ei riittävästi voida ottaa huomioon tulevassa EU-sääntelyssä, on työryhmän mukaan hyvissä ajoin varauduttava kansallisen lainsäädännön muuttamiseen siten, että Kuntarahoitus Oyj voisi jatkaa luototustoimintaansa ilman luottolaitostoimilupaa ja siitä aiheutuvia lakisääteisiä rajoitteita.

Kuntarahoitustyöryhmä ehdottaa, että vireillä olevissa ja suunnitelluissa Euroopan unionin finanssisääntelyhankkeissa pyritään varmistamaan, ettei EU-säännöksiin tulisi Kuntarahoitus Oyj:n toimintaa merkittävästi rajoittavia vaatimuksia. Työryhmä luovutti 12.4.2011 hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille loppuraporttinsa. Työryhmän puheenjohtajana toimi lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa valtiovarainministeriöstä.

Valtiovarainministeriön 17.12.2010 asettama kuntarahoitustyöryhmä arvioi, millaisia vaikutuksia finanssimarkkinoiden kansainvälisen sääntelyn kiristämisellä olisi Kuntarahoitus Oyj:n ja Kuntien takauskeskuksen toimintaan.

Työryhmä toteaa, että nykyisen järjestelmän tarkoituksenmukaisuudesta vallitsee laaja yksimielisyys. Työryhmän tavoitteena oli, että odotettavissa oleva sääntelyn kiristyminen ei muuta Kuntarahoitus Oyj:n ja yksityisen luottosektorin välistä asemaa yhteiskunnan rahoitushuollon turvaamisessa.

Sääntelyn kiristyminen edellyttäisi kuntien tai valtion valmiutta sijoittaa merkittävästi lisää pääomaa Kuntarahoitukseen. Tällöin kuntasektorin ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoittamisesta aiheutuvat julkiset menot kasvaisivat.

Ongelmallisena työryhmä on pitänyt erityisesti kaavailtua sitovaa velkaantumisrajoitetta (leverage ratio), jonka vaikutukset olisivat Kuntarahoitus Oyj:hin merkittävästi suuremmat kuin muihin luottolaitoksiin. Tämä muuttaisi merkittävästi Kuntarahoitus Oyj:n ja yksityisen luottolaitossektorin suhteellista asemaa. Velkaantumisrajoitetta koskeva vaatimus tulisi voimaan aikaisintaan vuonna 2018.

Mikäli Kuntarahoitus Oyj:n erityispiirteitä ei riittävästi voida ottaa huomioon tulevassa EU-sääntelyssä, on työryhmän mukaan hyvissä ajoin varauduttava kansallisen lainsäädännön muuttamiseen siten, että Kuntarahoitus Oyj voisi jatkaa toimintaansa ilman luottolaitostoimilupaa ja siitä aiheutuvia kaikkia lakisääteisiä rajoitteita. Tälle ei olisi myöskään sisämarkkinaoikeudellisia esteitä.

Related Posts